Phần mềm hữu ích với Internet
By lpvy2003
#575937 Mình có 1 thắc mắc tại sao APN nào của mobifone cũng đều kết nối được. các bạn có nghĩ đây là vấn đề chúng ta khai thác không/???
By ltk_11b3
#584387 APN để trống cũng kết nối được

username , password để trống cũng kết nối được.

...hack j ? chẳng qua mobifone nó thả để cầu khách thôi. Nghỉ chơi với nó thì nó lại thả ra để câu khách thôi, như Viettel bây giờ ấy
By rymeroz
#584388 APN để trống cũng kết nối được

username , password để trống cũng kết nối được.

...hack j ? chẳng qua mobifone nó thả để cầu khách thôi. Nghỉ chơi với nó thì nó lại thả ra để câu khách thôi, như Viettel bây giờ ấy
By Obrien
#584389 APN để trống cũng kết nối được

username , password để trống cũng kết nối được.

...hack j ? chẳng qua mobifone nó thả để cầu khách thôi. Nghỉ chơi với nó thì nó lại thả ra để câu khách thôi, như Viettel bây giờ ấy Bác này chỉ được cái nói đúng thôi...

Qua viettel mà xài thôi...
By minhluanvn2006
#584390 APN để trống cũng kết nối được

username , password để trống cũng kết nối được.

...hack j ? chẳng qua mobifone nó thả để cầu khách thôi. Nghỉ chơi với nó thì nó lại thả ra để câu khách thôi, như Viettel bây giờ ấy Bác này chỉ được cái nói đúng thôi...

Qua viettel mà xài thôi...
By jalyosha
#584393 APN để trống cũng kết nối được

username , password để trống cũng kết nối được.

...hack j ? chẳng qua mobifone nó thả để cầu khách thôi. Nghỉ chơi với nó thì nó lại thả ra để câu khách thôi, như Viettel bây giờ ấy Chuẩn k cần chỉnh

Mà mình nghĩ bên Viettel vụ này bắn tin m-i090 sang bên lãnh đạo mobi thì phải
By dosonlam
#584394 APN để trống cũng kết nối được

username , password để trống cũng kết nối được.

...hack j ? chẳng qua mobifone nó thả để cầu khách thôi. Nghỉ chơi với nó thì nó lại thả ra để câu khách thôi, như Viettel bây giờ ấy Chuẩn k cần chỉnh

Mà mình nghĩ bên Viettel vụ này bắn tin m-i090 sang bên lãnh đạo mobi thì phải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement