Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Bài tập lớn: NGHIÊN CỨU HỆ ĐIỀU HÀNH NHÚNG THỜI GIAN THỰC FREERTOS
2
MỤC LỤC
PHẦN I : MỞ ĐẦU ......................................................................3
I.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC ................................4I.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC ...............................4I.3 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.................................................................................................4
PHẦN II: GIỚI THIỆU HĐH NHÚNG THỜI GIAN THỰC FREERTOS VÀ VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA 128...................5
II.1 TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH ...........................................................................5
II.1.1KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH..................................................................5II.1.2 PHÂN LOẠI HỆ ĐIỀU HÀNH.......................................................................6
II.2 GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN ATmega 128........................................................9
II.2.1  TỔNG QUAN.................................................................................................9II.2.2 CẤU TRÚC BỘ NHỚ VÀ CỔNG VÀO – RA.............................................11II.2.3 CỔNG VÀO RA ............................................................................................15II.2.3.1 GIỚI THIỆU ...............................................................................................15II.2.3 BỘ ĐỊNH THỜI CỦA ATmega128 ..............................................................18
II.3 GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH NHÚNG THỜI GIAN THỰC FreeRTOS ........30
II.3.1 THỜI GIAN THỰC.......................................................................................30II.3.2 ĐA NHIỆM....................................................................................................30II.3.3 CẤU TRÚC FreeRTOS .................................................................................31
PHẦN III. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MINH HỌA
......................................................................................................40
III.1 THIẾT KẾ MẠCH MÔ PHỎNG BẰNG  Proteus..............................................40III.2 LỰA CHỌN CẤU HÌNH CHO HĐH QUA FreeRTConfig.h............................42III.3 VIẾT PHẦN ỨNG DỤNG BẰNG AVR Studio.................................................44III.4 DỊCH PHẦN ỨNG DỤNG THÀNH FILE .hex.................................................49III.5 DÙNG MẠCH NẠP VÀO VI ĐIỀU KHIỂN.....................................................50
PHẦN IV: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ..............51
IV.1 KẾT QUẢ ĐàĐẠT ĐƯỢC ...............................................................................51IV.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC .................................................................51
Ngày nay, cùng với sự phát triển chung của công nghệ, lĩnh vực hệ điều hành đã có những bước tiến dài trong quá trình hình thành và phát triển của mình. Từ sự k
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top