Download miễn phí Đề tài Đề tài Phát triển Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long

 

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 Khái quát các hoạt động của Ngân hàng thương mại 3

1.1.1 Hoạt động huy động vốn 3

1.1.2 Hoạt động tín dụng 3

1.1.3 Hoạt động thanh toán 4

1.2 Hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại 5

1.2.1.1 cách chuyển tiền (Remittance) 5

1.2.1.2 cách nhờ thu (Collection of payment) 11

1.2.1.3 cách tín dụng chứng từ (L/C) 16

1.2.3.1 Điều kiện về tiền tệ và đảm bảo giá trị tiền tệ 30

1.2.3.2 Điều kiện về địa điểm thanh toán 33

1.2.3.3 Điều kiện về thời gian thanh toán 33

1.2.3.4 Điều kiện về cách thanh toán 34

1.3 Phát triển thanh toán quốc tế trong ngân hàng thương mại 34

1.3.2.1. Vị thế, năng lực của ngân hàng 35

1.3.2.2 Tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp 36

1.3.2.3 Sự biến động của tỷ giá 36

1.3.2.4 Công nghệ TTQT của ngân hàng 37

1.3.2.5 Trình độ năng lực cán bộ ngân hàng 38

1.3.2.6 Môi trường kinh tế, pháp lý và tình hình an ninh chính trị quốc gia 39

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 40

CHI NHÁNH THĂNG LONG 40

2.1 Khái quát hoạt động của chi nhánh Thăng Long. 40

2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 40

2.1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh Thăng Long 40

2.1.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 41

2.1.2.1 Tình hình huy động vốn 44

a. Huy động vốn theo thành phần 45

Đơn vị: tỷ đồng 47

2.1.2.2 Tình hình cho vay 48

2.1.2.3 Hoạt động khác 50

2.1.3.1 Đánh giá một số hoạt động trong năm 2005 51

2.1.3.2 Kế hoạch năm 2006 53

2.2 Tình hình thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Thăng Long 54

2.2.3.1 Hoạt động chuyển tiền 57

2.2.3.2 Hoạt động nhờ thu xuất khẩu 59

2.2.3.3 Hoạt động nhờ thu nhập khẩu 60

2.2.3.4 Hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ hàng xuất khẩu 62

2.2.3.5 Tình hình thanh toán tín dụng chứng từ hàng nhập khẩu 63

2.2.4.1 Những thành tựu đạt được 68

2.2.4.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:


Tóm tắt nội dung tài liệu:


hàng
Thông thường một ngân hàng có vị thế, uy tín lớn về thanh toán quốc tế sẽ có năng lực thực hiện tốt nhu cầu thanh toán quốc tế của khách hàng. Chính nhờ việc thể hiện được chất lượng tốt của dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng mình mà từ đó nâng cao được uy tín và vị thế của ngân hàng đó trong thanh toán quốc tế.
Vị thế, uy tín của ngân hàng là rất quan trọng trong thanh toán quốc tế bởi thanh toán quốc tế là nghiệp vụ phức tạp, có độ rủi ro, số lượng tiền tệ rất lớn nên chỉ có ngân hàng đáng tin cậy thì mới thu hút được khách hàng có nhu cầu thanh toán quốc tế và mở được mạng lưới đại lý rộng khắp trên thế giới tại các ngân hàng lớn khác. Việc lựa chọn ngân hàng để thanh toán quốc tế của khách hàng chủ yếu dựa vào sự nhìn nhận của khách hàng về ngân hàng mà cụ thể là thương hiệu, uy tín của ngân hàng. Chỉ khi khách hàng tin tưởng vào vị thế, uy tín, năng lực của ngân hàng trong thanh toán quốc tế thì họ mới cảm giác an tâm để sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng đó.
Ngoài ra trong khi khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế thì ngân hàng đồng thời có thể cung cấp các dịch vụ kèm theo cho khách hàng như đổi ngoại tệ, mua bán ngoại tệ, hoán đổi tiền tệ, các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, tài trợ xuất nhập khẩu, bao thanh toán để đáp ứng kịp thời và hiệu quả nhất nhu cầu của khách hàng. Do đó những ngân hàng lớn, chuyên nghiệp, có nguồn vốn dồi dào, dịch vụ đa dạng và hiện đại mới là lựa chọn của khách hàng để phục vụ cho họ, từ đó thúc đẩy ngân hàng phát triển được hoạt đông thanh toán quốc tế.
Như vậy năng lực, vị thế, uy tín của ngân hàng ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của hoạt động thanh toán quốc tế.
1.3.2.2 Tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp
Tình hình xuất nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến thanh toán quốc tế, khối lượng thanh toán quốc tế. Cùng với sự khởi sắc trong xuất nhập khẩu thì hoạt động thanh toán quốc tế cũng sôi động hơn do thanh toán quốc tế của ngân hàng chủ yếu là thanh toán mậu dịch, thanh toán phi mậu dịch khối lượng và tỷ trọng thấp hơn.
Xuất nhập khẩu đòi hỏi nhu cầu thanh toán quốc tế lớn và chỉ có ngân hàng mới là trung gian thanh toán lớn nhất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Do ngân hàng là trung gian thanh toán nên họ bị động trong hoạt động này, chỉ khi có xuất nhập khẩu thì khách hàng mới có nhu cầu nhờ ngân hàng. Một đất nước có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn là một nước năng động, có tiềm năng phát triển cao. Để có được kim ngạch xuất khẩu lớn đòi hỏi quốc gia có nguồn tài nguyên dồi dào, quan hệ rộng khắp và tìm được nhiều đối tác để xuất khẩu hàng hoá dịch vụ ra nước ngoài, có được những thương hiệu uy tín, đồng thời các sản phẩm quý hiếm, chất lượng sản phẩm tốt… Xuất khẩu đem lại nguồn lợi nhuận lớn và kích thích sự tăng trưởng mạnh mẽ của quốc gia do đó quốc gia nào cũng tăng cường hoạt động xuất khẩu. Đối với nhập khẩu thì có nhiều nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của nhập khẩu, đó là sự thiếu các sản phẩm cần thiết do không có nguyên liệu, hay chưa tự sản xuất được vì công nghệ đòi hỏi quá cao, hay là nhu cầu trong nước về các sản phẩm mang thương hiệu lớn ở nước ngoài… Hoạt động xuất nhập khẩu làm thay đổi diện mạo của đất nước cả về kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật và nó là một yếu tố quan trọng khi đánh giá nền kinh tế của một quốc gia. Đồng hành với xuất nhập khẩu là thanh toán quốc tế và sự tác động giữa chúng là cùng chiều với nhau, cái này phát triển làm cho cái kia phát triển theo.
1.3.2.3 Sự biến động của tỷ giá
Tỷ giá là tỷ lệ giữa đồng tiền của quốc gia này với đồng tiền của quốc gia khác. Tỷ giá biến động tác động tới thương mại quốc tế và thanh toán quốc tế. Nó có thể gây bất lợi hay thuận lợi cho xuất nhập khẩu, như khi tỷ giá tăng làm đồng tiền trong nước mất giá thì gây bất lợi cho nhập khẩu và tương đối thuận lợi cho xuất khẩu, ngược lại khi tỷ giá giảm đồng tiền tăng giá thì thuận lợi cho nhập khẩu, bất lợi cho xuất khẩu. Tất nhiên nhận định trên là tương đối bởi nếu đồng tiền trong nước mất giá nhiều thì nền kinh tế đó có thể đi xuống, và không biết có gì để xuất khẩu nữa không. Từ sự tác động lên xuất nhập khẩu đó mà tỷ giá tác động tới thanh toán quốc tế.
Sự tăng giá của đồng tiền thanh toán có thể làm cho người nhập khẩu thiệt vì phải đổi một lượng tiền lớn hơn mới đủ tiền trả cho người xuất khẩu, ngược lại sự giảm giá của đồng tiền thanh toán có thể làm cho người xuất khẩu thiệt khi mà không có sự đảm bảo giá trị tiền tệ trong hợp đồng ngoại thương.
Tỷ giá được xác định một phần dựa trên sự biến động của giá cả, lạm phát, mức thuế quan, hạn ngạch xuất nhập khẩu, cung cầu xuất khẩu, cung cầu nhập khẩu, cán cân xuất nhập khẩu, cung tiền tệ. Cụ thể những thay đổi của các yếu tố trên làm cho tỷ giá biến động theo. Như vậy tỷ giá và quy mô, khối lượng xuất nhập khẩu có mối quan hệ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.
Tỷ giá biến động làm cho một trong các bên xuất nhập khẩu có thể thiệt hại lớn thậm chí có bên cố tình phá vỡ hợp đồng và ngân hàng nhiều khi gánh chịu rủi ro tỷ giá trong thanh toán quốc tế. Tỷ giá cũng ảnh hưởng tới việc tài trợ xuất nhập khẩu cũng như các dịch vụ khác đi kèm theo thanh toán quốc tế như trao đổi, mua bán ngoại tê, hoán đổi ngoại tê, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, bao thanh toán, chiết khấu chứng từ, chiết khấu hối phiếu. Do đó tỷ giá là một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn nhất tới thanh toán quốc tế.
1.3.2.4 Công nghệ TTQT của ngân hàng
Trong sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trong thanh toán quốc tế thì bất cứ ngân hàng nào cũng làm tăng sức cạnh tranh của mình, cụ thể là phát triển thương hiệu, cải tiến công nghệ, chất lượng nhân lực trong ngân hàng.
Thanh toán quốc tế thể hiện rõ nét sự ứng dụng rất nhiều công nghệ kỹ thuật tiên tiến bởi việc thực hiện thanh toán giữa những người có khoảng cách rất xa nhau và quy trình thanh toán rất phức tạp đòi hỏi sự chính xác cao độ. Công nghệ ngân hàng có quyết định rất lớn tới chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế. Cụ thể như việc sử dụng các phương tiện thanh toán hiện đại séc, thẻ thanh toán, hay tiến hành thanh toán bằng các cách chuyển tiền bằng điện, tín dụng chứng từ luôn đòi hỏi những máy móc thiết bị hiện đại nhất, chính xác nhất, an toàn nhất để đảm bảo cho quá trình thanh toán được thông suốt.
Với một hệ thống công nghệ lạc hậu thì một ngân hàng không thể thực hiện tốt được hoạt động thanh toán quốc tế bởi các thao tác nghiệp vụ rất dễ sai sót trong quá trình sử dụng máy móc lạc hậu ví dụ như chuyển lệnh sang nước ngoài,… và do đó ngân hàng có thể gặp rủi ro rất lớn, đem lại chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế kém.
Áp dụng công nghệ trong ngân hàng đã tạo ra một bộ mặt mới cho ngân hàng, cho cả hệ thống các ngân hàng và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát t...

 
Top