Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By leminhdungifc
#964809 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu tổng thể đièu kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Tề Lỗ và hiện trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tề Lỗ. Xác định các thành phần môi trường của xã, các nguồn gây ô nhiễm, môi trường nước, không khí, tiếng ồn, chất thải rắn cũng như hiện trạng quản lý môi trường làng nghề Tề Lỗ. Đề xuất định hướng các khu chức năng môi trường và định hướng giải pháp quản lý môi trường; các giải pháp công nghệ xử lý môi trường làng nghề như giải pháp công nghệ xử lý nước thải, công nghệ xử lý giảm thiểu ô nhiễm và xử lý khí thải, mô hình thu gom và xử lý rác thải khu vực làng nghề Tề Lỗ từ nay đến năm 2015
MỞ ĐẦU
Sự cần thiết
Từ trước đến nay, trong quá trình lập các phương án quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội của một địa phương còn có khuyết điểm là chưa gắn với quy
hoạch môi trường. Vì vậy nhiều phương án quy hoạch phát triển kinh tế không
đảm bảo được tính phát triển bền vững. Phát triển bền vững là sự phát triển có
quy hoạch trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, đảm bảo
được khả năng khai thác và sử dụng hợp lý và lâu dài các nguồn tài nguyên tái
tạo được và không tái tạo được, giảm thiểu được mức độ ô nhiễm môi trường
cho đời sống cộng đồng, tránh được những sự cố, rủi ro về môi trường.
Vì vậy, để phát triển kinh tế - xã hội thì khi tiến hành quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội cần thiết phải xây dựng phương án quy hoạch môi trường. Tuy
nhiên, vấn đề quy hoạch môi trường từ trước đến nay vẫn chưa được các nhà
hoạch định quan tâm một cách đúng mức. Hiện tại, công tác quy hoạch môi
trường được thực hiện chủ yếu là xây dựng một phương án quy hoạch bảo vệ
môi trường trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa hiện trạng môi trường với
hiện trạng kinh tế - xã hội và dự báo về biến động môi trường trong mối quan hệ
với các mục tiêu quy hoạch phát triển, từ đó đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ
thuật - môi trường nhằm đảm bảo được sự phát triển theo chiều hướng bền vững,
giảm thiểu tối đa những tác động xấu đến môi trường. Đường lối bảo vệ môi
trường và phát triển bền vững trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước của Đảng đã
được Đại hội Đảng lần thứ IX thông qua là: “ Phát triển KT-XH gắn chặt với
BVMT, bảo đảm sự hài hoà giữa môi trường nhân tạo và môi trường tự nhiên,
giữ gìn đa dạng sinh học. Chủ động phòng tránh và hạn chế tác động xấu của
thiên tai, của sự biến động khí hậu bất lợi. Bảo vệ và cải tạo môi trường là trách
nhiệm của toàn xã hội, tăng cường quản lý Nhà nước đi đôi với nâng cao ý thức
trách nhiệm của mỗi người dân. Chủ động gắn kết yêu cầu cải thiện môi trường
trong mỗi quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tế – xã
hội, coi yêu cầu về môi trường là một tiêu chí quan trọng đánh giá các giải pháp
phát triển”.
Trong những năm qua ở nước ta nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đã
tiến hành triển khai, thực hiện nhiều đề tài quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-
xã hội của các cấp tỉnh, huyện hay xã nhưng đều chưa đề cập một cách nghiêm
túc đến bảo vệ môi trường, chưa coi môi trường như là một bộ phận quan trọng
trong quy hoạch, kế hoạch phát triển. Sự xem nhẹ đó đã dẫn đến tình trạng mâu
thuẫn giữa sự phát triển các ngành kinh tế với bảo vệ môi trường đặc biệt là sự
khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống.
Sự khôi phục và phát triển của các làng nghề truyền thống trong những năm
gần đây đã tạo nên những chuyển biến tích cực đối với phát triển kinh tế – xã hội
của các địa phương, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động phổ thông, góp
phần nâng cao thu nhập của nhân dân, giảm đói nghèo, nâng cao dân trí....cũng
như đem lại một nguồn thu đáng kể cho ngân sách quốc gia.
Bên cạnh những lợi ích về mặt kinh tế của các làng nghề thì vấn đề ô nhiễm
môi trường tại các làng nghề cũng đang ngày càng trở thành một vấn đề nhức
nhối đối với các cấp quản lý và đối với chính cuộc sống của người dân tại các
làng nghề và các vùng phụ cận.
Tề Lỗ là một xã thuộc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc, nơi phát triển rất
mạnh nghề thu gom, tháo dỡ và tái chế phế liệu, cơ khí gò hàn… các hoạt động
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement