pucca_pucca41

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: [Free] Giải pháp nâng cao hiệu quả tài trợ xuất nhập khẩu theo cách thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT INCAS : Hệ thống ngõn hàng cụng thương hiện đại L/C : Thư tớn dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NK : Nhập khẩu QHTT : Quá hạn thanh toán SWIGT : Tổ chức viễn thĩng tài chính quốc tế toàn cầu TDCT : Tớn dụng chứng từ TTQT : Thanh toán quốc tế USD : Đô la Mỹ VietinbanK : Ngân hàng thương mại cổ phần Cụng thương Việt Nam VND : Việt nam đồng XK : Xuất khẩu XNK : Xuất nhập khẩu
Với mong muốn phát triển và hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam coi hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) là một trong những công cụ hữu hiệu nhất. Bởi vậy, trong những năm gần đây, Việt Nam luôn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động XNK của quốc gia, chính sách độc quyền của nhà nước về ngoại thương được bãi bỏ, giảm mạnh việc q uản lý theo hạn ngạch, thu hẹp tối thiểu diện mặt hàng cấm nhập, cấm xuất và tinh giản các thủ tục trong XNK của Việt Nam ngày càng nhiều. Sự thiếu hụt về vốn, sự hạn chế về trình độ, kinh nghiệm kinh doanh trong thương mại quốc tế chính là những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào thị trường toàn cầu.
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 
Top