cunxinh9x

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Đặt vấn đề

Năm học 2007-2008 trường THPT Trần Phú thị xã Móng Cái đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương lao động Hạng Nhì và đón nhận quyết định của ... công nhận là trường THPT đạt chuẩn Quốc gia trong dịp tổ chức kỷ niệm 50 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường (1957-2007).
Để có được những phần thưởng cao quý đó là cả quá trình phấn đấu liên tục của các thế hệ thầy và trò của nhà trường trong suốt 50 năm qua, đó là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, các cấp uỷ chính quyền địa phương cùng với các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu của nhà trường đã dày công xây dựng lên các kết quả về sự đoàn kết nhất trí cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các năm học mà ngành Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.
Để tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, nhà trường từng bước kiện toàn cán bộ quản lý, các tổ chức đoàn thể, xây dựng đội ngũ và kế hoạch phát triển của nhà trường trong các giai đoạn tiếp theo để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của một trường THPT chuẩn Quốc gia. Muốn vậy nhà trường cần xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện đồng bộ các nội dung giáo dục toàn diện trong đó việc xây dựng kế hoạch về “Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp” đóng vai trò quan trọng trong hoạt động dạy và học của nhà trường đạt được kết quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ các năm học.
Trước mắt nhà trường triển khai kịp thời các nhiệm vụ năm học thực hiện từng bước có hiệu quả công tác quản lý chất lượng trường THPT. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2008-2009 hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học đã đề ra.
cần xác định và hiểu đầy đủ về vị trí và tầm quan trọng của công tác Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường phổ thông hiện nay, đó là: Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường phổ thông một nội dung quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh trong hệ thống giáo dục phổ thông nhằm mục đích bồi dưỡng, hướng dẫn việc chọn nghề của học sinh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội đồng thời phù hợp với năng khiếu của cá nhân, bên cạnh đó chuẩn bị tốt mọi mặt cho học sinh sẵn sàng đi vào lao động sản xuất sau khi ra trường. Với vị trí và tầm quan trọng như trên để xây dựng kế hoạch cho nội dung Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cần tiến hành đánh giá thực trạng quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng các biện pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong các năm học tiếp theo.
Căn cứ
Pháp lý:
Điều 23: Luật giáo dục ghi rõ: "Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hay đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc ".
- Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2010 xác định cho trường THPT là:
"Giúp học sinh có hiểu biết kỹ thuật, chú trọng hướng nghiệp để tạo thuận lợi cho việc phân luồng sau THPT để học sinh vào đời hay chọn ngành nghề học tiếp sau khi tốt nghiệp ".
- Đại hội Đảng toàn quốc khoá IX khẳng định: Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người "Coi trọng công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học chuẩn bị cho tốt nghiệp và lao động nghề nghiệp phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nước và từng địa phương ".
- Quyết định số 23 /HĐBT ngày 29/3/1989 về một số vấn đề cấp bách của giáo dục chỉ rõ : " Phải đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phát triển hệ thống dạy nghề, kết hợp dạy văn hoá và dạy nghề ở bậc THPT".
- Chỉ thị số 33/2003 CT-BGD&ĐT ngày 23/7/2003 nêu rõ :
+ Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cần nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, mục đích, nội dung và những biện pháp thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông .
+ Quán triệt yêu cầu giáo dục hướng nghiệp trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện chương trình, biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên và trong giảng dạy các môn học, ...
+ Nghiêm túc triển khai thực hiện sinh hoạt hướng nghiệp ở các trường THCS, THPT và TTKTH-HN theo tài liệu hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, ...
+ Nâng cao chất lượng và mỡ rộng việc dạy nghề phổ thông để giúp học sinh tìm hiểu nghề, làm quen với một số kỹ năng lao động nghề nghiệp, ...
+ Các cấp quản lý giáo dục cần quán triệt chủ trương xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nước trong chỉ đạo thực hiện giáo dục hướng nghiệp .
+ Văn kiện hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành TW khoá IX, phần chiến lược phát triển giáo dục viết:
"Thực hiện giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong các trường Đại học, Cao đẳng. đặc biệt giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Bồi dưỡng cho thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gia đình, lý tưởng XHCN, bản lĩnh chính trị, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, lối sống văn hoá, tác phong công nghiệp, tinh thần hiếu học, chi tiến thủ, lập thân, lập nghiệp. "Không cam chịu cùng kiệt hèn, đào tạo lớp người năng động sáng tạo có sức khoẻ, có kiến thức, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, nhạy cảm với cái mới, có ý thức vươn lên nắm bắt thành tựu mới về khoa học và công nghệ.
Ba khâu liên hoàn của công tác hướng nghiệp
Muốn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này thì:
+ Học sinh phải đóng vai trò chủ thể tích cực của việc lựa chọn đó.
+ Cần có sự giúp đỡ tích cực và kịp thời của cán bộ tư vấn nghề (ở mức độ lý tưởng là sự giúp đỡ của toàn xã hội).
Vì vậy , nhiệm vụ của giáo viên, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ tư vấn nghề là phải giúp học sinh tự đánh giá trình độ hiểu biết về nghề cũng như hứng thú, thiên hướng, tính cách, năng lực và tinh thần sẵn sàng đi lao động của chính mình. Phải thực hiện được theo đúng sơ đồ về sự lựa chọn tối ưu:


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

onglaovuonchim

New Member
Re: [Free] Tiểu luận Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trường THPT Trần Phú thị xã Móng Cái

cho mình xin link bài này với ad
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trường THPT Trần Phú thị xã Móng Cái

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top