Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Aurelius
#608499 tớ mới cài lại office 2010 nhưng khi sử dụng thì nó hiện lỗi này

microsoft powerpoint can't perform language identification the feature is not available. to make this feature available, run setup angain, click " add or remove features " and change the feature to " run from my computer". thanks các thánh
By phuong201088
#608517 mình chưa gặp lỗi này bao giờ nhưng theo như dòng thông báo trên thì office báo lỗi nhận dạng ngôn ngữ bạn sử dụng không có sẵn. Bạn dùng file setup cài đặt, click vào "add or remove features", click vào mũi tên trong Powerpoint rồi thay đổi thành "run from my computer" thử xem
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement