Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#748686 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: phân tích và trình bày những nội dung cơ bản của nguyên tắc khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, ý nghĩa và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện
2
2. Nội dung của nguyên tắc “ khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” theo pháp luật hiện hành2.1. Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập
Độc lập nghĩa là tự đưa ra quyết định trên những chứng cứ và quy định
của pháp luật để kết luận về vụ án mà không phụ thuộc vào bất cứ sự tác đọng nào khác. Về chủ thể của hoạt động xét xử thì sự độc lập được biểu hiện trên hai khía cạnh: độc lập với yếu tố khách quan và độc lập với yếu tố chủ quan.2.1.1. Độc lập với các yếu tố khách quana. Độc lập với chủ thể khác của Tòa ánb. Độc lập với sự chỉ đạo của cấp Uỷ đảng
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình Đảng đề ra chủ trương
chính sách để lãnh đạo các cơ quan nhà nước, không can thiệp sâu vào hoạt động chuyên môn của các cơ quan nhà nước đó. Đối với hoạt động của Tòa án nhân dân, biểu hiện của sự lãnh đạo của Đảng là chủ trương xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng không mâu thuẫn với sự độc lập xét xử của Thẩm phán và Hội thẩm song thực tế, chế độ Đảng lãnh đạo nhà nước trong đó có các cơ quan, đơn vị, vị trí của cấp Uỷ đảng trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm Thẩm phán rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến sự độc lập của thẩm phán khi có sự tác động từ cấp Uỷ đảng. Chính vì vậy, Thẩm phán và Hội thẩm phải nhận thức đúng sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp để bảo đảm sự độc lập xét xử.c. Độc lập với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án
Độc lập với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nghĩa là “ Thẩm phán và Hội
thẩm phải trực tiếp xem xét các chứng cứ của vụ án chứ không phải chỉ căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án hay các chứng cứ mà Viện kiểm sát đã đưa ra trong bản cáo trạng. Bản án của Tòa án chỉ căn cứ vào những chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, đối chiếu với những quy định của pháp luật đề xử lý vụ án và có quyền kết luận khác với ý kiến của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát.
Hoạt động xét xử của Tòa án là hoạt động nhân danh quyền lực của Nhà nước để tuyên một bản án kết tội hay không kết tội bị cáo. Phán quyết của Tòa án ảnh hưởng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement