Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hayvedaybenanh_yeuem_207
#679819 Download Tiểu luận Nội dung và ý nghĩa của học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử miễn phí

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường, cũng như quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, Việt Nam đã và đang gặt hái được những thành tựu đáng kể. tuy nhiên, để đánh giá đúng đắn hơn, chúng ta cần nhận thức một cách toàn diện, bên cạnh những thảnh quả đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Hệ quả của quá trình hội nhập cũng đã làm phát sinh ngày càng nhiều tiêu cực và tệ nạn xã hội. nguy hại nhất là hiện tượng suy đồi đạo đức, thoái hóa, biến chất trong lối sống cũng như trong công việc của một bộ phận không nhỏ những cán bộ đảng viên.
Đại hội X của Đảng đã mạnh dạn và thẳng thắn nhận định: “Công tác xây dựng đảng còn nhiều yếu kém, khuyết điểm, chưa theo kịp với đòi hỏi của tình hình mới; nổi lên là sự suy thoái về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân”. Chính thực trạng trên đã luôn đặt việt nam trước những thách thức, nguy cơ, sự phát triển luôn song đôi với nhiều bất ổn tiềm tàng, thiếu bền vững trong tiến bộ xã hội. Nguyên nhân của hiện tượng này có nhiều nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng có lẽ là do vai trò, chức năng của pháp luật và thuật trị nước chưa phát huy cao hiệu quả, sự quản lý còn lỏng lẻo, thiếu sự thống nhất và đồng bộ. Vì vậy, nghiên cứu tư tưởng của Pháp gia – học thuyết chủ trương dùng pháp trị để bình ổn và phát triển xã hội, rút ra những yếu tố phù hợp và có giá trị đối với thực tiễn xã hội ta trong thời hiện tại là một việc làm vừa mang ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Pháp gia là một trong những trường phái triết học lớn của Trung Quốc thời cổ đại, với những tư tưởng tiến bộ vượt bậc về phép trị nước, đề cao vai trò của pháp luật trong quản lý xã hội,…đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lịch sử triết học. Liên quan đến đề tài này, có thể kể đến những tác phẩm điển hình sau: Hàn Phi Tử của Nguyễn Hiến Lê – Giản Chi, Nxb. Văn hóa, năm 1994; Lịch sử triết học, t.1, Triết học cổ đại, của PGS, TS. Nguyễn Thế Nghĩa và PGS, TS. Doãn Chính (chủ biên),…và một số bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành.
3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài
Mục đích của đề tài là nghiên cứu và hệ thống lại, làm sáng tỏ những phạm trù cơ bản và những nội dung cốt lõi của Pháp gia, đặc biệt là tư tưởng pháp trị. Và qua đó, bài viết rút ra một vài nhận định cũng như vận dụng, liên hệ vào thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Để đạt được mục đích trên, bài viết thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Trình bày khái quát những tư tưởng gia tiêu biểu trong buổi đầu đề xuất và xây dựng học thuyết pháp trị như: Quản Trọng, Thận Đáo, Thân Bất Hại, Thương Ưởng.
- Trình bày và phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng của Hàn Phi Tử với tư cách là tập đại thành của Pháp gia, là đại biểu điển hình nhất, có vai trò phát triển học thuyết này đền đỉnh cao của nó.
- Nhận xét và rút ra bài học thực tiễn đối với xã hội Việt Nam hiện nay.
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài
Để thực hiện bài tiểu luận này, tác giả dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với các phương pháp phổ biến khác: so sành – đối chiếu, phân tích – tổng hợp, logic – lịch sử,…
5. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn
Bài tiểu luận góp phần làm rõ một số nội dung cơ bản của Pháp gia thông qua những đại biểu xuất sắc của nó. Đây có thể là những nét phác thảo khái quát về một trường phái triết học lớn, với sự mở đầu tìm hiểu một số nội dung cốt lõi, có thể tiếp tục được phát triển cả về phương diện lý luận và sự vận dụng vào thực tiễn xã hội của nước ta hiện nay.
6. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, bài tiểu luận được kết cấu thành hai chương.

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ XÃ HỘI TRUNG
QUỐC THỜI XUÂN THU – CHIẾN QUỐC 4
1.1. Về chính trị - xã hội 5
1.2. Về văn hóa, khoa học – kỹ thuật 8
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ
CỦA HỌC THUYẾT PHÁP TRỊ 11
2.1. Tư tưởng Pháp gia – giai đoạn đề xuất và xây dựng 11
2.1.1. Quản Trọng
2.1.2. Thân Bất Hại
2.1.3. Thận Đáo
2.1.4. Thương Ưởng
2.2. Hàn Phi Tử - tập đại thành của Pháp gia 14
2.2.1. Quan điểm về thế giới
2.2.2. Quan điểm tiến hóa về lịch sử
2.2.3. Quan điểm về bản chất của con người
2.2.4. Tư tưởng về pháp trị
2.3. Ý nghĩa lịch sử
KẾT LUẬN 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Reborn2011
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement