Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By tjeu_thu_bg
#632276 Đặc điểm nổi bật

- Cầm đồ(Cầm, trả lãi, gia hạn, chuộc đồ, thanh lý)

- Mua bán (Mua hàng, bán hàng, bán hàng thanh lý)

- Quản lý thông tin nhân viên, khách hàng, mặt hàng

- Thống kê tồn kho, công nợ, chi tiết phiếu……

- Tùy chọn lưu trữ File, mạng LAN, Internet..v.v

Xem hướng dẫn tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Download phần mềm tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

I. Chức năng chính trong phần mềm:


1. Quản lý hệ thống: Quản lý thông tin chung về cửa hiệu


2. Quản lý danh mục


- Quản lý danh mục khách hàng: Quản lý các thông tin chung về khách hàng, công nợ với khách hàng…Khách hàng được phân nhóm bằng chức năng quản lý danh mục nhóm khách hàng, Mỗi nhóm được quy định lãi suất riêng


- Quản lý danh mục nhân viên: Quản lý các thông tin về nhân viên, thông tin đăng nhập, Nhân viên chịu trách nhiệp về các phiếu được tạo trong phần mềm… Nhân viên được phân nhóm làm việc, Mỗi nhóm được phân quyền truy cập phần mềm riêng


- Quản lý danh mục mặt hàng: Quản lý các thông tin về mặt hàng, số lượng tồn kho, giá trị của mặt hàng… Mặt hàng được phân nhóm tiện cho việc quản lý.


3. Chức năng cầm đồ


- Cầm đồ: Thông tin cầm đồ được quản lý khoa học và thực tế.[Số phiếu, ngày cầm, khách cầm, số tiền cầm, Hạn trả, số ngày quá hạn, lãi suất, và thông tin về mặt hàng được cầm cố]. Đặc biệt có thể quy định giá trị của mặt hàng riêng và khách cầm riêng


- Gia hạn, trả lãi: Đến hạn thanh toán nhưng chưa trả nợ khác thực hiện gia hạn và trả lại cho chứng từ gốc( Phiếu cầm)


- Vay thêm: Với phiếu cầm đã có khách có thể vay thêm nếu giá trị của mặt hàng cầm cố đủ điều kiện để vay thêm


- Trả tiền, chuộc đồ: Để hoàn thành quá trình cầm đồ thì khách sẽ đem tiền đế trả và cửa hiệu sẽ trả lại mặt hàng cầm cho khách


- Thanh lý phiếu: Đến hạn thanh toán mà khách không đến trả tiền, Cửa hiệu có quyền thanh lý (Chưa bán mà chỉ đưa vào nhóm mặt hàng có thể bán) nhằm thu hồi vốn.


4. Chức năng mua, bán hàng hóa


- Mua hàng: Của hiệu có thể mua mặt hàng trực tiếp của khác muốn đến bán


- Bán hàng: Những mặt hàng được thanh lý và mua trực tiếp từ khách hàng có thể được bán cho khách có nhu cầu mua


5. Chức năng huy động vốn


Cửa hiệu có thể vay của khách hàng nhằm có vốn để cho khách hàng khác vay


Các chức năng tương tự như phần vay cầm đồ


6. Chức năng thu, chi bất thường


- Thu bất thường: Những khoản thu nhập khác không do nghiệp vụ cầm đồ, mua, bán hàng hóa hay huy động vốn mang lại


- Chi bất thường: Những khoản chi nhập khác không do nghiệp vụ cầm đồ, mua, bán hàng hóa hay huy động vốn mang lại


7. Chức năng thống kê, báo cáo:


Đây là mục đích quan trọng nhất của việc sử dụng phần mềm


- Thống kê tồn kho: Thống kê số lượng mặt hàng còn lại trong kho bao gồm: Mặt hàng đang cầm, mặt hàng đã thanh lý và mặt hàng được mua trực tiếp


- Thống kê tồn kho tổng hợp: Thống kế quá trình kho của hàng hóa trong một thời gian định trước: Tồn đầu kỳ, nhập, xuất trong kỳ, tồn cuối kỳ


- Thống kê doanh thu: Thống kê doanh thu và lợi nhuận của cửa hiệu hay doanh thu riêng theo nghiệp vụ bán hàng hay cầm đồ


- Thống kê công nợ: Công nợ của khách hàng, Thống kê nợ quá hạn của khách hàng

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Kelby
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement