Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By ji_yool_93
#574546 ở chuong 1 thì còn dc nhung đến chương 2 thi thế nào ấy,hơi khó hiểu

và buồn ngủ quá(như mon chinh trị ấy).Môn nay co quan trọng không vay ? hay chỉ can hieu 1 chút it thoi à?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thaohoai15
#576286 Đã là môn hoc thi môn nào cung quan trọng thôi bạn ạ, theo minh thì bạn nen chu ý nghe mon nay vì mon nay khá la co bản, nó giup ban hình dung de dang hơn về cau truc của máy tinh se có lợi cho ban sau này neu ban học chuyên sau ve phần cứng.Nói tom lai là bạn nen ho sẽ tớt cho ban đấy
By jasonlovesronnie
#576288 Da la mon hoc thì môn nao cung quan trọng thoi ban ạ, theo minh thi bạn nên chu y nghe mon nay vì mon nay khá là cơ bản, no giup bạn hình dung de dàng hơn ve cau trúc của may tinh sẽ có loi cho bạn sau nay neu bạn học chuyen sau về phần cứng.Nói tóm lai la bạn nên ho se tớt cho ban day minh hoc quản trị mang va có cần chu y đến môn đó ko?

her hoc nam ngoái r` ma h chả nhớ liệu co sao không khỉ?
By Chozai
#576289 minh hoc quản trị mang va có can chu ý den mon đó ko?
liệu có sao không khỉ? co can chú y ban ak,vì nó lien quan đến phần cứng.các môn hoc bo trợ nhau,tại sao ban lại đắn do la nên chu y hay không ?ke ca ngay như office,bạn có dam bao bạn sử dung duoc hết các cong cu ở word va excell ko?mình cũng hoc QTM và giờ đi làm,kiến thuc de làm việc la 1 mớ tổng hợp,chứ chả phai ve mấy cái van de trong CCNA.thực te la khác bạn ak.còn neu ban muốn la 1 chuyên gia về mạng,các giao thức...thì minh cung không có y kien gì cả,nhưng neu ban nghĩ ra truong la 1 IT thi nhu mình hiện giờ,cái mớ CCNA cha cần quan tam nhiều làm gì nữa
By sungyuri95
#576290 [QUOTE=saiyuky;15768896]mình hoc quan trị mạng va co cần chú y den môn đó ko?

Có bạn ạ. Hieu biet về hệ thong se giúp ích cho minh nhiều đấy
By pjnk_pjg_90
#576291 vậy co the giải thích nghia cua mấy câu như:cmp,Rj,Ri,Rk và R3, và R4 thi nên hiểu thế nào?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement