Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By be.ti_hn
#594220 Như là tiêu đề e hỏi đó. Đã copy qua rồi định dạng lại là number lun rồi nhưng vẫn không tính dc

Mà lạ ở chổ là bình thường copy qua là nó định dạng text mà giờ copy qua là nó định dạng general lun. Chuyển kiểu gì thì tính no cũng ra value. Ai giúp em với
By blue_page3006
By sweet_candy_108
#594237 Nó không tính được hay tính sai?

- Nếu không tính được thì đó chuỗi kí tự chứ không phải số. Bạn phải chuyển nó thành định dạng số.

- Nếu tính sai thì do kiểu nhập dữ liệu trong Word không đúng theo ngôn ngữ cài đặt cho MS Office nên vào Excel bị hiểu sai (Vd: 2,150 Excel sẽ hiểu là 2.150 và 2.150 --> chỉ =2,15 thôi nếu định dạng ngôn ngữ là US).

Bạn hãy thử xóa tất cả các dấu phân cách phần nghìn rồi copy lại.
By nhim_xu_violet
#594238 nó là nó không tính được. kết quả ra = 0 hay value thôi. định dạng về number hết rồi mà.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement