Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gd_tt
#657809 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời nói đầu .1
Chương 1:
Giới thiệu tổng quan về công ty sản xuất và thương mại TMC .3
1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty .3
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty. .3
3. Bài toán Quản lý bán hàng tại công ty .4
Chương 2:
Thực trạng tin học hoá tại Công ty Sản xuất và Thương mại TMC . 6
1. Kế hoạch tin học hoá của công ty .6
2. Thực trạng ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác Quản lý bán hàng tại công ty .6
Chương 3:
Giải pháp tin học hoá cho bài toán Quản lý bán hàng tại Công ty Sản xuất và Thương mại TMC .8
1. Các giải pháp .8
2. Các yêu cầu về mặt chức năng .9
3. Các yêu cầu về cơ sở công nghệ. .9
4. Các lợi ích mà hệ thống có thể mang lại. .10
Kết luận .11
Chương I
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ
CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TMC

1. Chức năng nhiệm vụ của công ty
Công ty Sản xuất và Thương mại TMC là một công ty chuyên sản xuất và bán các loại tranh đá quý được quyết định thành lập vào tháng 4 năm 2002
Địa chỉ: 354 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 046.432.465
Chức năng và nhiệm vụ chính của công ty là sản xuất và cung cấp các loại tranh đá quý ra thị trường.
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty
Qua khảo sát thực tế, cơ cấu tổ chức của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:

Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm 1 Giám đốc, 1 Phó giám đốc, 3 phòng : Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán, Phòng Nhân sự và 1 xưởng sản xuất.
Giám đốc là người quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông quan Phó giám đốc. Ngoài ra Giám đốc còn trực tiếp quản lý Phòng nhân sự của Công ty.
Phó giám đốc là người điều hành các hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước giám đốc về hiệu quả của các hoạt động đó.
Chức năng chính của các phòng:
 Phòng Kinh doanh:
 Tiếp nhận các đơn đặt hàng và giải quyết các đơn đặt hàng.
 Vạch ra các kế hoạch, chiến lược kinh doanh.
 Quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh của công ty.
 Phòng Kế toán:
 Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của Nhà nước.
 Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính, quỹ tiền lương.
 Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định.
 Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.
 Thực hiện nghiệp vụ thanh toán.
 Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê và kiểm tra chuyên đề.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By yenthanh67
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013861 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement