Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By paddyfield_green
#304794 LA0014. Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hoà giữa chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực Kế toán quốc tế - Đề cương LA0016. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghề - Đề cương LA0040. Vận dụng Kế toán quản trị vào chuyện kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghề sản xuất giày dép ở TP.HCM - Đề cương LA0065. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm Kế toán doanh nghề Việt Nam - Đề cương LA0246. Xây dựng mô hình Kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghề sản xuất dược phẩm Việt Nam - Đề cương LA0265. Các giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin Kế toán đối với quá trình ra quyết định của nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán Việt Nam - Đề cương LA0385. Hoàn thiện hệ thống Kế toán Ngân hàng thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế - Đề cương LA0452. Những ảnh hưởng của chuẩn mực Kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghề nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nhà nước - Đề cương LA0542. Vận dụng lý thuyết để hoàn thiện hệ thống Kế toán chi phí tại Công ty điện tử SamSung Vina - Đề cương LA0575. Một số định hướng cho Kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế - Đề cương LA0594. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại tổng Công ty xây dựng Thăng Long - Đề cương LA0603. Quá trình hòa hợp, hội tụ kế toán quốc tế và phương hướng, giải pháp của Việt Nam - Đề cương LA0604. Đề xuất chiến lược hội nhập kế toán quốc tế cho Việt Nam - Đề cương LA0628. Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện - Đề cương LA0629. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghề Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Đề cương LA0630. Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với chuyện tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam - Đề cương LA0641. Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế - Đề cương LA0651. Giải pháp hoàn thiện cơ chế cấp phát và kiểm soát thanh toán ngân sách Nhà nước theo dự toán qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận - Đề cương LA0652. Giải pháp hoàn thiện hệ thống chế độ kế toán doanh nghề - Đề cương LA0653. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Đề cương LA0654. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may thành công - Đề cương LA0655. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghề dệt may Thành phố Hồ Chí Minh - Đề cương LA0656. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty phân bón Miền Nam - Đề cương LA0659. Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghề trên địa bàn TP.HCM - Đề cương LA0660. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông - Vận tải phía Nam - Đề cương LA0662. Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghề để nâng cao hiệu quả quản lý và thực hành thu thuế - Đề cương LA0663. Hoàn thiện hệ thống kế toán Nhà nước - Đề cương LA0664. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế I.T.I - Đề cương LA0665. Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ tại Việt Nam - Đề cương LA0666. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghề Việt Nam hiện nay - Đề cương LA0667. Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại các Công ty sổ số kiến thiết ở các tỉnh Nam Trung Bộ - Đề cương LA0672. Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước - Đề cương LA0673. Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các Công ty kiểm toán Việt Nam - Đề cương LA0674. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty liên doanh bao bì UNITED - Đề cương LA0675. Hoàn thiện chuyện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghề công nghề Việt Nam - Đề cương LA0676. Hoàn thiện địa ốc kế toán tại tổng Công ty địa ốc Sài Gòn - Đề cương LA0677. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghề - Đề cương LA0678. Kế toán thuế thu nhập oanh nghề – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện - Đề cương LA0679. Luận cứ khoa học của cách lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam - Đề cương LA0680. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghề Việt Nam - Đề cương LA0681. Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghề nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán nhà nước - Đề cương LA0682. Nâng cao khả năng vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam - Đề cương LA0685. Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghề Thương mại – Du lịch có qui mô lớn trên địa bàn Tiền Giang - Đề cương LA0686. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam - Đề cương LA0687. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các doanh nghề Việt Nam - Đề cương LA0688. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghề Việt Nam hiện nay - Đề cương LA0689. Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam - Đề cương LA0690. Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với chuyện phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính - Đề cương LA0691. Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước - Đề cương LA0692. Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo toàn quyền cho các doanh nghề thuộc ngành in thuộc Thành phố Hồ Chí Minh - Đề cương LA0693. Phương pháp và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghề - Đề cương LA0695. Quản trị khoản phải thu tại các doanh nghề ngành Xây dựng Việt Nam - Đề cương LA0706. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu quận 1 (FIMEXCO) - Đề cương LA0707. Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghề vừa và nhỏ ở Việt Nam - Đề cương LA0708. Tổ chức hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty Bao Bì Nhựa Sài Gòn - Đề cương LA0709. Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghề nhỏ và vừa ở Việt Nam - Đề cương LA0711. Vấn đề vận dụng và hoàn thiện chuẩn mực kế toán tài chính ở Việt Nam - Đề cương LA0712. Vận dung kế toán quản trị vào chuyện kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghề sản xuất giày dép ở Thành phố Hồ Chí Minh - Đề cương LA0713. Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghề Nhà nước kinh doanh đường tại Tp. HCM - Đề cương LA0714. Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas - Đề cương LA0715. Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghề ngành mực in tái chế khu vực TP. HCM - Đề cương LA0716. Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghề - Đề cương LA0717. Vận dụng kế toán quản trị vào chuyện kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Sáng Tạo - Đề cương LA0718. Vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào chuyện hạch toán các loại hình sản xuất nông nghề tại An Giang - Đề cương LA0719. Vận dụng phương pháp ABC trong phân bổ chi phí tại Công ty Cổ phần kem Ki Do - Đề cương LA0720. Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước - Đề cương LA0721. Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương - Đề cương LA0722. Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong - Đề cương LA0723. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Samyang Việt Nam - Đề cương LA0724. Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý tại Công ty điện tử Samsung Vina - Đề cương LA0725. Xây dựng hệ thống kế toán tại các doanh nghề chế biến gỗ ở tỉnh Bình Dương - Đề cương LA0726. Xây dựng kế toán báo cáo quản trị cho hệ thống siêu thị Madicare - Đề cương LA0727. Xây dựng mô hình tích hợp ABC – và – EVA trong quản lý chi phí tại Dutch Lady Việt Nam (DLV) - Đề cương LA0732. Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015 - Đề cương LA0735. Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế của cơ quan kiểm toán Nhà nước - Đề cương LA0736. Định hướng về chuyện xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghề Việt Nam - Đề cương LA0737. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ chuyện lập biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán Nhà nước - Đề cương LA1040. Một số vấn đề hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư lũy vốn liên doanh tương các doanh nghề tại Việt Nam - Đề cương LA1358. Giải pháp hoàn thiện chuyện lập và luân chuyển chứng từ kế toán thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu tại các doanh nghề ở TP. HCM - Đề cương LA1848. Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghề niêm yết trên thị trường chứng khoán - Đề cương LA1881. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với tăng cường kiểm soát nội bộ tại trường đại học hùng vương (145 Trang) - Đề cương LA1903. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghề dệt may việt nam (93 trang) - Đề cương LA1943. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty khoáng sản - TKV (100 trang) - Đề cương LA1949. Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghề niêm yết trên thị trường chứng khoán - Đề cương LA1952. Hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang - Đề cương LA1989. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam. - Đề cương LA1993. Hệ thống thông tin kế toán tại Công ty TNHH Macrsk Việt Nam - Thực trạng và giải pháp. - Đề cương

Ai cần bài nào thì vào đây đăng yêu cầu để tải miễn phí nhé
Leech tài liệu miễn phí trên kilobooks, doko, idoc, 123doc, tailieu.vn, onlinelibrary, ScienceDirect, Spingerlink, IEEE Xplore...
By acat_0610
#304819

LA2017. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghề sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! LA2018. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghề 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội sản xuất linh kiện ô tô, xe máy - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! LA2019. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với chuyện xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghề thuộc Tổng Công ty máy và thiết bị công nghề (103 trang) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! LA2020. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải hàng hoá tại các doanh nghề thuộc Công ty cổ phần VINAFCO (85 trang) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! LA2053. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam (78 trang) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! LA2056. Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghề có thu thuộc Bộ Tài chính (109 trang) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! LA2071. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng không với chuyện tăng cường quản trị doanh nghề tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (160 trang) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! LA2079. Hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (106 trang) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0008. Hoàn thiện chuyện tổ chức kế toán chi phí sản xuất vào các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghề công nghề Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0011. Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghề ngành mực in tái chế khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0013. Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty bảo hiểm quốc tế Mỹ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0020. Tổ chức hệ thống kế toán chi phí sản xuất vào tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động tại Công ty bao bì nhựa Sài Gòn - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0038. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dệt may Thành Công - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


CH0041. Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0043. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghề - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0054. Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghề vừa và nhỏ ở Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0061. Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập Báo cáo tài chính và BC kế toán quản trị tại các Công ty xổ số kiến thiết ở các tỉnh Nam Trung bộ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0081. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty phân bón Miền Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0101. Những chuẩn mực kế toán VN đến kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghề Nhà nước về yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghề nhà nước của kiểm toán nhà nước hiện nay - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0189. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghề dệt may TP. Hồ CHÍ MINH - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0196. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán thu nhập doanh nghề - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0266. Một số giải pháp vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghề nông nghề An Giang - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0284. Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh, sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0286. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghề - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0297. Xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị MEDICARE - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0302. Vận dụng kế toán quản trị vào chuyện kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghề sản xuất giày dép ở thành phố Hồ Chí Minh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0337. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghề Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0359. Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghề - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0365. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các doanh nghề Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0377. Phướng hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghề Việt Nam hiện nay - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0411. Các giải pháp cơ bản về vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm gas - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0446. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0451. Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý tại Công ty điện tử Samsung Vina - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0460. Vận dụng và hoàn thiện chuẩn mực kế toán báo cáo tài chính ở Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0468. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghề chế biến gỗ ở Tỉnh Bình Dương - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! CH0498. Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghề nhà nước kinh doanh đường tại thành phố Hồ Chí Minh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! C0167. Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn & hoàn thiện kế toán huy động vốn tại Ngân hàng nông nghề và phát triển nông thôn Láng Hạ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! D0072. Một số vấn đề về công tác kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! E0003. Hoàn thiện công tác tổ chức & xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! H0060. ứng dụng máy tính vào công tác kế toán thanh toán với người cung cấp & khách hàng tại Công ty dịch vụ du lịch & thương mại Hồ Tây - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! I0013. Tổ chức kế toán thuế Giá trị gia tăng tại Công ty chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!By ngoi_trongtoalet_thet_gao_ten_em
#304820

K0001. Tổ chức kế toán tài chính của Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0002. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0003. Thực tế tổ chức hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 7 - Vinaconex - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0004. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0005. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán & Định giá Việt Nam thực hiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0006. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần thiết bị & xây lắp công nghề 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0007. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Vissan - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0008. Công tác tổ chức kế toán lao động tiền lương & các khoản tính theo lương tại Công ty thực phẩm miền bắc - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0009. Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0010. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Bảo Quân - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0011. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty công cụ cắt & đo lường cơ khí - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0012. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu & nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0013. Quản lý, hạch toán tiền lương & bảo hiểm ở Công ty Xây dựng công nghề - Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0014. P.pháp kế toán nghề vụ Nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu tư & TM Việt Thái vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0015. Thực tế về tổ chức hạch toán, quản lý tài sản cố định tại Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0016. Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế tại Nhà máy Thiết bị Bưu Điện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0017. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty công trình giao thông 1 - Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0018. Kế toán vốn bằng tiền ở Xí nghề sản xuất hàng may Xuất khẩu Giáp Bát - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0019. Một số vấn đề về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng công trình giao thông 874 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0020. Tổ chức hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty Khai Thác Công trình Thuỷ lợi Hoà Bình - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0021. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần công trình Thăng Long 9 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0022. Hoàn thiện tổ chức kế toán thành phẩm & tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Da giầy Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0023. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0024. Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở Công ty TNHH Văn Trọng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0025. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHHTM Hạnh Đức - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0026. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Vật liệu Bưu điện Yên Viên - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0027. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty vận tải ô tô số 3 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0028. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở X.nghiệp In Xây dựng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0029. Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu & công cụ công cụ tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0030. Tình hình thực tế kế toán & tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành tại Công ty Xây lắp Điện 4 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0031. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành hoạt động kinh doanh buồng ngủ ở Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0032. Công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0033. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty X49 - Bộ quốc phòng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0034. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh bắc - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0035. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Xí nghề Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0036. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 1 - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0037. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí ô tô 1 - 5 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0038. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nguyễn Hiệu - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0039. Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0040. Hoàn thiện kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần hỗ trợ phát triển tin học - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0041. Hoàn thiện kế toán nghề vụ tiêu thụ hàng hoá ở Công ty TNHH á Châu - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0042. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0043. Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Vật tư kỹ thuật & xây dựng công trình đường thuỷ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0044. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cao su Sao Vàng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0045. Thực trạng hạch toán chi phí & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0046. Hoàn thiện kế toán nghề vụ Nhập khẩu hàng hoá tại Công ty hoá dầu Petrolimex - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0047. Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0048. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư & xây dựng Thanh Hoá - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0049. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Quản lý & Sửa chữa đường bộ 242 - Khu quản lý đường bộ 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0050. Tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh ở Nhà máy quy chế Từ Sơn - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0051. Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán & tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0052. Hoàn thiện kế toán mua hàng & thanh toán tiền hàng tại Công ty Dược liệu Trung ương 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0053. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1 - Vinaconco 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0054. Kiểm toán các khoản phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty CPA Việt Nam thực hiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0055. Kiểm toán chu trình mua hàng & thanh toán trong q.trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0056. Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Vật tư vận tải xi măng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0057. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư & xây dựng số 34 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0058. Kế toán nguyên vật liệu ở Nhà máy Thiết Bị Bưu điện Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0059. Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Hợp tác đầu tư Vilexim - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0060. Công tác kế toán vật liệu trong Công ty thương mại & sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0061. Hạch toán nguyên vật liệu tại Xí nghề In Lao Động Xã hội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0062. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần LILAMA 10 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0063. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty MATEXIM - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0064. Tổ chức hạch toán tài sản cố định tại Xí nghề dịch vụ khoa học kỹ thuật - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0065. Hoàn thiện kế toán nghề vụ Xuất khẩu hàng hoá tại Tổng Công ty Rau quả Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0066. Một số ý kiến đóng lũy nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0067. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0068. Hạch toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0069. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí xây dựng & lắp máy điện nước - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0070. Phương hướng hoàn thiện nghề vụ bán hàng ở Trung tâm Thương mại Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0071. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương lại Công ty xi măng Sài Sơn - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! K0072. Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại Công ty Thực phẩm Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By dog_black_clan00
#304858

K0073. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Quang Trung - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0074. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại Toàn Mỹ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0075. Tổ chức công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Quảng cáo & Phát triển Thương hiệu Mê Linh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0076. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư - Xây Lắp - Thương Mại Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0077. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần dược phẩm Viêt Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0078. Quy trình kiểm toán tiền lương & các khoản trích theo lương trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn – CN Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0079. Hoàn thiện chế độ kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng & kinh doanh tổng hợp số 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0080. Kế toán nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần sợi Trà Lý - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0081. Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương ở Công ty Công trình giao thông 134 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0082. Thực trạng tổ chức kế toán của Công ty Đóng tàu Hồng Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0083. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH thép Nam Đô - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0084. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây lắp 524 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0085. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty May 10 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0086. Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0087. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0088. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu & tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Xây dựng Sông Đà số 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0089. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng công trình Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0090. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0091. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0092. Công tác tổ chức kế toán lao động tiền lương & các khoản tính theo lương tại Công ty Thực phẩm Miền bắc - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0093. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thực phẩm Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0094. Hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với chuyện nâng cao quản trị doanh nghề tại Công ty bao bì 27/7 Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0095. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ tại Công ty Cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0096. Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân phối lợi nhuận tại Công ty Than nội địa - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0097. Tổ chức quá trình hoạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại Bình Minh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0098. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0099. Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thanh Tín - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0100. Hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Sứ gồm Thanh Hà - Phú Thọ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0101. Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với chuyện tăng cường quản lý nguyên vật liệu tại Nhà máy In Quân đội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0102. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng miền Tây - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0103. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp điện 3.4 Nghệ An - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0104. Tổ chức kế toán tài sản cố định & phân tích tình hình trang bị & sử dụng tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0105. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghề Sàng Tuyển & Cảng thuộc Công ty than Uông Bí - QN - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0106. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thái Hải Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0107. Tổ chức hạch toán tài sản cố định với chuyện nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ 234 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0108. Kế toàn chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ Khí Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0109. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghề Sông Đà 11/3 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0110. Tổ chức hạch toán tài sản cố định tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0111. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH in Thanh Tùng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0112. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty Nhựa Y Tế - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0113. Hoàn thiện kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển du lịch Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0114. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Việt Nam (VAE) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0115. Vận dụng các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0116. Hạch toán hoạt động bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại Trung tâm Kinh doanh hàng thời (gian) trang Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0117. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghề xây lắp ở Xí nghề Sông Đà 8/06 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0118. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cơ khí đúc Thắng Lợi - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0119. Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở Công ty Thương mại - Xây dựng Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0120. Kế toán nguyên vật liệu & công cụ công cụ tại Công ty Nhựa Y tế - Tổng Công ty Thiết bị nhựa y tế Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0121. Hạch toán vốn bằng tiền& chuyện tăng cường quản lý lưu chuyển tiền tệ tại Công ty TNHH Mai Văn Đáng, Nhà máy SX phụ tùng ô tô, xe máy tại Khu công nghề Hòa Xá - TP Nam Định - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0122. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà & xây dựng Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0123. Kế toán nguyên vật liệu & công cụ công cụ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0124. Hoàn Thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Nhà máy Thiết bị Bưu điện Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0125. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Minh Trí Hà Nội - Nhà máy Sợi Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0126. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt len Mùa Đông Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0127. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty 77 - Bộ quốc phòng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0128. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu - chi phí & xác định kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0129. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0130. Hoàn thiện quy trình kiểm toán nghề vụ tín dụng do Công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0131. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH may mặc quốc tế Phú Nguyên - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0132. Công tác kế toán nguyên vật liệu & công cụ công cụ tại Công ty Cổ phần Xuân Hoà Viglacera - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0133. Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0134. Hệ thống kế toán tại Công ty đầu tư xây dựng & Xuất nhập khẩu Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0135. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với tăng cường quản trị doanh nghề tại Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0136. Tổ chức hạch toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nguồn Việt - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0137. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng Vạn Xuân - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0138. Nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro trong quá trình kiểm toán năm đầu tiên, số dư đầu năm do VACO thực hiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0139. Kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả Sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0140. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại & dịch vụ Nam Anh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0141. Tổ chức bộ máy kế toán & phần hành kế toán tại Công ty Thuốc lá Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0142. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu & phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần len Hà Đông - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0143. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0144. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Kim Trung - Hưng Hà - Thái Bình - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0145. Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán Lao động - Tiền lương & các khoản trích theo lương ở Trung tâm phát triển hướng nghề cộng đồng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0146. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ tạo Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0147. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Xí nghề Than Bình Minh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0148. Tổ chức thực hiện kế hoạch hậu cần thường xuyên năm của Tiểu đoàn bộ binh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0149. Thực trạng hạch toán lao động & tiền lương tại Công ty Thiết kế công nghề hoá chất - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0150. Tổ chức công tác kế toán ở Một số phần hành cơ bản tại Xí nghề Dược phẩm Trung ương 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By spiderman_hqc
#304859

K0151. Thực trạng kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần đầu tư & xây dựng HUD3 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0152. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Xuân - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0153. Hoàn thiện kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty HANECO - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0154. Tổ chức hạch toán thành phẩm & tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghề Bia Quang Trung - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0155. Hoàn thiện kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0156. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng 492 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0157. Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với chuyện tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí ô tô 1/5 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0158. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Xí nghề Xây lắp số 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0159. Tổ chức hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Chương Dương - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0160. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ & kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Vật tư & thiết bị toàn bộ MATEXIM - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0161. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty Khoá Minh Khai - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0162. Kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Hoá mỹ phẩm Lan Hương - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0163. Tổ chức công tác kế toán vật tư tại Công ty Xây dựng điện 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0164. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Bao bì Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0165. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng công trình 56 thuộc tổng Công ty Thành An Binh đoàn 11 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0166. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0167. Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị HCSN (trường Tiểu học Trần Phú) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0168. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cơ khí & Xây lắp - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0169. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu đầu tư Thanh niên Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0170. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0171. Công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng tại Công ty Da Giày Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0172. Tổ chức công tác hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Xí nghề Dược phẩm Trung ương 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0173. Tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với chuyện tăng cường quản trị Doanh nghề tại Công ty Cổ phần SMC Composite - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0174. Thực trạng công tác hạch toán tập hợp chi phí & tính GT tại Công ty Cơ khí ô tô 3/2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0175. Hoàn thiện hạch toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả hoạt động dịch vụ tại Công ty Du lịch Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0176. Thực tế kế toán HCSN ở Viện công nghề giấy & XENLUYLO - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0177. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm Xây lắp - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0178. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính GT tại Công ty Du lịch & xúc tiến thương mại - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0179. Thực trạng & Giải pháp kế toán cho vay tại Ngân hàng nông nghề và phát triển nông thôn Thanh Hoá - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0180. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 21 thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0181. Hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0182. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0183. Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất Xuất nhập khẩu đầu tư Thanh Niên - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0184. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Chế biến lương thực & thức ăn gia súc - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0185. Hoàn thiện kế toán chi phí & tính giá thành dịch vụ vận tải tại Công ty Cổ phần ô tô vận tải Hà Tây - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0186. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Ngà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0187. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt Minh Khai - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0188. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Xí nghề Dược phẩm Trung ương 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0189. Công tác kế toán HCSN tại trường THCS Tứ Liên - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0190. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần in Diên Hồng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0191. Nghiệp vụ kế toán trong Ngân hàng tại Ngân hàng nông nghề và phát triển nông thôn Phú Xuyên - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0192. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0193. Công tác kế toán của Công ty sợi Trà Lý - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0194. Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu ở Xí nghề Dược phẩm Trung ương 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0195. Hoàn thiện kế toán nghề vụ bán hàng ở Công ty Dược Trung ương Huế - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0196. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghề Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0197. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty In Thương mại & dịch vụ Du Lịch - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0198. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tân Mỹ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0199. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại Tuấn Minh Hà Nôị - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0200. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Xí nghề xây lắp - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


By hoaivu_009
#304860

K0201. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thiết kế Công nghề hoá chất - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0202. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH sản xuất giấy & bao bì Hữu Nghị - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0203. Kế toán nguyên vật liệu & công cụ công cụ ở Công ty In Bộ Lao động thương binh & xã hội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0204. Hoàn thiện kế toán Xuất khẩu rau quả - nông sản tại Tổng Công ty Rau quả - nông sản Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0205. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty công cụ số 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0206. Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty HIPT - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0207. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 9 Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0208. Hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dịch vụ & khoa học kỹ thuật Thuận Quốc & Co - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0209. Hạch toán kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây lắp Trực Ninh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0210. Hạch toán kế toán bán hàng tại cửa hàng Thương Mại Hàng Đào - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0211. Hoàn thiện kế toán hoạt động Nhập khẩu hàng hoá trong Doanh nghề Xuất nhập khẩu (TOCONTAP) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0212. Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán nghề vụ Xuất khẩu tại Tổng Công ty Chè Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0213. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty May 10 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0214. Kế toán vật liệu với chuyện nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0215. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt vải công nghề Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0216. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng công trình giao thông 889 - Tổng Công ty Xây dựng công trình GT 8 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0217. Kế toán tổng hợp - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0218. Công tác tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Nhà báo in Nhân dân Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0219. Hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghề tại Công ty VIRASIMEX - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0220. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0221. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Xí nghề Giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0222. Hoàn thiện hạch toán vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0223. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở X.nghiệp xây lắp vật tư vận tải - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0224. Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Bảo vệ thực vật - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0225. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghề thương mại - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0226. ứng dụng tin học & hoàn thiện nghề vụ kế toán Xuất nhập khẩu trong doanh nghề Xuất nhập khẩu - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0227. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu với chuyện nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty Dệt 8/3 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0228. Kế toán Tiêu thụ sản phẩm & xác định kết quả Tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Xà phòng Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0229. Tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh bán hàng ở Công ty vật tư Bưu điện 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0230. Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ với chuyện nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0231. Hoàn thiện hạch toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với chuyện tăng cường quản trị Doanh nghề tại Xí nghề gỗ Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0232. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu&CC lao động nhỏ với chuyện nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty Cầu 3 Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0233. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Phát triển Tin học, Công nghệ & môi trường - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0234. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại X.nghiệp Xây lắp 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0235. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm & nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh tại Nhà may Z33 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0236. Công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Kẹo Tràng An - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0237. Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty Bánh kẹo Tràng An - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0238. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghề xây dựng (Công ty xây dựng số 2 - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0239. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghề sản xuất - Khảo sát tại X.nghiệp 26/1 - Bộ quốc phòng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0240. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0241. Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty In Bộ lao động - Thương binh - Xã hội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0242. Hạch toán xác định kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh tại Công ty Đầu tư, Xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến - Bộ Nông nghề và phát triển nông thôn - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0243. Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kế quả tiêu thụ tại Công ty Gas (PETROLIMEX) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0244. Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thắng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0245. Phân tích tình hình thực hiện chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0246. Công tác kế toán tài sản cố định với chuyện nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0247. Tổ chức công tác kế toán xác định chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây lắp - Thương mại & Dịch vụ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0248. Tổ chức hạch toán tài sản cố định với chuyện quản lý & nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Xí nghề Tuyển than Hòn Gai - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0249. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ Lợi 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0250. Kiểm toán chu trình bán hàng & thanh toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0251. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ giới X.lắp 13 thuộc Tổng Công ty LICOGI - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0252. Công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tạI Công ty TNHH Hà Nội Seiyu - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0253. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty vật tư & Xuất nhập khẩu - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0254. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty May 2 - HảI Dương - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0255. Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Dược phẩm Trung ương 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0256. Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dược - Vật tư y tế tỉnh Phú Thọ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0257. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với chuyện tăng cường công tác quản trị Doanh nghề ở Doanh nghề tư nhân Hoa Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0258. Tổ chức công tác hạch toán kế toán thành phẩm & tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Tô Châu - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0259. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ công cụ tại Công ty Xây dựng số 34 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0260. Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty công cụ cắt & đo lường cơ khí - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0261. Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Sứ Thanh Trì - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0262. Kế toán vật liệu tại Công ty Bê tông & xây dựng Thịnh Liệt - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0263. Kế toán hoạt động Nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy tại Công ty phát triển Xuất nhập khẩu & đầu tư ( VIEXIM) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0264. G.pháp Hoàn thiện công chuyện kiểm toán chu trình H.động & H.trả trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Công ty DV TV tài chính kế toán & kiểm toán (AASC) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0265. Hoàn thiện quá trình lập & phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở Công ty Kiểm toán & Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0266. Tổ chức công tác tài sản cố định & phân tích tình hình quản lý, trang bị & sử dụng tài sản cố định ở Công ty sản xuất - Xuất nhập khẩu xe đạp, xe máy Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0267. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TM Đoàn Kết - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0268. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xe đạp Thống nhất - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0269. Kế toán tài sản cố định & đầu tư dài hạn tại Công ty Z179 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0270. Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0271. Công tác tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở Xí nghề Kinh doanh vật tư & dịch vụ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0272. Tổ chức hạch toán về tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Du lịch Thanh niên Quảng Ninh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By bell_poupee
#304877

K0273. Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu ở Công ty In Công Đoàn - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0274. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vật liệu tại Công ty Bia Việt Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0275. Thực trạng hạch toán kế toán quá trình Nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Vật tư Xuất nhập khẩu Hoá chất - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0276. Tổ chức công tác kế toán vật liệu & phân tích tình hình quản lý, sử dụng vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 118 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0277. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây Dựng Đại Thanh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0278. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 248 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0279. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây dựng số 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0280. Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá Nhập khẩu & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Vật tư & Xuất nhập khẩu hoá chất - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0281. Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với chuyện nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Xây dựng số 2 - VINACONCO2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0282. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh & tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Chế Tạo Biến Thế - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0283. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư & xây dựng Thanh Hoá - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0284. Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm bay nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam... - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0285. Công tác kế toán tổng hợp tại Công ty Dệt may Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0286. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0287. Kế toán vật liệu & công cụ công cụ tại Công ty Xây dựng công trình giao thông 124 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0288. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty CAVICO Việt Nam Thương mại - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0289. Công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ tại Nhà máy Thuốc lá Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0290. Hoàn thiện công tác kế toán tập hơp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty May 10 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0291. Hoàn thành kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghề sản xuất - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0292. Tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghề thương mại - Khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Hồng Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0293. Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Thịnh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0294. Tổ chức bộ máy kế toán & tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư, xây lắp & kinh doanh thiết bị Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0295. Giải pháp hoàn thiện nghề vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng nông nghề và phát triển nông thôn Láng Hạ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0296. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Nông thổ sản 1 - Bộ Thương mại - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0297. Hạch toán nguyên vật liệu & công cụ công cụ với chuyện nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty in Công đoàn Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0298. Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0299. Kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty Vật tư vận tải xi măng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0300. Tổ chức công tác kế toán thành phẩm & tiêu thụ thành phẩm ở Công ty May Đức Giang - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0301. Hoàn thiện C.tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0302. Quy trình kiểm toán bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng Công ty Sông Đà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0303. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán & Định giá Việt Nam thực hiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0304. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 4 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0305. Tình hình tổ chức kế toán vốn bằng tiền ở Công ty Xe máy, Xe đạp Thống Nhất - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0306. Thực trạng công tác kế toán các khoản nợ phải trả tại Nhà máy Thuốc lá Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0307. Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu & công cụ công cụ tại Công ty Chế tạo bơm Hải Dương - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0308. Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty sản xuất - Xuất nhập khẩu Xe đạp xe máy Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0309. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty thiết bị lạnh Long Biên - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0310. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật tư Kỹ thuật - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0311. Tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả tại Công ty TNHH Nam Tùng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0312. Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành ở Công ty Cầu Nai - Hưng Hà - Thái Bình - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0313. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp với tăng cường quản trị chi phí tại Xí nghề Xây lắp Điện Công ty Điện Lực 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0314. Hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại & dịch vụ Đức Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0315. Nâng cao hiệu quả nghề vụ cho vay & kế toán cho vay tại NH liên doanh Lào Việt - Chi nhánh Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0316. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Xây dựng & phát triển nông thôn - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0317. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Yên Bái - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0318. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ ở Công ty Công trình giao thông 1 Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0319. Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) thực hiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0320. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong Công ty xây dựng số 19 thuộc Tổng Công ty xây dựng & phát triển hạ tầng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0321. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Xí nghề 99 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0322. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty vật liệu & xây lắp Tương Mại - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By thaogau1278
#304919

K0323. Hoàn thiện kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở Công ty Xuất nhập khẩu Khoáng Sản - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0324. Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá & kết quả tiêu thụ tại Công ty Xuất nhập khẩu dệt may - VINATEX - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0325. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Vật liệu nổ công nghề - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0326. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Nông Cống - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0327. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Truyền Tải Điện 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0328. Kiểm toán chu trình mua hàng & thanh toán trong báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn tài chính quốc tế (IFC) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0329. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Tư vấn & thiết kế công trình văn hoá - Bộ Văn hoá - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0330. Hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán & Định giá Việt Nam (VAE) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0331. Hạch toán kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng Thanh Niên Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0332. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng cấp thoát nước - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0333. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty may TNHH Garnet Nam Định - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0334. Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0335. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Sản Xuất & Dịch Vụ Cơ Điện Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0336. Công tác kế toán tài sản cố định với chuyện nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Nhà máy Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0337. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện & nâng cao hiệu quả nghề vụ kế toán cho vay tại Sở giao dịch 1 Ngân hàng nông nghề và phát triển nông thôn - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0338. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với chuyện tăng cường quản trị kinh doanh tại Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0339. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tại Công ty TNHH Sản xuất & Xuất nhập khẩu giầy Yên Thuỷ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0340. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0341. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đá Quý Việt Nhật - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0342. Xây dựng phân hệ kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính GTSX tại Công ty TNHH ống thép Hoà Phát - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0343. Công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Bánh kẹo Hải Châu - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0344. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0345. Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại Công ty Vật liệu nổ công nghề - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0346. Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh Công ty Điện máy TP Hồ Chí Minh - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0347. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 34 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0348. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Liên doanh Khách sạn Vườn Bắc Thủ đô - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0349. Kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cao su Sao Vàng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0350. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Kim khí Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0351. Kế toán nguyên vật liệu & công cụ công cụ tại Xí nghề kinh doanh vật liệu xây dựng số 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0352. Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền với chuyện tăng cường quản lý lưu thông tiền tệ trong Kinh doanh tại Tổng Công ty Giao nhận nhập khẩu Ngoại thương Vietrans - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0353. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Hương Giang - Bộ Quóc Phòng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0354. Hoàn thiện hạch toán lao động & tiền lương tại Công ty Thiết kế công nghề hoá chất (Chương 1,2) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0355. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây lắp 1 Nam Định - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0356. Kế toán nghề vụ bán hàng ở Công ty TM & dịch vụ Tổng hợp Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0357. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Hữu Nghị - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0358. Hạch toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Việt Hoa - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0359. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Việt Vượng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0360. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0361. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Viện Nghiên cứu Cơ khí - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0362. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty May Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0363. Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá & kết quả tiêu thụ tại Công ty Xuất nhập khẩu dệt may - VINATEX - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0364. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại & Dịch vụ TRASERCO - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0365. Công tác tổ chức vốn bằng tiền tại Công ty công trình giao thông 118 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0366. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Mộc & xây dựng Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0367. Kế toán tài sản cố định tại Công ty Vật tư Bưu Điện 1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0368. Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán & tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0369. Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH IC FARMA - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0370. Kế toán hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Trường Thành - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0371. Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân phối lợi nhuận trong Doanh nghề TM - tại Công ty TM Đoàn Kết - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0372. Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cơ Khí Quang Trung - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By ngoc_mai
#304940

K0373. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần khí công nghề - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0374. Kế toán vật liệu với chuyện nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0375. Tổ chức công tác kế toán vật liệu tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0376. Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương với nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Xí nghề Dược phẩm Trung ương 2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0377. Kế toán nguyên vật liệu & công cụ công cụ tại Công ty xây dựng cổ phần Hà Đô - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0378. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ngân hàng - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0379. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in & Đầu tư Mỹ thuật Việt - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0380. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết Bị Ngành nước & Xây Dựng Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0381. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại & sản xuất Quang Thái - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0382. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghề Sông Đà 8/07 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0383. Kế toán tổng hợp - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0384. Kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghề In thuộc Nhà xuất bản Lao động - Xã hội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0385. Hạch toán & phân tích giá thành dịch vụ trong hợp tác xã nông nghề Bình Hoà xã Bình Hoà - Giao Thuỷ - Nam Định - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0386. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0387. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0388. Công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương ở Công ty Nông sản Hà Tây - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0389. Kế toán vật liệu công cụ công cụ tại Công ty Dệt 8/3 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0390. Kế toán lưu chuyển hàng hoá ở Công ty TNHH Đại Phát - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0391. Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán (AASC) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0392. Hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C thực hiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0393. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty Cầu 12 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0394. Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Hương Giang - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0395. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Xí nghề Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0396. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển nhà Hà Nội 22 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0397. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng công trình giao thông 842 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0398. Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tiền lương & các khoản trích theo lương ở Công ty Xây dựng điện & dịch vụ PTNT - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0399. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần may Thăng Long - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0400. Công tác tiền lương tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Vườn thú Hà Nội – Thực trạng & Giải pháp hoàn thiện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0401. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tại Xí nghề Carton sóng thuộc Công ty sản xuất & Xuất nhập khẩu bao bì - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0402. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng điện & dịch vụ phát triển nông thôn - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0403. 12 vận hành kế toán tại Xí nghề chế biến thực phẩm Tông Đản - Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0404. Kế toán lưu chuyển hàng hoá - nghề vụ bán hàng tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0405. Thực trạng hạch toán tài sản cố định của Công ty Cổ phần xe khách Hà Tây - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0406. Hoàn thiện kế toán nghề vụ bán hàng tại Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0407. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhựa Composit Việt á - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0408. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phận điện tử New - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0409. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán & quản lý tài sản cố định tại Công ty Cổ phần vận tải & dịch vụ PERTOLIMEX Hà Tây - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0410. Tổ chức tài chình, kế toán nguyên vật liệu,công cụ công cụ tại Xí nghề xây dựng số I thuộc Công ty Cổ phầnXD & PTTM Hưng Phát - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0411. Thực trạng công tác tiền lương của Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0412. Tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng số 9 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0413. Tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Vận chuyển khách du lịch - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0414. Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0415. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Xí nghề may Xuất khẩu Lạc Trung - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0416. Hoàn thiện công tác kế toán nghề vụ Xuất khẩu tại Công ty Xuất nhập khẩu khoáng sản - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0417. Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty điện tử Viễn thông Quân đội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0418. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Xí nghề 99 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0419. Thực trạng tổ chức kế toán Công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0420. Kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0421. Nghiệp vụ kế toán tại Công ty Khoá Minh Khai - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


K0422. Hạch toán kế toán nguyên vật liệu - công cụ công cụ tại Công ty Bê tông xây dựng Hà Nội - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement