Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoisaotinhyeu28213
#808332 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP: 2
II. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ NHÂN SỰ 2
III. CÁC SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP: 2
IV. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG NHÀ MÁY. 3
CHƯƠNG II:TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 4
I. KHÁI NIỆM CHUNG. 5
II. SỰ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI CHẤT BÉO CỦA CON NGƯỜI VÀ NỀN CÔNG NGHIỆP. 5
III THÀNH PHẨM HÓA HỌC CỦA DẦU MỠ. 5
IV. TÍNH CHẤT CỦA DẦU MỠ 8
1. Tính chất vật lý 8
2. Tính chất hóa học. 9
2.1. Phản ứng thuỷ phân: 9
2.2. Phản ứng xà phòng 9
2.3. Phản ứng cộng hợp: 9
2.4. Phản ứng đồng phân hóa: 10
V. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DẦU MỠ 10
1. Chỉ số xà phòng hóa: 10
2. Chỉ số acid (AV). 10
3. Chỉ số peroxit(PoV). 11
VI. TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI DẦU-MỚ-BƠ 11
VII NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN 11
1. Nguồn nguyên liệu: 11
2.Các phương pháp bảo quản 12
VIII. MỘT SỐ NGUỒN NGUYÊN LIỆU DẦU: 12
1.Dừa(Cocosnucifera,L). 12
2.Cọ dầu(Elaesis Guincesis Plam nut): 13
3.Dầu cải (Braaica napus olifera): 14
4.Đậu nành(Glycine hispida): 15
CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU DỪA VÀ DẦU CỌ TINH LUYỆN 16
I.QUY TRÌNH TRUNG HÒA: 18
1.Mục đích: 18
2.Nguyên tắc: 18
3.Quá trình trung hòa: 19
II.QUY TRÌNH TẨY MÀU: 20
1.Nguyên tắc: 20
2.Yêu cầu của chất hấp phụ: 20
3.Quá trình tẩy màu: 21
III.QUY TRÌNH KHỬ MÙI: 21
1.Mục đích: 22
2.Nguyên tắc: 22
3.Cấu tạo: 22
4.Quá trình khử mùi: 23
CHƯƠNG IV: CÁC THIẾT BỊ VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 24
I.HỆ THỐNG TRUNG HÒA. 25
1. Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị: 25
2. Vị trí lắp đặt và cấu tạo của thiết bị: 25
3.Sơ đồ thiết bị trung hòa: 25
II. HỆ THỐNG TẨY MÀU 25
1.Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị: 25
2.Vị trí lắp đặt và cấu tạo của thiết bị: 25
3.Sơ đồ thiết bị tẩy màu: 26
III . HỆ THỐNG KHỬ MÙI 26
1.Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị. 26
2. Vị trí lắp đặt và cấu tạo thiết bị: 26
CHƯƠNG V: AN TOÀN SẢN XUẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG TINH LUYỆN DẦU 28
I.AN TOÀN SẢN XUẤT. 29
II.Các vấn đề cần chú ý trong tinh luyện dầu: 29
CHƯƠNG VI: SỰ CỐ CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 31
I.SỰ CỐ CÔNG NGHỆ: 32
1.Trung hòa: 32
2.Tẩy màu, lọc: 32
3.Khử mùi: 32
4.Sự cố thiết bị: 32
CHƯƠNG VII: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 33
I.CÁC CHỈ SỐ XÁC ĐỊNH ĐỐI VỚI DẦU 34
1.Các phương pháp xác định chỉ số acid và hàm lượng acid béo của dầu mỡ. 34
1.1.Khái niệm: 34
1.2.Định nghĩa: 34
1.2.1.Chỉ số acid. 34
1.2.2.Phạm vi áp dụng. 34
1.3.Nguyên tắc: 34
1.4.công cụ - hóa chất. 34
1.5.Tiến hành: 34
1.6 Tính kết quả: 35
1.7. Những điều cần lưu ý trong quá trình xác định chỉ số acid: 35
1.7.1. Đối với các loại dầu sẫm màu: 35
1.7.2. Điều kiện chuẩn độ. 35
2.Phương pháp xác định chỉ số peroxit của dầu. 35
2.1. Khái niệm: 35
2.2. Định nghĩa: 35
2.3. Nguyên tắc: 36
2.4. công cụ - hóa chất: 36
2.5.Tiến hành: 36
2.6.Tính kết quả: 36
2.7.Những điều cần chú ý trong quá trình xác định chỉ số peroxit. 37
3.Phương pháp xác định chỉ số Iod của dầu mỡ: 37
3.1.Khái niệm: 37
3.2.Định nghĩa: 37
3.3.Nguyên tắc: 37
3.4.Xác định chỉ số iod theo phương pháp Kaufmann. 37
3.4.1. Dụng cụ: 38
3.4.2. Hóa chất: 38
3.4.3. Tiến hành: 38
3.6.Những điểm cần lưu ý trong quá trình chuẩn độ iod. 38
3.6.1 Xác đinh chỉ số xà phòng hóa trong dầu 38
a, Định nghĩa: 38
b, Nguyên tắc: 39
c, Dụng cụ, hóa chất: 39
4. Cách tiến hành: 39
4.1.Tính kết quả: 39
4.2.Xác định chỉ số Este và hàm lượng glycerol. 39
4.2.1.Chỉ số este: 39
4.2.2. Hàm lượng glycerol 39
II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNNH MÀU SẮC, MÙI VỊ, ĐỘ TRONG. 40
1.Xác định màu sắc bằng phương pháp cảm quan: 40
2.Xác định mùi vị: 40
3.Xác định độ trong: 40
3.1 Yêu cần chất lượng nguyên liệu và sản phẩm. 40
3.2 Sản phẩm: 40
4.Phương pháp pha dung dịch soude và muối. 40
4.1.Dung dịch soude. 40
4.2.Dung dịch muối:(tiến hành tương tự như cách pha soude). 41
CHƯƠNG VIII: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 42
I.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẦM. 43
II.NHỮNG SỰ CỐ XẢY RA VÀ VIỆC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG. 43
1. Sự cố xảy ra. 43
2.Xử lý môi trường: 43
2.1.Các chất phế thải: 43
2.2.Xử lý. 43
III.AN TOÀN LAO ĐỘNG 43
1.Nội qui phòng thí nghiệm. 43
2.An toàn sản xuất và thiết bị 44
3.An toàn thiết bị. 44
4.Phòng cháy chữa cháy: 45
III.VỆ SINH THỰC PHẨM. 45
1.Trạng thái cảm quan. 45
2.Chỉ tiêu hóa lý. 45
3.Chỉ tiêu vi sinh. 45
4.Điều kiện bảo quản: 45
CHƯƠNG IX: NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 46
I. KIỂM TRA DẦU THÔ NHẬP KHO: 47
II. KIỂM TRA NGUYÊN LIỆU TRƯỚC KHI ÉP DẦU. 47
III. KIỂM TRA DẦU VÀ BÃ SAU KHI ÉP. 47
IV. KIỂM TRA DẦU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO TINH LUYỆN (TRUNG HÒA). 47
V. KIỂM TRA DẦU SAU TRUNG HÒA. 48
VI. KIỂM TRA DẦU SAU KHI TẨY MÀU. 48
VII. KIỂM TRA DẦU SAU KHI KHỬ MÙI. 49
CHƯƠNG X: PHỤ LỤC 51
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP:
- Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Tuấn Thành
- Địa chỉ: 291/5 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM
- Năm 2001 doanh nghiệp được thành lập với tên “Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Tuấn Thành”
- Thời gian đầu mới thành lập, sản phẩm chính của doanh nghiệp là hóa chất và nguyên liệu hồ sợi chủ yếu cung cấp cho các nhà máy dệt.
Trong những năm gần đây, do nhu cầu của thị trường doanh nghiệp mở rộng sản xuất thêm dầu, mỡ tinh luyện (chủ yếu là dầu dừa và dầu cọ), mỡ bò, mỡ cá tinh luyện. Các sản phẩm này của doanh nghiệp cung cấp cho các nhà máy thực phẩm, nhà máy chế biến thức ăn gia súc…
II. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ NHÂN SỰ- Chủ doanh nghiệp: là người có vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, nắm bắt toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Thủ quỹ: là người quản lý tài chính của doanh nghiệp, phụ trách tiền lương cho nhân viên.
- Kế toán: chịu trách nhiệm sổ sách cho doanh nghiệp, phụ trách về thuế và các bản báo cáo suất nhập hàng hoá của doanh nghiệp.
- Nhân viên KCS: chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng nguyên liệu cho quá trình sản xuất và chất lượng của sản phẩm.
- Công nhân: là người tham gia trực tiếp trong quá trình sản xuất và vận hành thiết bị sản xuất.
III. CÁC SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP:
- Các sản phẩm chính của doanh nghiệp hiện nay là dầu dừa, dầu cọ tinh luyện, ngoài ra còn có mỡ bò và mỡ cá tinh luyện.
- Mức độ sản xuất của doanh nghiệp nhỏ, mang tính chất thủ công nên sản phẩm đưa ra thị trường chưa có thương hiệu. Các sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu cung cấp cho các nhà máy sản xuất mì ăn liền, bánh kẹo, các nhà máy chế biến thức ăn gia súc.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Trangntt
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement