Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998178 Link tải luận văn miễn phí cho ae

I. Nguyên nhân hình thành chế định quản lý tài sản phá sản
Khi các doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ phá sản thì thường xảy ra việc tẩu tán, cất giấu tài sản sau khi có đơn xin Tòa án tuyên bố phá sản, việc này gây khó khăn trong việc giải quyết phá sản của Thẩm phán cũng như làm mất đi quyền lợi của các chủ nợ. Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, khi các doanh nghiệp, hợp tác xã được hình thành ngày càng nhiều và nắm vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước thì việc đảm bảo cho tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sắp phá sản là điều hết sức cần thiết và bức thiết. Hơn nữa, khi phá sản là một thủ tục đòi nợ tập thể, thì việc phân chia tài sản cho các chủ nợ trên cơ sở số tài sản hiện có của doanh nghiệp phải được thực hiện một cách công bằng và đúng pháp luật. Chính vì vậy, chế định quản lý tài sản phá sản đã được ra đời nhằm đáp ứng các yêu cầu trên.
I. Thực trạng về quản lý tài sản phá sản ở Việt Nam hiện nay
1. Chủ thể tham gia quản lý tài sản phá sản.
Theo pháp Luật Phá sản 2004 thì khi Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản thì sẽ đồng thời ra quyết định thành lập Tổ quản lý tài sản. Như vậy chủ thể được giao nhiệm vụ quản lý và thanh lý tài sản phá sản là Tổ quản lý, thanh lý tài sản, tuy nhiên việc thành lập Tổ quản lý tài sản đã gây ra nhiều bất cập khi ứng dụng vào trong thực tiễn bởi số lượng thành viên tham gia các tổ chức này (ít nhất có 5 người trở lên điều 15, LPS 2004) thay mặt cho nhiều chủ thể khác nhau, đến từ các cơ quan khác nhau đã gây ra nhiều bất cập trong hoạt động. Cách thiết kế đó đã phát sinh nhiều hệ quả phức tạp, như sự không thống nhất giữa thành viên trong việc đánh giá, kết luận về tài sản cũng như các biện pháp liên quan đến tài sản của doanh nghiệp và do đó, kéo dài việc giải quyết mà gây không ít trở ngại cho sự quản lý. Đáng lưu ý là trong hệ thống làm việc theo tổ có thể gây ra sự chậm trễ trong quá trình tố tụng và kèm theo đó là hiệu quả thấp.
Khắc phục những mâu thuẫn trên, nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản phá sản trong Luật Phá sản năm 2014 được trao chủ thể hoạt động chuyên nghiệp với hai loại hình hành nghề là quản tài viên hay doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Dĩ nhiên, điều kiện hành nghề của mỗi loại cũng được pháp luật quy định khác nhau.
+ Quản tài viên: là chế định về các cá nhân hành nghề quản lý tái sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Để hành nghề Quản tài viên, các cá nhân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;
- Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.
Tuy nhiên chỉ có những người sau mới được cấp chứng chỉ Quản tài viên:
- Luật sư
- Kiểm toán viên
- Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.
Những quy định về điều kiện hành nghề Quản tài viên được quy định tại Điều 12 Luật Phá sản 2014, đồng thời tại Điều 14 Luật Phá sản 2014 cũng quy định cụ thể về các cá nhân không được hành nghề Quản tài viên gồm:
- Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Người mất năng lực hành vi dân sự hay bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Theo đó, người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:
- Là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
- Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;
- Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, kiểm toán viên;
- Bị thay đổi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này trong hai vụ việc phá sản trở lên.
 Quản tài viên bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì bị xóa tên khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. (K4,Đ6, NĐ22/2015NĐ-CP)
+ Doanh nghiệp quản lý tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement