Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By lina_232000
#562465 Tình hình là mình sd yahoo 11.5, nhưng không thấy phần vào chat room ở đâu hết. nghe nói yahoo bỏ chức năng này thì phải. Anh em nào biết cách chat room này giúp mình với.

thanks all.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />

By dulich_tiengiang
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement