Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006299 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
I. MỞ ðẦU
1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
Trong quá trình phát triển kinh tế của ñất nước xuất phát từ một nước
nông nghiệp như nước ta thì chăn nuôi ñó là một trong những ngành chủ chốt.
Càng ngày quy mô chăn nuôi càng tăng lên do người chăn nuôi thấy ñược tầm
quan trọng của nó vì chăn nuôi cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ cho
ñời sống của họ. Chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún dần dần ñược thay thế bằng
chăn nuôi theo hướng trang trại.
Chăn nuôi gà là một nghề sản xuất truyền thống và lâu ñời của người
dân Việt Nam, nó chiếm vị trí quan trọng thứ hai sau ngành chăn nuôi lợn.
Sản phẩm thịt gà không chỉ là nguồn cung cấp có giá trị mà còn in ñậm
trong ñời sống xã hội bởi một nền văn hóa ẩm thực với cả yếu tố tâm linh.
Nó ñược sử dụng nhiều trong những ngày giỗ, ngày tết và lễ hội. Với
những lý do ñó sản phẩm này luôn có vị trí trên thị trường tiêu thụ ñã góp
phần thúc ñẩy chăn nuôi phát triển tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho
người chăn nuôi.
Sự phát triển chăn nuôi gà theo hướng trang trại năm 2013 cung cấp
khoảng 4,33 triệu tấn thịt và gần 5 tỷ quả trứng (Báo cáo tổng kết ngành nông
nghiệp và PTNT năm 2013). Thời gian gần ñây quy mô và hình thức chăn
nuôi ñã phát triển hơn, có nhiều hộ chăn nuôi thành lập trang trại chăn nuôi
hay chăn nuôi gia công cho các công ty. Nhưng nói chung tình trạng chăn
nuôi gà của nước ta vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, lạc hậu,
năng suất thấp, dịch bệnh nhiều, ô nhiễm môi trường. Bình quân sản lượng
thịt xẻ chỉ ñạt 4,5-5,4kg/người/năm và 35 trứng/người/năm (Trần Công Xuân,
Phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững trong chiến lược phát triển chăn nuôi
ñến năm 2020). Sản xuất chưa ứng với tiềm năng, sản phẩm chưa ñáp ứng
nhu cầu xã hội. Một lượng lớn sản phẩm chăn nuôi gà nhập khẩu từ nước
ngoài về.
Làm cách nào chúng ta có thể chiếm lĩnh ñược thị trường này yêu cầu
nước ta phải xây dựng những khu chăn nuôi theo hướng trang trại ñể khắc
phục các tồn tại và nguy cơ cho ngành chăn nuôi Việt Nam. ðặc biệt gần ñây
dịch cúm gia cầm ñang bùng phát. ðã ñến lúc chúng ta cần tổ chức lại
ngành chăn nuôi gà theo hướng trang trại ñể có thể chủ ñộng việc phòng
chống dịch bệnh cũng như chủ ñộng việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản
phẩm, giúp cho ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển. Muốn phát triển ñược
những trang trại cần có cơ sở hạ tầng, công nghệ tốt, trình ñộ quản lý của chủ
trang trại phải ñược nâng cao, chăn nuôi trang trại bớt gây ô nhiễm môi
trường, dịch bệnh tràn lan, công nghệ giết mổ, chế biến và tiêu thụ những sản
phẩm rõ nguồn gốc, chất lượng,… ñảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá
trị sản phẩm chăn nuôi gà.
Hiện nay tại ñịa bàn một số xã ở huyện Tiên Lãng-TP Hải Phòng ñang
phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại khá hiệu quả. Hàng năm ñóng góp
vào nền kinh tế của huyện chiếm tới 35% (Phòng thống kê huyện Tiên Lãng
năm 2013). Nhưng bên cạnh ñó cũng vướng phải một số khó khăn bất cập
chung trong ngành chăn nuôi cả nước. Vì vậy làm cách nào ñể hướng cho các
hộ chăn nuôi gà phát triển theo hướng trang trại tui xin tiến hành nghiên cứu
ñề tài:
“Phát triển chăn nuôi gà theo hướng trang trại tại ñịa bàn huyện
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.”
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Trên cơ sở ñánh giá thực trạng ñể ñề xuất các giải pháp phát triển chăn
nuôi gà theo hướng trang trại tại huyện Tiên Lãng-TP Hải Phòng.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trong phát triển
chăn nuôi gà theo hướng trang trại.
ðánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi gà theo hướng trang trại tại ñịa
bàn huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến việc phát triển chăn nuôi gà theo
hướng trang trại tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
Từ ñó ñề xuất ñịnh hướng và một số giải pháp phát triển chăn nuôi gà
theo hướng trang trại tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng trong thời gian tới.
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
a) Ở Việt Nam tồn tại những hình thức chăn nuôi nào? Chăn nuôi gà
theo hướng trang trại như thế nào? Ở Việt Nam áp dụng ra sao?
b) Phát triển chăn nuôi gà theo hướng trang trại tại ñịa bàn ñã có chưa
và thực trạng của nó ra sao?
c) Chăn nuôi gà theo hướng trang trại có những thuận lợi khó khăn gì?
d) Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng ñến phát triển chăn nuôi gà theo
hướng trang trại là gì?
e) ðịnh hướng về vốn và thị trường ñầu ra có phải là những ñịnh hướng
tốt nhất cho phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại không?
1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1 ðối tượng
1.4.1.1 ðối tượng nghiên cứu
Các nội dung phát triển chăn nuôi gà theo hướng trang trại trên ñịa bàn
huyện Tiên Lãng, các yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội và các tác nhân liên
quan ñến phát triển chăn nuôi gà theo hướng trang trại.
1.4.1.2 ðối tượng ñiều tra
Các hộ, trang trại chăn nuôi gà; các phòng ban nông nghiệp, phòng
chăn nuôi;cán bộ nông nghiệp,cán bộ thú y; người thu gom, doanh nghiệp.
Thông qua khảo sát các ñối tượng này nhằm làm rõ vấn ñề cần nghiên cứu.
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
1.4.2.1Về thời gian
Số liệu ñược nghiên cứu tập trung trong 3 năm 2011-2013. Số liệu ñiều
tra vào năm gần nhất (năm 2013 và 2014)
1.4.2.2 Về không gian
Nghiên cứu tại ñịa bàn ba xã: Cấp Tiến, Kiến Thiết, Tiên Cường tại
huyện Tiên Lãng-Hải Phòng.
1.4.2.3 Về nội dung
ðề tài tập trung nghiên cứu về thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng về
phát triển chăn nuôi gà thịt theo hướng trang trại. Từ ñó ñề ra một số ñịnh
hướng và giải pháp cho vấn ñề nghiên cứu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement