thuyltb1987

New Member
Mình hiện năm 4 học đại học tại một trường phía Nam. Do mải làm thêm nhiều quá nên sắp ra trường mà còn nợ một số môn bao gồm:
- Kinh tế quốc tế
- Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp
- Nghiệp vụ hải quan
- Nghiệp vụ xuất nhâp khẩu
Anh chị em nào có thể dạy được thì liên hệ mình nhé.
 
Top