By lonely_8121988
#706123 Công ty chúng tui hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng dễ cháy nổ và hàng nguy hiểm, cụ thể là cồn nước, hóa chất dạng lỏng. Do đặc thù là đoàn xe hoạt động liên tục, công ty muốn hỗ trợ tiền ăn cho anh em tài xế ngày ba buổi với mức 50.000 đồng/ngày.

Xin hỏi mức trợ cấp này có hợp lệ và có hạch toán được vào chi phí hợp lý của công ty không? Ngoài ra phụ cấp độc hại là bao nhiêu thì hợp lý?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Corydon
#706124 - Căn cứ theo thông tư 04/2005/TT/BLĐTBXH thì phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hay chi phí kinh doanh và được chi trả cùng kỳ trả lương hằng tháng theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm hay đặc biệt độc hại, nguy hiểm. Làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày.

Công ty của bạn hoạt động trong lĩnh vực tải hàng dễ cháy nổ và hàng nguy hiểm (cồn nước, hóa chất dạng lỏng), do đó bạn cần xem xét, đối chiếu các quy định sau để xác định mức phụ cấp độc hại cụ thể:

- Căn cứ vào Mục II điểm 20: lái xe vận tải chuyên dụng chở hóa chất thuộc điều kiện lao động loại IV (Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30-7-1996).

- Căn cứ vào bảng B.12 thang bảng lương công nhân lái xe (nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của chính phủ).

Từ các căn cứ trên, bạn có thể tính được mức phụ cấp phù hợp với công ty của mình.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement