Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By loveyou_anhyeu2006
#974502 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Tổng quan về mô hình chuẩn và vật lý neutrino. Trình bầy các tương tác chính : Tương tác điện từ , tương tác yếu và tương tác mạnh của các hạt trong mô hình chuẩn. Trên cơ sở đó, chỉ ra được cách khớp thực nghiệm của các tham số trong phần tương tác điện yếu của mô hình. Đồng thời chỉ ra một số nhược điểm của mô hình chuẩn. Nghiên cứu về mô hình 331 phân cực phải: sắp xếp các hạt, các boson chuẩn, tương tác Yukawa, sự vi phạm số lepton. Trình bầy cách khắc phục các khó khăn gặp phải của phổ khối lượng của neutrino trong mô hình 331 phân cực phải bằng cách đưa thêm vào lục tuyến S. Từ đó chỉ ra điều kiện để ma trận khối lượng trộn của các neutrino phân cực trái và neutrino phân cực phải thỏa mãn cơ chế See-saw. Tìm hiểu về thế Higgs và xét cực tiểu thế của trị trung bình chân không để tìm ra hệ thức của các trị trung bình chân không, đánh giá điều kiện cực tiểu thế là phù hợp để ma trận khối lượng trộn có dạng ma trận khối lượng trộn của cơ chế Seesaw
Mở đầu
Vật lý hạt cơ bản dựa trên mô hình chuẩn của các tương tác điện từ,
yếu và mạnh. Mô hình đã thể hiện tính đúng đắn thông qua các thực
nghiệm trong vòng bốn mươi năm qua. Mặc dù mô hình đã đạt được
nhiều thành công, nhưng cũng tồn tại một số câu hỏi của tự nhiên chưa
giải đáp được. Ví dụ: trong mô hình chuẩn, neutrino có khối lượng bằng
không và không trộn lẫn, nhưng thực nghiệm mười năm qua đã chứng
nhận neutrino có khối lượng nhỏ và dao động. Hay mô hình chuẩn không
thể giải thích được tại sao lại có ba thế hệ fermion trong tự nhiên, tại
sao các điện tích quan sát được lại có giá trị bằng bội nguyên lần điện
tích nguyên tố. Bên dưới, chúng tui sẽ điểm qua mô hình chuẩn và trình
bày chi tiết về một số khó khăn trên, đồng thời đề cập đến một hướng
phát triển mới mà luận văn nhằm mục đích nghiên cứu.
Mục tiêu của luận văn là trình bày tổng quan về mô hình chuẩn và
vật lý neutrino. Trên cơ sở đó chỉ ra một số nhược điểm của mô hình
chuẩn và một trong những nhược điểm lớn của mô hình chuẩn là neutrino
không có khối lượng. Giới thiệu về mô hình 331 với neutrino phân cực
phải, xác định số lepton và giải thích về sự vi phạm số lepton, tại sao
neutrino không thể nhận khối lượng phù hợp. Giải thích cơ chế seesaw,
đưa lục tuyến Higgs vào mô hình xác định khối lượng neutrino. Viết thế
Higgs và giải thích tính tự nhiên nhỏ của tham số vi phạm số lepton.
Luận văn ngoài lời cảm ơn, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo,
được chia làm bốn chương:
Chương 1: Giới thiệu
Trình bầy tổng quan về mô hình chuẩn và vật lý neutrino. Trình bầy
các tương tác chính : Tương tác điện từ , tương tác yếu và tương tác
mạnh của các hạt trong mô hình chuẩn. Trên cơ sở đó, chỉ ra được cách
khớp thực nghiệm của các tham số trong phần tương tác điện yếu của
mô hình. Đồng thời chỉ ra một số nhược điểm của mô hình chuẩn. Một
trong những nhược điểm lớn của mô hình chuẩn là neutrino không có
khối lượng.
Chương 2: Mô hình 331 với neutrino phân cực phải
Trình bầy về mô hình 331 phân cực phải. Trong mô hình này đã giải
quyết được một số vấn đề khó khăn của mô hình chuẩn,. Tuy nhiên, phổ
khối lượng của neutrino tiên đoán bởi mô hình là không phù hợp với
khối lượng của thực nghiệm tiên đoán.
Chương 3: Khối lượng neutrino
Trình bầy cách khắc phục các khó khăn gặp phải của phổ khối lượng
của neutrino trong mô hình 331 phân cực phải bằng cách đưa thêm vào
lục tuyến S. Từ đó chỉ ra điều kiện để ma trận khối lượng trộn của
các neutrino phân cực trái và neutrino phân cực phải thỏa mãn cơ chế
See-saw.
Chương 4: Thế Higgs
Viết thế Higgs và xét cực tiểu thế của trị trung bình chân không để
tìm ra hệ thức của các trị trung bình chân không, đánh giá điều kiện cực
tiểu thế là phù hợp để ma trận khối lượng trộn có dạng ma trận khối
lượng trộn của cơ chế Seesaw.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#989667 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement