daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


4
Chào mừng các bạn đến với Chương trình đào tạo từ
xa của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.
Giới thiệu khái quát về môn học
Quản trị sản xuất và điều hành là môn học chuyên ngành đối với
sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh. Trong xu thế hội nhập
toàn cầu, cùng với nền kinh tế năng động, đa lĩnh vực, môn Quản trị
sản xuất cổ điển đã mở rộng ra nhiều chuyên ngành khác nhau như:
Quản trị dự án, Quản trị dịch vụ, Quản trị chuỗi cung ứng... với sự hỗ
trợ của tự động hóa và công nghệ thông tin. Điểm trọng yếu của môn
học là sẽ giúp sinh viên có cái nhìn mới, hiểu quản trị sản xuất và
điều hành như một nghề chuyên môn và có vai trò rất quan trọng để
nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn phát
triển kinh tế hiện nay.
Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong môn học, sinh viên sẽ :
§ Hiểu được đây là một ngành học, một nghề chuyên môn rất phổ
biến trên thế giới và đang rất cần thiết cho các doanh nghiệp ở Việt
Nam hiện nay. Phạm vi ứng dụng không chỉ trong sản xuất mà còn
trong điều hành dịch vụ như ngân hàng, bảo hiểm, siêu thị, vận tải…
§ Hiểu được các khái niệm chuyên môn, chức năng, quản lý điều
hành, đặc biệt trong xí nghiệp sản xuất, đồng thời, phát huy hiệu quả
từ các chức năng khác (tiếp thị, tài chính, nhân sự...) trong doanh
nghiệp để hỗ trợ cho vận hành.
Bố cục tài liệu
Tài liệu được chia thành 7 bài với thời lượng 60 tiết, tương
đương 6 tiết/bài và 18 tiết cho bài tập, được thiết kế theo một trình tự
như sau:
§ Bài 1: Tổng quan về quản trị sản xuất và điều hành.
§ Bài 2: Thiết kế quy trình và công nghệ.
§ Bài 3: Bố trí mặt bằng.
§ Bài 4: Công suất và hoạch định tổng hợp.
§ Bài 5: Quản lý tồn kho.
§ Bài 6: Sản xuất theo J.I.T và sản xuất tinh giản.
§ Bài 7: Điều độ sản xuất.
Mỗi bài đều được tổ chức theo một khung thống nhất, bao gồm
các phần sau:
§ Giới thiệu khái quát và mục tiêu cần đạt được.
§ Khái niệm cơ bản và cách học.
§ Nội dung cơ bản của bài – tài liệu tham khảo.
§ Một số điểm lưu ý khi học.
§ Tóm lược những vấn đề cần ghi nhớ.
§ Câu hỏi gợi ý cho cá nhân/nhóm, củng cố bài.
Hướng dẫn khái quát cách học môn học
§ Phương pháp học tập: Quản trị sản xuất và điều hành là một
khoa học và là một nghệ thuật trong quản lý nên công tác đào tạo cần
phối hợp nhiều phương pháp khác nhau. Sinh viên tự học cần đọc
thật kỹ các bài học theo thứ tự để nắm bắt được nội dung môn học.
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top