daigai

Well-Known Member
Bạn dùng phần mềm gì để chuyển? Nhiều phần mềm chuyển pdf thành word nhưng thực chất đó chỉ là các tấm ảnh rồi chèn vào word thì không chỉnh sửa được là đương nhiên.

Up file pdf đó lên mediafire.com rồi copy link lên đây xem.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top