By nhoknhadau_rukato
By julietdeptrai
#705935 Tuỳ vào vị trí công việc và thị trường làm việc, bạn sẽ được công ty Xuất khẩu lao động trang bị những kiến thức cần thiết trong quá trình được đào tạo tại VN. Thời gian học khoảng 2-4 tháng tuỳ theo từng yêu cầu của từng thị trường. Những kiến thức bắt buộc:

1. Giáo dục định hướng (phong tục tập quán bên nước ngoài, pháp luật nước sở tại, nội quy quy định nơi làm việc,điều khoản hợp đồng, điều kiện ăn ở, thu nhập ở nước ngoài,....)

2.Ngoại ngữ

Còn kiến thức về Nghề sẽ tuỳ từng trường hợp vào yêu cầu của từng thị trường, Công ty XKLĐ sẽ tổ chức đào tạo.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement