Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Federico
#677711

Download Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ miễn phí

Phòng tổ chức cán bộ-đào tạo
1) Xây dựng quy định lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ với tổ chức Đảng, Công đoàn, chi nhánh trực thuộc trên địa bàn.
2) Đề xuất mạng lưới mở rộng mạng lưới kinh doanh trên địa bàn.
3) Đề xuất định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương đến các chi nhánh NHNo&PTNT trực thuộc trên địa bàn theo quy chế khoán tài chính của NHNo&PTNT.
4) Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập trong và ngoài nước. Tổng hợp, theo dõi thường xuyên cán bộ, nhân viên được quy hoạch đào tạo.
5) Đề xuất, hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Nhà nước, Đảng, ngành Ngân hàng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên trong phạm vi phân cấp uỷ quyền của Tổng giám đốc NHNo&PTNT.
6) Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc chi nhánh NHNo&PTNT quản lý ; hoàn tất hồ sơ chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước, của ngành Ngân hàng.
7) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của chi nhánh NHNo&PTNT.
8) Chấp hành công tác báo cáo thống kê, kiểm tra chuyên đề.
9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT giao.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

quá trình, cần có thời gian để ứng dụng lí thuyết đó một cách hiệu quả.Vì vậy trong mỗi trường đại học,giai đoạn thực tập của mỗi sinh viên là hêt sức quan trọng, nó giúp sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã được học ở trường vào thực tế để so sánh, đánh giá khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành cũng như tích luỹ một số kinh nghiệm thực tiễn cho công việc sau này. Báo cáo tổng hợp thực tập là văn bản thể hiện những quan sát tổng quan, những ghi nhận và phát hiện của sinh viên sau quá trình thực tập tổng hợp tại một cơ sở nào đó. Trong 4 tuần thực tập tổng hợp tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ, tui đã được quan sát hoạt động chung của Ngân hàng, cũng như đi đến từng phòng ban để học hỏi thực tế, gắn những kiến thức đã được học ở trường với thực tế công tác Ngân hàng tại đây. Kết thúc thời gian thực tập tổng hợp, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn TS Phạm Quang Trung và sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể cán bộ viên chức chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ, tui đã hoàn thành bản “Báo cáo thực tập tổng hợp”. Bản Báo cáo này được chia làm năm chương với tiêu đề như sau:
Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ
Chương 2: Cơ cấu tổ chức và nhân sự hiện nay của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ
Chương 3: Nhiệm vụ của Chi nhánh và nhiệm vụ của các phòng chức năng
Chương 4: Tình hình hoạt động của Chi nhánh trong mấy năm gần đây
Chương 5: Định hướng, mục tiêu cụ thể năm 2004 và trong thời gian tới.
Sinh viên:Lê Minh Đức
Lớp: Ngân Hàng 42b
Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ
Thành lập.
NHNo&PTNT Việt nam là một trong bốn NHTM Quốc Doanh hàng đầu Việt nam với mạng lưới chi nhánh phân bố rộng khắp và phục vụ một lượng khách hàng lớn và rất đa dạng. Cùng với các NHTM Quốc Doanh khác, hệ thống NHNo đã góp phần không nhỏ đáp ứng yêu cầu cung cấp vốn cho các thành phần kinh tế trên mọi miền đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong những tháng cuối năm 1996, NHNo&PTNT Việt Nam đã thể hiện định hướng chiến lược có ý nghĩa quan trọng: Củng cố và giữ vững thị trường nông thôn, tiếp cận nhanh và từng bước chiếm lĩnh thị phần tại thị trường thành thị, phát triển kinh doanh đa năng, hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước. Chính vì thế, cùng với việc ra đời của một số chi nhánh NHNo tại các thành phố lớn, khu đô thị và trung tâm kinh tế trên mọi miền đất nước trong giai đoạn 1996-1997, ngày 1/8/1996 tại quyết định số 334/QĐ-NHNo_02 của Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 17/3/1997.
Cơ cấu tổ chức và nhân sự khi CN mới thành lập.
Biên chế tổ chức của chi nhánh ban đầu gồm: Ban giám đốc, hai phòng chức năng là Kế hoạch kinh doanh và Kế toán ngân quỹ.
-Ban Giám đốc: có 3 đồng chí:
+Giám đốc: Đồng chí Kiều Trọng Tuyến;
+Phó Giám đốc: Đồng chí Lê Hồng Phong;
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến.
-Phòng Kế hoạch kinh doanh: Có 7 người vừa thực hiện nhiệm vụ Tín dụng, Kế hoạch vừa làm các công việc của Hành chính-Tổ chức cán bộ. ( Lúc này chưa có bộ phận Kiểm tra kiểm toán nội bộ).
-Phòng Kế toán ngân quỹ: gồm 3 người thực hiện nhiệm vụ Kế toán và Ngân quỹ.
Về tổ chức Đảng.
Chi nhánh thành lập một chi bộ gồm 5 Đảng viên do đồng chí Kiều Trọng Tuyến_Giám đốc Chi nhánh làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Hồng Phong_Phó Giám đốc làm phó Bí thư chi bộ, các Đảng viên là: Nguyễn Mạnh Tiến, Cao Thị Hạnh, Đậu Thị Quý.
Có thể nói sự ra đời của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ là bước mở đầu cho sự phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam tại các địa bàn đô thị, khu công nghiệp và trung tâm kinh tế trên mọi miền đất nước
Chương 2: Cơ cấu tổ chức và nhân sự hiện nay của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ
I.Cơ cấu tổ chức.
Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ là chi nhánh cấp 1, loại 1 trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam. Đứng đầu chi nhánh là Giám đốc chi nhánh.
Gồm có 8 phòng chức năng, 1 chi nhánh cấp 2 và 7 phòng giao dịch:
Các phòng chức năng:
1. Phòng Kế toán Ngân quỹ;
2. Phòng Tín dụng;
3. Phòng Kế hoạch Nguồn vốn;
4. Phòng Thẩm định;
5. Phòng Thanh toán quốc tế;
6. Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ;
7. Phòng tổ chức cán bộ;
8. Phòng Hành chính quản trị.
Chi nhánh cấp hai: Chi nhánh Bách khoa.
Các phòng giao dịch:
+ Phòng giao dịch số 2 (29 Ngõ Trạm)
+ Phòng giao dịch số 3 (Phường Mai Dịch)
+ Phòng giao dịch số 4 (170 Lò Đúc)
+ Phòng giao dịch số 5 (Nhà C7 đường Trung Kính)
+ Phòng giao dịch số 6 (91 Hàng Mã)
+ Phòng giao dịch số 7 (92 Đào Tấn)
+ Phòng giao dịch số 8 (22 đường Hồng Liên)
Sơ đồ tổ chức của Chi nhánh:
Giám đốc
Phó GĐ phụ trách Tín dụng
Phó GĐ phụ trách Thanh toán quốc tế
Phó GĐ phụ trách Kế toán
Phòng Tín dụng
Các
chi nhánh cấp 2
Phòng Thanh toán Quốc tế
Phòng kế hoạch nguồn vốn
Phòng tổ chức cán bộ
Các phòng giao dịch
Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ
Phòng vi tính
Phòng hành chính quản trị
Phòng Kế toán
Phòng Vi tính chưa được thành lập chính thức, trên thực tế mới chỉ là Tổ tin học, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu sử dụng công nghệ ngân hàng ngày càng hiện đại và để không bị tụt hậu so vơí các đối thủ cạnh tranh thì việc cho ra đời một phòng vi tính với các chức năng và nhiệm vụ cụ thể là rất cần thiết và sẽ được hoàn thành trong một tương lai không xa.
II.Cơ cấu nhân sự
Theo số liệu thống kê đến 31/12/2003 tổng số nhân sự của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ là 183 người. Trong đó:
Nam: 64 người (chiếm 35%)
Nữ: 119 người (chiếm 65%)
Về chất lượng nhân sự của chi nhánh:
Số người có trình độ trên Đại học: 3 người (chiếm 1,6% trong tổng nhân sự)
Số người có trình độ Đại học, Cao đẳng: 139 người (chiếm 75,9%)
Số người có trình độ Trung cấp, Sơ cấp: 18 người (9,8%)
Số người chưa qua đào tạo: 23 người (12,5%)
Bên cạnh đó, cán bộ viên chức của chi nhánh có tuổi đời bình quân khá trẻ (38,31 tuổi).
Xác định yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh và phát triển, công tác tổ chức cán bộ và đào tạo luôn được Chi nhánh chú trọng. Hàng năm các chương trình đào tạo được tiến hành nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức cho số cán bộ viên chức cũ, đào tạo kịp thời trên cơ sở kèm cặp thực hành với số cán bộ mới. Thời gian đào tạo bình quân trong năm cho số cán bộ viên chức cơ quan đạt 30 ngày/người/năm.
Về cơ cấu nhân sự theo phòng: Phòng tín dụng: 25 người; Phòng Kế hoạch: 5 người; Phòng Kế toán-Ngân quỹ: 50 người; Phòng Thanh toán quốc tế: 15 người; Phòng Kiểm tra-Kiểm toán nội bộ: 4 người; Phòng tổ chức cán bộ và đào tạo: 5 người; Phòng Hành chính nhân sự: 13 người; Phòng Thẩm định: 3 người. Phòng giao dịch số 2: 9 người; Phòng giao dịch số 3: 6 người; Phòng giao dịch số 5: 6 người; Phòng giao dịch số 6: 6 người; Phòng giao dịch số 7: 6 người. Chi nhánh Bách Khoa: 21 người, Phòng giao dịch số 4 trực thuộc chi nhánh Bách Khoa: 6 người.
Chương 3: Nhiệm vụ của chi nhánh và nhiệm vụ của các phòn...
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement