Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tally
#662969

Download Báo cáo Tổng hợp về tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội - HADICO miễn phí

Mục lục
Trang
LỜSI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG CHÍNH 2
1 > Tổng quan về đơn vị thực tập. 2
1.1> Thông tin chung 2
1.2 > Quá trình hình thành và phát triển 2
1.3> Lĩnh vực hoạt động : 6
1.4.> Mô hình tổ chức quản trị 7
2.> Tổ chức sản xuất của đơn vị thực tập. 10
2.1 > Sản phẩm và dịch vụ 10
2.2 > Công nghệ sản xuất 10
2.3.> Cơ cấu sản lượng và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm. 11
3 >Thị trường tiêu thụ và chính sách thị trường. 11
3.1.> Địa bàn của thị trường và nhóm khách hàng chính : 11
3.2.> Tổ chức hệ thống kênh phân phối sản phẩm , dịch vụ 12
3.3 .> Các chính sách đã và đang thực hiện để thâm nhập, duy trì và mở rộng thị trường. 14
4. > Những tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 15
4.1.> Chính sách của nhà nước và chính quyền địa phương. 15
4.2 .> Các đối thủ cạnh tranh của công ty 16
4.3.> Quan hệ các nhà cung cấp đầu vào và người mua . 18
5.> Các nguồn lực của công ty . 19
5.1.> Nguồn vốn và tài sản . 19
5.2.> Nguồn nhân lực 19
5.3. Cơ sở vật chất chủ yếu . 19
6.> Kết quả hoạt động sản xuất của công ty từ năm 2004 đến nay 20
6.1.> Bảng cân đối kế toán và bản báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 20
6.2 .> Tính toán các chỉ số tài chính cơ bản. 40
6.3. Lương trung bình thu nhập của cán bộ quản lý và công nhân sản xuất. 42
7. Những khó khăn hiện tại của công ty và đề xuất hai chuyên đề thực tập 42
7.1. Khó khăn tại hiện tại 42
7.2. Đề xuất hai chuyên đề thực thực tập . 43
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

sẽ chọn lọc, các nhà bán lẻ bán buôn một cách kỹ lưỡng : Chọn những
nhà bán buôn , bán lẻ có uy tín . Với những nhà bán buôn bán lẻ mới công ty sẽ đánh
giá khả năng hoạt động của họ.
Công ty có chế độ ưu đãi hơn với những nhà bán buôn, bán lẻ bán được nhiều sản phẩm.
Công ty có những biện pháp cứng rắn với những nhà bán buôn , bán lẻ lợi dụng uy tín của công ty để bán hàng giả , hàng kém chất lượng
Chiết khấu thương mại cho nhà bán buôn , bán lẻ với khối lượng lớn. Tiến hành điều tra, nghiên cứu thị trường để mở thêm các cửa hàng bán lẻ phù hợp.
Hàng năm xí nghiệp rau an toàn của công ty đã cung cấp và phân phối cho thị trường bán lẻ , siêu thị , nhà hàng , trường học, bếp ăn quân đội hàng ngàn tấn rau quả chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó công ty đã nâng cao được kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trong khu vực và vươn xa hơn là thị trường nước ngoài.
3.3 .> Các chính sách đã và đang thực hiện để thâm nhập, duy trì và mở rộng thị trường.
Chính sách về sản xuất nông nghiệp : Sản xuất và cung ứng các loại hạt giống , giống rau hoa quả chất lượng cao và sạch bệnh cho Thành Phố Hà Nội và các tỉnh lân cận . Hình thành các vùng sản xuất rau hoa quả năng suất cao , an toàn , được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng từ cây giống , sản xuất và tiêu thụ . Thực hiện các dự án của Thành phố về phát triển nông nghiệp công nghệ cao , nông nghiệp bền vững , gắn liền với đô thị sinh thái , nhà vườn. Từng bước tiếp cận thị trường ngoài nước để xuất khẩu các loại hoa quả chất lượng .
Chính sách về Chế biến thực phẩm : Phát triển mạnh ngành chăn nuôi , xây dựng các nhà máy chế biến thực phẩm để cung cấp thực phẩm an toàn cho nhân dân thành phố . Phát triển ngành nuôi trồng thủy sản và chế biến thủy sản .Phát triển các dịch vụ vui chơi , giải trí gắn liền với du lịch sinh thái. Xây dựng các nhà máy sơ chế , bảo quản các loại rau an toàn , hao chất lượng cao phục vụ đời sống nhân dân thủ đô. Phát triển thêm các sản phẩm , dịch vụ , đa dạng hóa các sản phẩm , hàng hóa, đổi mới sản phẩm và phương pháp bán hàng , tiếp thị, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập nền kinh tế và khu vực của thế giới.
Chính sách về kinh doanh thương mại: Xây dựng và khai thác chợ , trung tâm Thương Mại tại một số vùng trọng điểm phía Tây và phía Nam Hà Nội.
Chính sách về kinh doanh địa ốc , bất động sản , nhận thầu , thi công xây lắp.: Đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất kinh doanh mới như: Xây dựng, kinh doanh nhà, phát triển theo hướng kinh doanh tổng hợp để khai thác tiềm năng đất đai và tái tạo nhiều việc làm mới, tăng thêm thu nhập cho người lao động , đóng góp cho ngân sách nhà nước ngày một tăng. Khai thác và tận dụng triệt để, có hiệu quả các nguồn lực hiện có để duy trị và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng , nâng cao năng lực quản lý điều hành , nâng cao năng lực quản lý tài chính.
Chính sách nghiên cứu khoa học công nghệ.: Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng, công tác chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nông lâm ngư nghiệp cho nhân dân Thủ Đô, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và cả nước.
Mở rộng quan hệ hợp tác và xúc tiến thương mại : Không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng tích lũy để tái đầu tư phát triển , liên doanh , liên kết để huy động các đối tác trong nước và ngoài nước.
Công ty thực hiện theo nguyên tắc phát huy tối đa quyền làm chủ tập thể , tính chủ động sang tạo của mỗi cán bộ công nhân lao động trong sản xuất kinh doanh và trong công tác được giao , thực hiện đúng nguyên tắc phân phối theo kết quả lao động thông qua hợp đồng giao khoán , lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh và công tác để đánh giá thành tích của đơn vị , cá nhân tuy đã có nhiều cố gắng và đã đạt những kết quả khả quan nhưng vẫn còn những bộ phận , những nội dung, chính sách và công tác cán bộ còn những hạn chế vướng mắc , chưa thực sự khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện lao động và cống hiến của cán bộ công nhân lao động , kinh nghiệm quản lý đã đúc rút rằng chứng nào các biện pháp quản lý còn mang tính mệnh lệnh hành chính , mang tính chủ nghĩa bình quân.
4. > Những tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
4.1.> Chính sách của nhà nước và chính quyền địa phương.
Chính sách của nhà nước : Nhà nước ban hành nhiều chính sách khuyến khích các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp . Hỗ trợ doanh nghiệp về vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết , việc làm , đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng , hoạt động của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể được nâng cao và tăng cường trong công tác lãnh đạo, quản lý Công ty.
Các chế độ chính sách quản lý tài chính, hạch toán kế toán, báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước. Công ty tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời chính xác. Công tác xây dựng Đảng , các đoàn thể được đầy tới gắn với phong trào thi đua lao động sản xuất có năng suất, chất lượng , hiệu quả.
Tập thể lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty đang tiến hành nhiều biện pháp quan trọng , tổ chức lại bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý lao động và xây dựng chế tài đủ mạnh trong quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý lao động, để chuẩn bị tiền để, điều kiện cổ phần hoá một doanh nghiệp theo quy chế của Nhà nước.
Nhà nước ban hành chính sách thuế ưu đãi đối với công ty. Trong đó có các loại thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động và các loại thuế xuất nhập khẩu các hàng hóa nông sản, các thiết bị vật tư , máy móc nhập khẩu.
Nhà nước sẽ ban hành các cơ chế chính sách nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư và hình thức đầu tư trong nước và nước ngoài; xây dựng chương trình thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển và trực tiếp (ODA, FDI) để phục vụ xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật nông nghiệp, nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất chất lượng cao phù hợp với các vùng sinh thái mang đặc tính riêng của công ty trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng hàm lượng công nghệ trong sản xuất, chế biến, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Chính quyền địa phương :
Các chính sách quản lý nguồn lực của chính quyền địa phương trực tiếp ảnh hưởng tới sức hút đầu tư của công ty . Qua nghiên cứu đều cho thấy khả năng tiếp cận các nguồn lực cơ bản như đất đai, tín dụng và cơ sở hạ tầng như điện, nước, v.v… có ảnh hưởng lớn tới quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của công ty.
Độ minh bạch và tính trách nhiệm của bộ máy quản lý địa phương ảnh hưởng tới chi phí giao dịch của công ty và niềm tin của nhà đầu tư. Do vậy, nâng cao năng lực và trách nhiệm của các cơ quan chức năng đị...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement