Phần mềm hữu ích với Internet
By phuongbz
#697202 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Note: pass vào File manager là pass khác nên change pass trước khi vào trong clip mình quên change trước nên như thế

Cấu Hình Host mình tạo:

Domain zero2.hostei.com

Username a9303321

Password ******

Disk Usage 0.02 / 1500.0 MB

Bandwidth 100000 MB (100GB)

Home Root /home/a9303321

Server Name server33.000webhost.com

IP Address 31.170.160.97

Apache ver. 2.2.19 (Unix)

PHP version 5.2.*

MySQL ver. 5.1

Activated On 2014-01-03 19:12

Status Active

Plan Free (Upgrade!)

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement