chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By chidoanthuphat_qlbmb
#129589 Cơ quan thuế vừa đến kiểm tra Cty mình, có một số khoản chi phí như: trước phạt, các khoản chi phí trước lương nhân công vừa hơn 6 tháng sau khi công trình trả thành.... đều bị cán bộ thuế loại ra bất đưa vào chi chí để tính thuế vậy những nghề vụ phát sinh đó mình phải đưa vào đâu? Mong anh chị trong diễn đàn giúp đỡ vì lúc trước em bất được học phần này kỹ lắm.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By son_thu
#129632
Trích:Nguyên văn bởi hohaco


Cơ quan thuế vừa đến kiểm tra Cty mình, có một số khoản chi phí như: trước phạt, các khoản chi phí trước lương nhân công vừa hơn 6 tháng sau khi công trình trả thành.... đều bị cán bộ thuế loại ra bất đưa vào chi chí để tính thuế vậy những nghề vụ phát sinh đó mình phải đưa vào đâu? Mong anh chị trong diễn đàn giúp đỡ vì lúc trước em bất được học phần này kỹ lắm.


Theo mình bạn đưa vào TK chi phí khác á
Blog Tâm sự:
By spucsuct_218
#129854
Trích:Nguyên văn bởi hohaco


Cơ quan thuế vừa đến kiểm tra Cty mình, có một số khoản chi phí như: trước phạt, các khoản chi phí trước lương nhân công vừa hơn 6 tháng sau khi công trình trả thành.... đều bị cán bộ thuế loại ra bất đưa vào chi chí để tính thuế vậy những nghề vụ phát sinh đó mình phải đưa vào đâu? Mong anh chị trong diễn đàn giúp đỡ vì lúc trước em bất được học phần này kỹ lắm.


Tất cả đưa vào lợi nhuận sau thuế bạn nhé.
By Huntingtun
#129888
Trích:Nguyên văn bởi Hathuong


Tất cả đưa vào lợi nhuận sau thuế bạn nhé.


Nếu đưa vào lợi nhuận sau thuế thì mình phải hạch toán như thế nào? Mong Hathuonggiup mình!
By your_little_angel412
#130039
Trích:Nguyên văn bởi hohaco


Cơ quan thuế vừa đến kiểm tra Cty mình, có một số khoản chi phí như: trước phạt, các khoản chi phí trước lương nhân công vừa hơn 6 tháng sau khi công trình trả thành.... đều bị cán bộ thuế loại ra bất đưa vào chi chí để tính thuế vậy những nghề vụ phát sinh đó mình phải đưa vào đâu? Mong anh chị trong diễn đàn giúp đỡ vì lúc trước em bất được học phần này kỹ lắm.


Bạn hạch toán Nợ TK 811 và loại ra khi tính thuế TNDN. Không hạch toán trực tiếp vào TK 4212 nhé.Chi phí khác (TK 811) của doanh nghiệp, gồm:

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý và nhượng bán TSCĐ (Nếu có);

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vậu tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi lũy vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- Tiền phạt do vi phạm hợp cùng kinh tế;

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế;

- Các khoản chi phí khác.Thân
By kumatri185
#130112
Trích:Nguyên văn bởi betrangxxx


Bạn hạch toán Nợ TK 811 và loại ra khi tính thuế TNDN. Không hạch toán trực tiếp vào TK 4212 nhé.Chi phí khác (TK 811) của doanh nghiệp, gồm:

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý và nhượng bán TSCĐ (Nếu có);

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vậu tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi lũy vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- Tiền phạt do vi phạm hợp cùng kinh tế;

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế;

- Các khoản chi phí khác.Thân


vậy cho mình hỏi những chi phí nào là bất hợp lý khi tính thuế TNDN vậy. cả nhà nói rõ hơn đi đừng nói là những chi phí đưa vào TK 811 là loại ra nhen.

minh Thank cả nhà trước nhé
By anh_phuong_22393
#130158
Trích:Nguyên văn bởi tinhkt1986


vậy cho mình hỏi những chi phí nào là bất hợp lý khi tính thuế TNDN vậy. cả nhà nói rõ hơn đi đừng nói là những chi phí đưa vào TK 811 là loại ra nhen.

minh Thank cả nhà trước nhé


Theo Luật thuế số 14 thì:2. Các khoản chi bất được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

a) Khoản chi bất đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá trị tổn thất do trời tai, dịch bệnh và trường hợp bất tiềm kháng khác bất được bồi thường;

b) Khoản trước phạt do vi phạm hành chính;

c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;

d) Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghề nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định;

đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng;

e) Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt định mức tiêu hao do doanh nghề xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho;

g) Phần chi trả lãi trước vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng bất phải là tổ chức tín dụng hay tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời (gian) điểm vay;

h) Trích khấu hao tài sản cố định bất đúng quy định của pháp luật;

i) Khoản trích trước vào chi phí bất đúng quy định của pháp luật;

k) Tiền lương, trước công của chủ doanh nghề tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghề không trực tiếp tham gia (nhà) điều hành sản xuất, kinh doanh; trước lương, trước công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế bất chi trả hay bất có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;

l) Chi trả lãi trước vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;

m) Thuế giá trị gia (nhà) tăng đầu vào vừa được khấu trừ, thuế giá trị gia (nhà) tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;

n) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghề thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ bất bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ bất bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra;

o) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục sau quả trời tai và làm nhà tình nghĩa cho người cùng kiệt theo quy định của pháp luật.Thân
By ntthaonhi
#130187
Trích:Nguyên văn bởi hohaco


Cơ quan thuế vừa đến kiểm tra Cty mình, có một số khoản chi phí như: trước phạt, các khoản chi phí trước lương nhân công vừa hơn 6 tháng sau khi công trình trả thành.... đều bị cán bộ thuế loại ra bất đưa vào chi chí để tính thuế vậy những nghề vụ phát sinh đó mình phải đưa vào đâu? Mong anh chị trong diễn đàn giúp đỡ vì lúc trước em bất được học phần này kỹ lắm.


Số trước thuế bị truy thu:

N421

C3339Khi nộp thuế:

N3339

C111,112
By the_end_kiss0901
#130199 Bạn đang bị sứt toán phải không?

những chi phí đó có 2 cách:

1. Bỏ ra theo quyết toán của cơ quan thuế

2. Vẫn giữ, trừ vào lợi nhuận sau thuế. (Vì thuế đâu đưa những khoản chi đó vào chi phí)

Chỉ có vậy thôi.
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online