Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By erjka_kon
#316428

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

đây là báo cáo tài chính năm 2007 của công ty vinamilk. Em đang cần làm 1 bản báo cáo phân tích báo cáo tài chính của công ty vinamilk. Em vừa xem bản phân tích báo cáo của dragon nhưng theo ví dụ đó thì phải tính gộp rất nhiều chỉ tiêu nhưng em không biết phải gộp các chỉ tiêu đó thế nào với báo cáo tài chính của công ty vinamilk. Ví dụ như chỉ tiêu tổng tài sản lưu động thì gộp của những chỉ tiêu nào (trong báo cáo tài chính của vinamilk) tương tự như thế đối với các chỉ tiêu khác cũng vậy. Có ai giúp em với. THANKS
By thpttranphu_123
#316529

Bạn gõ nó ra bảng tính Excel chứ để file ảnh như vậy ai mà rảnh ngồi tính.
By Theodore
#316530

hix em mà biết làm thì hix. Em muốn hỏi xem các chỉ tiêu mà ví dụ của dragon ý thì cộng gộp những chỉ iiêu nào đối với báo cáo tài chính của công ty vinamilk thôi chứ em sẽ tự tính mà. Thanks
By vipmoon24
#316531 Thì lấy mẫu BCTC kèm theo QĐ15 chẳng hạn, rồi gõ vào các số liệu của Vinamilk.

Ngay trên mẫu BCTC vừa có ghi rõ chỉ tiêu nào là tổng của các chỉ tiêu nào rồi còn gì.Ví dụ: BCĐKT:

I/. Tài sản ngắn hạn (chỉ tiêu tổng hợp)

là tổng của :1. Tiền và các khoản tương đương tiền. (chỉ tiêu thành phần)

2. Các khoản đầu tư tài chánh ngắn hạn.(chỉ tiêu thành phần)

...

5. Tài sản ngắn hạn khác. (chỉ tiêu thành phần)

Phân tích báo cáo tài chính công ty Vinamilk 2012- 2013
Kết nối đề xuất:
Hanoi car rental
Advertisement