s0ic0nmafja

New Member
m chơi đến phần city of the dead phần đánh con chủ nó chui ra từ cái hố đó. mình xem trên youtube thì xem nó đánh con chủ nó k hồi máu được. còn của mình đánh gần chết là nó hồi máu không nào đánh chết được. b nào biết vào giúp mình với.thanks

 
Top