frozen.bluesky

New Member
Auto Võ Lâm Web dùng cho chuyện Cướp bóc, luyện skill và dò thám mật (an ninh) đạo. Chương trình hỗ trợ làm ra (tạo) các danh sách tọa độ rất thuận tiện, và giao diện lại dẽ sử dụng, quản lý các account, và danh sách tọa độ của từng account, auto cùng lúc nhiều account, có thể vừa auto vừa chơi giúp cho người chơi có hứng thú hơn. Và đặt biệt là khi rớt mạng thì khi có mạng lại thì auto vẫn chạy bình thường.
1. Yêu cầu cài đặt


- .Netframework 2.x trở lên


- IE 8


2. Hướng dẫn sử dụng.


- Chạy file AutoVoLamWeb.exe

- Chọn vào “Cấu hình” để cấu hình theo ý mình

- Sau khi cấu hình theo ý mình thì hãy chọn “Hệ thống” -> “Thêm Tab”:

Không lưu pass

Lưu danh sách


- Sau khi thêm các acc cần auto thì chọn “Mở danh sách tọa độ” để thêm các tọa độ cần auto

Các danh dách vừa tạo

Tạo danh sách mới


- Bấm vào “Công kích”, “Tạm dừng công kích” và “Dừng công kích” để mà công kích các tọa độ vừa chọn.

- Bấm vào “Tùy chọn” để chọn các chức năng cần thiết

- Bấm vào “Nhật ký” để xem log file

- Nếu bạn muốn chơi cùng auto thì bấm vào “Mở Võ lâm game” để mà chơi.


 
Top