Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhock_tap_jeu_em
#853049 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


Trung Tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thành lập trên cơ sở Phòng Thông tin Tư liệu theo Quyết định số 450/QĐ ngày 12/7/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi Trường, là cơ quan thông tin chuyên dạng quốc gia duy nhất hiện nay ở Việt Nam về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

I: CƠ CấU Tổ CHứC, CHứC NĂNG NHIệM Vụ CủA TRUNG TÂM:

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin:

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

ã Xây dựng và tổ chức khai thác kho tư liệu chuyên dạng quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các lĩnh vực khác có liên quan.
ã Xây dựng mạng lưới thông tin trong các cơ quan thuộc hệ thống quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
ã Tổ chức và thực hiện việc cung cấp thông tin cần thiết dưới nhiều hình thức để đáp ứng nhu cầu cuả các cơ quan quản lý, nghiên cứu và các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi hình thành phần kinh tế.
ã Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp và công nghệ thông tintiên tiến thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ thông tin về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
ã Tạo các sản phẩm thông tin (các ấn phẩm, các cơ sở dữ liệu điện tử, các chương trình phần mềm, CD-ROM...) cung cấp cho các đơn vị dùng tin trong nước và trao đổi với các tổ chức thông tin quốc gia, quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
ã Theo sự phân công của Tổng cục, thực hiện hợp tác về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lương. Tham gia và thực hiện nghĩa vụ thành viên của mạng lưới Thông tin của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISONET).

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By songnhi247
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015415 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement