Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lifestronger
#659791

Download Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và lao động tại Công ty hoá chất 21 miễn phí

MỤC LỤC
Trang
LỜI GIỚI THIỆU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 3
1. Khái niệm 3
2. Chức năng và mục tiêu của quản lý lao động 4
2.1. Chức năng 4
2.2. Mục tiêu 5
3. Nội dung cuả quản lý lao động 5
II. TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 7
1. Khái niệm của tiền lương 7
1.1. Khái niệm tiền lương 7
1.2.Cấu trúc của tiền lương 8
2.Quản lý tiền lương 9
2.1. Khái niệm 9
2.2.Vai trò của quản lý tiền lương 9
2.3. Nội dung quản lý tiền lương 10
3. Tổ chức quản lý tiền lương 22
3.1. Yêu cầu quản lý tiền lương: 22
3.2. Những nguyên tắc cơ bản của quản lý tiền lương 22
4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý tiền lương 23
4.1. Hiệu số giữa tốc độ tăng tiền lương và tốc độ tăng NSLĐ 23
4.2. Đánh giá hiệu quả quản lý tiền lương theo doanh thu 23
4.3. So sánh quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực tế 24
5. Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương 24
5.1.Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 25
5.2. Yếu tố thuộc về tổ chức 26
5.3. Những yếu tố thuộc về công việc 27
5.4 Những yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 28
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT 21 30
I. GIỚI THIỆU CHUNG 30
1. Quá trình hình thành và phát triển 30
2. Chức năng và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay 32
3. Mối quan hệ với các cấp chủ quản 33
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 36
1. Đặc điểm về sản phẩm 36
2. Đặc điểm về tài sản 36
3. Đặc điểm về lao động 38
4. Đặc điểm về hoạt động sản xuất và tiêu thụ 38
4.1.Hình thức tổ chức sản xuất của Công ty 38
4.2. Kết cấu sản xuất của Công ty 39
4.3. Hoạt động tiêu thụ 40
III. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY 43
1. Tình hình quản lý lao động tại Công ty 43
1.1. Cơ cấu lao động 43
1.2. Thực trạng tuyển dụng và đào tạo tại Công ty 46
1.3. Định mức lao động 48
2.Thực trạng trả công tại Công ty 51
2.1.Các quy định chung 51
2.2. Những quy định cụ thể 53
2.3. Mức lương tối thiểu của doanh nghiệp, xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương- Thu nhập ở doanh nghiệp. 55
2.4. cách xác định lương và trả công tại Công ty 65
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP 69
I. PHƯƠNG HƯỚNG ƯU TIÊN CỦA CÔNG TY 69
1. Kế hoạch năm 2006 69
2. Trong giai đoạn 2006- 2010 69
2.1. Vị trí của Công ty hoá chất 69
2.2. Phương hướng phát triển chung của Công ty 70
II. GIẢI PHÁP TIỀN LƯƠNG 70
1. Về kế hoạch quỹ tiền lương. 70
2. Về định mức tiền lương và hình thức tiền lương. 72
3. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tiền lương 74
III. GIẢI PHÁP NHÂN SỰ NHẰM ĐỘNG VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG 75
1. Xác đinh nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc thực hiện cho nhân viên trong công ty. 76
2. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động trong Công ty hoàn thành tốt các công việc được giao. 76
3. Kích thích lao động 77
KẾT LUẬN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

p giỏi có thể được trả lương cao bởi vì họ có tiềm năng trở thành người quản lý giỏi trong tương lai.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT 21
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Quá trình hình thành và phát triển
Đầu những năm 1965, trước những thắng lợi to lớn của cách mạng miền Nam, chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ đã thất bại. Chúng không ngừng đánh phá miền Bắc bằng không quân, tập trung chủ yếu vào các căn cứ quân sự và các cơ sở quốc phòng. Trước tình hình đó, Bộ Quốc Phòng đã quyết định tách phân xưởng Bộ lửa A3 thuộc nhà máy Z2 để thành lập phân xưởng Bộ lửa Cục quân giới, đặt tại địa bàn xã Minh Tiến- Đoan Hùng- Phú Thọ.
Ngày 07/09/1966 theo quyết đinh số 740/QĐ5 Phân xưởng mang tên Nhà máy Z4 (Đơn vị 9316) trực thuộc Tổng cục Hậu cần- Bộ Quốc Phòng. Ngày đầu thành lập nhà máy có:
Diện tích: 50ha
Quân số: 400 người ( trong đó có 19 kỹ sư, 19 trung cấp, 32 cán bộ quản lý)
Nhiệm vụ: Sản xuất nụ xuỳ, bộ lửa và vũ khí cho quân đội.
Đến năm 1970, nhà máy chuyển địa điểm về xã Phú Hộ- Phù Ninh- Phú Thọ và đổi tên thành Nhà máy Z121(Đơn vị 34068) trực thuộc Tổng Cục Kỹ thuật- Bộ quốc phòng. Khi đó Nhà máy có:
Diện tích: 150 ha
Quân số: 1560 người
Nhiệm vụ: Sản xuất bộ lửa, kíp nổ và các loại vũ khí phục vụ cho chiến đấu.
Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi và chiến tranh biên giới kết thúc, nhiệm vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng phục vụ chiến đấu giảm xuống, chủ yếu là sản xuất để dự trữ chiến lược. Đó cũng là thời điểm Nhà máy gặp không ít khó khăn do sự thay đổi của cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Song chính điều đó đã tạo ra thời cơ và vận hội mới cho Nhà máy; đó chính là khai thác các sản phẩm quốc phòng phục vụ cho chiến đấu vào phục vụ sản xuất, cụ thể là công nghiệp khai thác than, khai thác đá công nghiệp…Chính điều đó đã tạo ra một bước ngoặt làm thay đổi lớn trong lịch sử phát triển của Nhà máy.
Ngày 13/07/1993 theo quyết định số 06/TTG của Thủ tướng Chính Phủ, Nhà máy Z121 đổi tên thành Công ty hoá chất 21, thuộc Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng- Bộ Quốc Phòng. Khi đó, Công ty có:
Vốn pháp định: 8,677 tỷ đồng
Nhiệm vụ: Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại, thuốc nổ công nghiệp, phụ kiện nổ và pháo hoa.
Được thực hiện chế độ hạch toán Công ty.
Được dùng con dấu riêng theo tên gọi để quan hệ công tác.
Được ký kết hợp đồng kinh tế với các đối tác bên ngoài theo sự phân cấp quản lý của Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng- Bộ quốc phòng.
Công ty có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn của mình.
Trụ sở chính đặt tại : Xã Phú Hộ- Phù Ninh- Phú Thọ.
Văn phòng đại diện: Số 469 Đường Nguyễn Văn Cừ- Gia Lâm- Hà Nội.
Tên giao dịch quốc tế: CHEMYCOL COMPANY N021
Từ khi thành lập đến nay đã trải qua 40 năm dưới sự lãnh đạo của Bộ Quốc Phòng và trực tiếp là Tổng Cục Hậu Cần, Tổng Cục kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sau này, quy mô của Công ty không ngừng phát triển cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên chức. Đến nay có thể nói Công ty đã trưởng thành và lớn mạnh, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, trở thành đơn vị lớn phát triển nhất trong Tổng cục Công nghiêp- Bộ Quốc Phòng.
Công ty hoá chất 21 đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều huân huy chương, cùng với hằng trăm bằng khen, cờ thi đua các loại, hai cá nhân và bốn phân xưởng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.
Từ một nhà máy với hơn 400 công nhân, máy móp thiết bị cũ kỹ thô sơ, lạc hậu, cơ ngơi nhà xưởng còn tạm bợ, mặt hàng sản xuất còn đơn lẻ ( chủ yếu là hàng quốc phòng phục vụ cho quân đội như: Bộ lửa, lựu cầu….). Đến nay Công ty hoá chất 21 đã phát triển vượt bậc cả về chiều rộng và chiều sâu. Quân số của Công ty đã lên tới hơn 2000 ngươì, cơ sở hạ tầng được xây dựng mới có quy hoạch, tổng thể khang trang sạch đẹp. Máy móc thiết bị được đầu tư hiện đại, tự động và bán tự động, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất; kết cấu sản xuất theo dây chuyền khép kín; điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện rõ rệt, hạn chế được nhiều tai nạn, nâng cao năng xuất lao động, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên của toàn Công ty. Về phía sản phẩm, bên cạnh các sản phẩm quốc phòng truyền thống, Công ty đã đầu tư lắp đặt các dây chuyền chế tạo nhiều sản phẩm mới chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước Mỹ, Nhật, Pháp…Đó là các sản phẩm như: Dây nổ chịu nước, kíp vi sai các loại, pháo hoa các loại, đạn săn, đạn thể thao…
Mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, bám sát nhu cầu thị trường, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, thử nghiệm ứng dụng các vật tư thay thế góp phần làm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đó là định hướng có tính chiến lược của tập thể lãnh đạo Công ty hoá chất 21.
2. Chức năng và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay
- Sản xuất các sản phẩm quốc phòng theo kế hoạch của Bộ Quốc Phòng và đơn đặt hàng của Cục quân khí.
- Nghiên cứu chế thử các loại vũ khí theo nhiệm vụ được giao.
- Sản xuất thuốc nổ công nghiệp, phu kiện nổ phục vụ cho khai thác than, khai thác đất đá công nghiệp.
- Sản xuất pháo hoa cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho công nghiệp và dân dụng.
- Cơ cấu tổ chức của Công ty
3. Mối quan hệ với các cấp chủ quản
Công ty hoá chấ t 21 là đơn vị chủ quản cấp 3 của Bộ quốc phòng, chịu sự quản lý trực tiếp của các đơn vị cấp trên mà cơ quan chủ quản là Tổng cục công nghiệp quốc phòng - Bộ quốc phòng.
Ngoài mối quan hệ trực tiếp với Tổng cục công nghiệp quốc phòng - Bộ quốc phòng, Công ty còn có các mối quan hệ khác. Mối quan hệ đó thể hiện trong sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ của Công ty với các cấp chủ quản
BỘ QUỐC PHÒNG
TỔNG CỤC CNQP
CÔNG TY XNK GANET
CÁC DN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
CÔNG TY HOÁ CHẤT 21
Công ty hoá chất 21 chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc Phòng. Giám đốc Công ty phải chịu trách nhiệm trước Tổng cục về việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn, thực hiện đầy đủ mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc Phòng giao. Ngoài ra Công ty cũng có những mối quan hệ khác nhau về kinh tế với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
2.2. Mô hình tổ chức cơ cấu hoạt động của toàn Công ty
PHÓ GIÁM ĐỐC
PGĐ. CHÍNH TRỊ- HẬU CẦN
PGĐ. KINH DOANH
Ban an toàn
P.NCPTSX
P. Tài vụ
P. công nghệ
P.Kiểm nghiệm
P...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement