Phần mềm hữu ích với Internet
By khungbodanhxoso
#901605 Mình download trang nước ngoài đều bị hỏi khảo sát dù trả lời hết hay làm bất cứ gì cũng vẫn không tính là hoàn thành

vi dụ như trang này filespeedy.net/download/261940/NjIwN


Ai biết cách nào để bỏ qua khảo sát hay cách để tải được file trên các web tương tự thế thì giúp mình với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement