Phần mềm hữu ích với Internet
By mimoon126
#498323 mình có cái nick chat mới bị h4ck tên là [email protected] , mất nick thì không sao , mất bạn mới buồn , mấy bạn có phần mềm hay cách nào , nhìn thấy địa chỉ bạn bè của nick chat người khác được không vậy , để mình tìm lại mấy bạn của mình ở nick đó , chứ để sợ thằng hack nó lừa mấy bạn của mình ..... hic làm ơn giúp mình với , bạn bè là tài sản lớn nhất của mình , mình không muốn mất ai .
By Ammiel
#498325 skycat mình có cái nick chat mới bị h4ck tên là [email protected] , mất nick thì không sao , mất bạn mới buồn , mấy bạn có phần mềm hay cách nào , nhìn thấy địa chỉ bạn bè của nick chat người khác được không vậy , để mình tìm lại mấy bạn của mình ở nick đó , chứ để sợ thằng hack nó lừa mấy bạn của mình ..... hic làm ơn giúp mình với , bạn bè là tài sản lớn nhất của mình , mình không muốn mất ai . -chắc chắn nó lừa bạn của bạn luôn, bạn có thể liên hệ sự hỗ trợ ở yahoo để lock nick đó đi, hay sử dụng câu hỏi quên mật (an ninh) khẩu để lấy lại pass
By khoc_trong_tim_12
#498342 Mình muốn hỏi các bạn chút. Mình muốn tìm kiếm bạn bè trên facebook = địa chỉ yahoo. nhưng mà địa chỉ yahoo mình đăng ký facebook thì mình vừa add hết rồi. mình muốn tìm bằng địa chỉ mail khác thì làm thế nào. các bạn chỉ giúp e với nha. Thanks!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement