chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By phuong_85
#108468 các bạn ơi! các bạn giúp mình với Minh muốn tìm các quy định về hệ số lương mới nhất thì tìm ở đâu? Và quy định tăng lương là như thế nào nhỉ?Giúp mình với nhé.
By hanhnhinl
#108499 Trích:
Nguyên văn bởi Mai Trang các bạn ơi! các bạn giúp mình với Minh muốn tìm các quy định về hệ số lương mới nhất thì tìm ở đâu? Và quy định tăng lương là như thế nào nhỉ?Giúp mình với nhé.
các ban khác thì sao chứ mình liên hệ Phòng, Sở LĐTBXH sẽ có được hệ số lương (ban hành theo NĐ 204 năm 2004). Qui định tăng lương thì tăng theo mức lương tối thiểu năm 2007 là 450.000 thì đầu năm 2008 sẽ là 540.000 nhân cho hệ số.
By quangthanh_media
#108555 Trích:
Nguyên văn bởi Mai Trang các bạn ơi! các bạn giúp mình với Minh muốn tìm các quy định về hệ số lương mới nhất thì tìm ở đâu? Và quy định tăng lương là như thế nào nhỉ?Giúp mình với nhé.
Bạn hỏi chưa rõ: Quy định về hệ số lương mới nhất cho loại hình gì (hành chính sự nghiệp, doanh nghề ...)
By sailamkhi_yeu25
#108570 Nếu là đơn vị hành chính sự nghiệp, DNNN thì áp dụng thang bảng lương theo Nghị định số 205/2004/ND-CP.Các các DN khác thì có thể tự xây dựng hệ thống thang bảng lương, hệ số bao nhiêu, thời (gian) gian tăng lương, tăng bao nhiêu...và đăng ký với Phòng LĐTBXH nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
By Devery
#108585 Trích:
Nguyên văn bởi loan76 Nếu là đơn vị hành chính sự nghiệp, DNNN thì áp dụng thang bảng lương theo Nghị định số 205/2004/ND-CP.Các các DN khác thì có thể tự xây dựng hệ thống thang bảng lương, hệ số bao nhiêu, thời (gian) gian tăng lương, tăng bao nhiêu...và đăng ký với Phòng LĐTBXH nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
Chị ơi nếu DN trong nước bắt đầu từ ngày 01/1/2008 áp dụng mức lương theo NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 166/2007/NĐ P NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2007.QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG, các DN có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng theo NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 168/2007/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2007 QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI,CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ CÁ NHÂNNGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
By lucky11357
#108605 Trích:
Nguyên văn bởi Dragon489 Chị ơi nếu DN trong nước bắt đầu từ ngày 01/1/2008 áp dụng mức lương theo NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 166/2007/NĐ P NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2007.QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG, các DN có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng theo NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 168/2007/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2007 QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI,CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ CÁ NHÂNNGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Chị đang nói xây dựng hệ thống thang bảng lương mà, mức lương được hưởng sẽ là hệ số x mức lương tối thiểu do nhà nước quy định.Nhưnh các DN nhỏ họ không sử dụng hệ thống thang bảng lương do NN quy định mà họ xây dựng theo tình hình hình thực tế.VD :Bậc 1 : 700.000 > 540.000. 620.000Bậc 2 : 800.000.....
By pi_bi
#108614 Hồ sơ đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương gồm 3 bộ hồ sơ sau :1. Công Văn đề nghị đăng ký của doanh nghề 9ghi rõ thời (gian) gian dự kiến áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương áp dụng tại doanh nghề và đất bàn áp dụng)2. Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp của doanh nghề theo mẫu quy định tại công văn số 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23/02/2005 của sở lao động TBXH)3. Bảng quy định rõ hơn các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hay nhóm chức danh ngành nghề, công chuyện trong thang lương, bảng lương ===>>doanh nghề phải tự làm không theo mẫu....ko biết làm thế nào ... hat de đang suy nghĩNếu công ty có thành lập Ban Chấp Hành công đoàn 4. Ý kiến tham gia (nhà) của Ban chấp hành công đoàn, trong đó nêu rõ ý kiến thống nhất, bất thống nhất với hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do doanh nghề xây dựng, đề nghị đăng ký và các ý kiến đề xuất điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp (nếu có) ====>>> mẫu này có thể liên hệ với Liên Đoàn Lao Động Quận*** Việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương căn cứ vào tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghề vụ và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hay nhóm chức danh nghề, công chuyện trong doanh nghiệp.-' + '-' + '-Chênh lệch giữa 2 bậc liền kề ít nhất bằng 5%.
By theend19862000
#108634 Trích:
Nguyên văn bởi loan76 Chị đang nói xây dựng hệ thống thang bảng lương mà, mức lương được hưởng sẽ là hệ số x mức lương tối thiểu do nhà nước quy định.Nhưnh các DN nhỏ họ không sử dụng hệ thống thang bảng lương do NN quy định mà họ xây dựng theo tình hình hình thực tế.VD :Bậc 1 : 700.000 > 540.000. 620.000Bậc 2 : 800.000.....
Không những BẬC mà còn có NGHẠCH: A-B-C-D-F-H-I-K,... nữa cơ. Điều này phụ thuộc vào cơ chế của từng công ty mà.VD:Ngạch A: tổng GĐNgạch B:Phó TGĐ/Giám đốc khốiNgạch C:KTT.......
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement