Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yuna_moon
#672059

Download Báo cáo Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh kinh doanh Viettel Hà Nôi 04 miễn phí

Hòa nhập với dòng chảy phát triển của nền kinh tế thị trường, việc áp dụng các phần mềm chuyên biệt hỗ trợ cho công tác hạch toán kế toán tại Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel cũng như tại Chi nhánh kinh doanh Hà Nội là một việc làm hết sức quan trọng. Hiện nay toàn Tổng công ty đang sử dụng thống nhất phần mềm kế toán “ Phần mềm kế toán tài chính Viettel”. Đây là phần mềm được thiết kế riêng biệt cho Tổng công ty nhằm trợ giúp kế toán quản trị được tình hình tài chính và có những thông tin quản trị thích hợp cho những chiến lược quản lý kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ phát triển của Tổng công ty.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ích, đánh giá, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh.
Ban Marketing:
* Công tác Nghiên cứu thị trường:
Xây dựng các chương trình nghiên cứu thị trường phù hợp đặc điểm của Chi nhánh và trên cơ sở hướng dẫn của các Công ty dịch vụ, bao gồm các nội dung: số liệu kinh tế xã hội, nhu cầu và thực tế sử dụng dịch vụ, các số liệu và tình hình hoạt động của đối thủ cạnh tranh so với Viettel .
Tổng hợp số liệu báo cáo về công tác nghiên cứu thị trường toàn Chi nhánh.
Tổng hợp, tìm kiếm dự án để cung cấp dịch vụ.
Xây dựng, lưu giữ, phân tích Cơ sở dữ liệu khách hàng.
* Công tác PR, Quảng cáo:
Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động PR, quảng cáo, truyền thông chung của toàn Chi nhánh;
Đề xuất, xây dựng các chương trình PR, quảng cáo, truyền thông phù hợp với văn hoá, điều kiện thực tế của từng Trung tâm kinh doanh;
Tổng hợp, đánh giá hiệu quả các chương trình PR, quảng cáo, truyền thông theo đầu mối.
Quản lý, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho các đầu mối liên quan
1.2.3.5 Phòng chăm sóc khách hàng
Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình chăm sóc khách hàng của Công ty dịch vụ và các chương trình riêng của Chi nhánh.
Tổng hợp kết quả, đánh giá hiệu quả và đề xuất các chương trình chăm sóc khách hàng;
Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng công tác chăm sóc khách hàng của các Trung tâm Kinh doanh.
Là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các thông tin phản ánh, khiếu nại từ khách hàng theo đầu mối các trung tâm kinh doanh.
Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại của các Trung tâm kinh doanh khi cần thiết;
Tổng hợp theo dõi khách hàng rời mạng, tìm hiểu nguyên nhân, hạn chế thuê bao rời mạng.
Đánh giá chất lượng dịch vụ và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ;
Quản lý, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho các đầu mối liên quan
1.2.3.6 Phòng bán hàng
Chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đầu mối tìm kiếm dự án để cung cấp dịch vụ.
Theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ máy bán hàng trực tiếp tại các Trung tâm kinh doanh, tổng hợp kết quả bán hàng trực tiếp toàn Chi nhánh.
Lập kế hoạch, chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi cửa hàng, đại lý, điểm bán.
Đánh giá hiệu quả, đề xuất các chính sách hỗ trợ cửa hàng, đại lý, điểm bán.
Tổng hợp thu thập thông tin thị trường qua hệ thống đại lý, điểm bán.
Quản lý, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho các đầu mối liên quan.
1.2.3.7 Các trung tâm kinh doanh
Là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủ trương, đường lối, chính sách và kế hoạch được Giám đốc Chi nhánh giao trên địa bàn phân công :
+ Quản lý hệ thống cửa hàng, siêu thị ;
+ Hướng dẫn, hỗ trợ hệ thống đại lý, điểm bán ;
+ Triển khai các hoạt động bán hàng trực tiếp ;
+ Nghiên cứu thị trường ; Tìm kiếm và phát triển các dự án ;
+ Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, quản lý hồ sơ khách hàng ;
* Ban Giám đốc trung tâm
Tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh và các mặt công tác trên địa bàn được phân công. Đề xuất tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh .
Đôn đốc, kiểm tra các bộ phận thuộc Trung tâm thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kinh doanh được giao .
Theo dõi, đánh giá, đề xuất thuyên chuyển, điều động, giao nhiệm vụ, bổ nhiệm nhân sự;
Duy trì nề nếp, chế độ, kỷ luật, trật tự nội vụ, thực hiện phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt.
Trưởng Trung tâm: Chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc Chi nhánh về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm; Trực tiếp theo dõi, đôn đốc ban Hỗ trợ tác nghiệp, ban Chăm sóc khách hàng và hệ thống cửa hàng, siêu thị.
Phó trưởng Trung tâm : Trực tiếp theo dõi, đôn đốc ban Bán hàng trực tiếp và ban Hỗ trợ cửa hàng, đại lý, điểm bán.
* Ban hỗ trợ tác nghiệp
¡ Bộ phận tổ chức hành chính
Thực hiện công tác chấm công, quản lý lao động, đánh giá lao động tháng, quý, năm theo hướng dẫn của Chi nhánh.
Quản lý, duy trì, giám sát, kiểm tra chế độ nề nếp, kỷ luật lao động, trật tự nội vụ, vệ sinh, lễ tiết tác phong của các ban, các cửa hàng, siêu thị thuộc Trung tâm.
Tổng hợp nhu cầu, mua sắm, quản lý tình hình sử dụng, khai thác tài sản, trang thiết bị văn phòng của các đầu mối trong Trung tâm;.
Quản lý, duy trì, hỗ trợ hệ thống tin học văn phòng, các phần mềm quản lý, phần mềm nghiệp vụ áp dụng tại Trung tâm kinh doanh
¡ Bộ phận tài chính
Hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận khác thuộc Trung tâm thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.
Kiểm tra, giám sát việc thu nộp tiền bán hàng của Đại lý và nhân viên bán hàng trực tiếp.
Tổng hợp báo cáo thanh quyết toán chi phí, doanh thu theo quy định của Phòng tài chính Chi nhánh.
Quản lý lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn, sổ sách kế toán của Trung tâm theo quy định.
Quản lý kho hàng hóa, vật tư của Trung tâm
¡ Bộ phận bán hàng đại lý
Thực hiện bán hàng cho đại lý : Tổng hợp nhu cầu, lập đơn hàng cho các đại lý, làm thủ tục nhận và giao hàng cho đại lý, hoàn tất các thủ tục thanh toán liên quan với các phòng ban chức năng Chi nhánh 
* Ban bán hàng trực tiếp
Tổ chức thực hiện, triển khai các hoạt động bán hàng trực tiếp theo hướng dẫn của Tổng công ty, công ty dịch vụ :
+ Nhận chỉ tiêu bán hàng trực tiếp ;
+ Lập kế hoạch, triển khai tiếp xúc bán hàng trực tiếp ;
+ Đề xuất, lên kế hoạch đặt hàng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ;
+ Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng trực tiếp ;
Tìm kiếm các dự án để cung cấp dịch vụ trên địa bàn quản lý.
Nghiên cứu thị trường, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 
* Ban hỗ trợ cửa hàng, đai lý, cộng tác viên ( nếu có)
Trực tiếp quản lý, phát triển, đánh giá sàng lọc hệ thống đại lý, điểm bán, CTV bán hàng trên địa bàn được phân công ;
Đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ bán hàng, truyền thông nhanh chóng, kịp thời các cơ chế, chính sách mới liên quan đến thúc đẩy bán hàng cho các đại lý, điểm bán.
Thường xuyên hỗ trợ hình ảnh, công cụ cho hệ thống Cửa hàng, đại lý, điểm bán, CTV bán hàng trên địa bàn.
Bán hàng cho CTV, điểm bán theo chính sách của TCT
* Ban chăm sóc khách hàng
Thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, đáp ứng yêu cầu khách hàng trên địa bàn quản lý.
Là đầu mối tiếp nhận các thông tin phản ánh từ khách hàng trên địa bàn quản lý, tổng hợp chuyển phòng ban chức năng của Chi nhánh.
Đánh giá chất lượng dịch vụ và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.
Quản lý, lưu giữ hợp đồng dịch vụ, hồ sơ khách hàng.
Xác nhận, làm thủ tục thanh toán hoa hồng đại lý
* Hệ thống cửa hàng, siêu thị
Quản lý cửa hàng, bán hàng đa dịch vụ: Nhận chỉ tiêu, vật tư, hàng hóa đảm bảo, triển khai bán hàng, duy trì nền nếp, vệ sinh, trật tự nội vụ tại các cửa hàng theo quy định của Tổng công ty và của Chi nhánh.
Hỗ trợ marketing trực tiếp, triển khai các hoạt động quảng c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement