phungheon

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: [Free] Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần luyện thép Sông Đà
BáO CáO THựC TậP TốT NGHIệP   SV: Hà Thị Lan Hương – Lớp T6 – QTDN – K47 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế và Quản lý CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 01-03/ÍT-ÑHBK-KTQL PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Họ và tên: .............................................................. ..................................................... Lớp: .................................................. Ngành: ............................................................ Địa điểm thực tập: ...................................................................................................... .................................................................................................................................... Giáo viên hướng dẫn: .................................................................................................. TT Ngày tháng Nội dung công việc Xác nhận của GVHD 1 2 3 4 5 Đánh giá chung của giáo viên hướng dẫn: ................................................................. .................................................................................................................................... Ngày ... Tháng ... Năm ......
Sự nghiệp giáo dục của nước ta đang trong quá trình xây dựng và phát triển nhằm bắt kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy việc học tâp đi đôi với thực hành là một biện pháp hiệu quả và đúng đắn đang được thực hiện tại các trường đại học tại Việt Nam. Và không chỉ riêng các ngành kỹ thuật mà trong cả các ngành kinh tế và xã hội khác..
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 
Top