By beanh_1112
#706185 tui đang làm việc cho một công ty 100% vốn của Nhật. Trước đây công ty có cho tui sang Nhật để học và tui đã ký hợp đồng cam kết sau khi về nước sẽ làm việc cho công ty hai năm (đến 30-5-2010 mới hết hạn cam kết).

Ngày 10-10-2009 tui hết hạn hợp đồng lao động (HĐLĐ - xác định thời hạn ba năm), khi ký tiếp sẽ là HĐLĐ không xác định thời hạn. tui có được xin nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng cam kết hay không?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Sheehan
#706192 - Điều 13 nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động (BLLĐ) quy định việc bồi thường chi phí đào tạo, quy định tại khoản 3 điều 41 BLLĐ được quy định như sau: người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định tại khoản 4 điều 32 nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9-1-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành BLLĐ và Luật giáo dục về dạy nghề, trừ trường hợp chấm dứt HĐLĐ mà thực hiện đúng và đủ các quy định tại điều 37 của BLLĐ đã sửa đổi, bổ sung.

Khoản 4 phần III thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 44/2003.NĐ-CP của Chính phủ quy định: việc bồi thường chi phí đào tạo theo điều 13 của nghị định số 44/2003/NĐ-CP được thực hiện như sau:

a) Người lao động được đào tạo ở trong nước hay ở nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do phía nước ngoài tài trợ cho người sử dụng lao động, sau khi học xong phải làm việc cho người sử dụng lao động một thời gian do hai bên thỏa thuận.

b) Người lao động tự ý bỏ việc hay đơn phương chấm dứt HĐLĐ, trừ các trường hợp quy định tại điều 37 của BLLĐ, khi chưa học xong, hay học xong không làm việc cho người sử dụng lao động đủ thời gian như đã thỏa thuận, thì phải bồi thường mức chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi phí cho người dạy, tài liệu học tập, trường lớp, máy móc thiết bị, vật liệu thực hành và các chi phí khác hỗ trợ người học do người sử dụng lao động tính có sự thỏa thuận của người lao động.

Thỏa thuận nêu ở điểm a và điểm b trên đây phải bằng văn bản có chữ ký của người sử dụng lao động.

Chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, khi bạn ký lại HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty thì trong quá trình thực hiện HĐLĐ không xác định thời hạn, nếu bạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn mà bạn đã cam kết nêu trên (trước ngày 30-5-2010) theo đúng quy định tại điều 37 của BLLĐ thì bạn không phải chịu trách nhiệm bồi thường kinh phí đào tạo cho công ty bạn.

Điều 37 BLLĐ quy định: người lao động làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày; người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liền thì phải báo trước ít nhất 3 ngày.

Còn trường hợp giữa bạn với công ty có văn bản thỏa thuận là công ty đài thọ kinh phí đào tạo cho bạn đi Nhật học, sau khi bạn học xong phải làm việc cho công ty một thời gian; đồng thời thỏa thuận sau khi bạn học xong nếu bạn tự ý bỏ việc hay đơn phương chấm dứt HĐLĐ (không đúng theo quy định tại điều 37 của BLLĐ) trước thời hạn cam kết thì bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo cho công ty.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
(Văn phòng luật sư Gia Thành)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement