Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoa_tigon139
#651319

Download Đề tài Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán và tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn thực hiện miễn phí

Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán và kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo
tài chính 3
1. Đặc điểm của chu trình bán hàng - thu tiền 3
2. Nội dung kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 5
2.1. Đặc điểm của chu trình bán hàng và thu tiền trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5
2.2. Biểu hiện của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý chu trình bán hàng và thu tiền tại doanh nghiệp 7
2.3. Các mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 11
3. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 13
3.1. Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 14
Chương II: Thực hành kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong qúa trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán
Sài Gòn 22
I. Đặc điểm của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn 22
1. Giới thiệu về công ty AFC Sài Gòn 22
2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty AFC Sài Gòn 22
3. Thành quả hoạt động của công ty 24
4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty AFC Sài Gòn 25
4.1. Chức năng 25
4.2. Nhiệm vụ 25
5. Các dịch vụ của AFC Sài Gòn 26
II. Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 30
1. Lập kế hoạch kiểm toán 31
1.1. Chấp nhận thư mời kiểm toán 31
1.2. Cử kiểm toán viên phụ trách 31
1.3. Tìm hiểu khách hàng 31
2. Thực hiện kiểm toán 39
2.1. Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng 40
2.2. Kiểm toán doanh thu 53
2.3. Thực hiện phân tích khoản mục doanh thu 55
2.4. Kiểm tra chi tiết từng loại doanh thu 55
3. Kết thúc kiểm toán 60
3.1. Kiểm tra giấy tờ làm việc 60
3.2. Lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý 60
Chương III: Bài học kinh nghiệm và đánh giá hoàn thiện kiểm toán cu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm soát và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn thực hiện 63
I. Nhận xét chung rút ra qua thực tiễn kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền của công ty AFC Sài Gòn 63
II. Những đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 65
III. Một số kiến nghị với Nhà nước góp phần hoàn thiện hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam 71
Kết luận 73
Tài liệu tham khảo 73
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ên chấp nhận, trong đó xác định được mục tiêu, phạm vi cuộc kiểm toán, trách nhiệm của AFC và trách nhiệm của khách hàng, hình thức phát hành báo cáo kiểm toán, thời gian thực hiện và các điều kiện về phí kiểm toán, về xử lý tranh chấp hợp đồng. Giá phí kiểm toán do AFC đưa ra và được tính theo cơ sở thời gian tiến hành cuộc kiểm toán, mức độ phức tạp của công việc và các dịch vụ mà AFC sẽ cung cấp bổ sung. Tuy nhiên, trong một số trường hợp AFC sẽ cung cấp miễn phí một số dịch vụ nào đó hay giảm giá xuống mức có thể chấp nhận được sao cho cả hai bên cùng có lợi. Với chất lượng dịch vụ cao, giá phí kiểm toán hợp lý AFC đang là một đối thủ cạnh tranh của nhiều công ty kiểm toán trong và ngoài nước.
1. Lập kế hoạch kiểm toán
Công ty nhận thức rõ việc lập kế hoạch kiểm toán sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện kiểm toán có hiệu quả, giảm thiểu được chi phí nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán được thực hiện qua các bước sau:
1.1. Chấp nhận thư mời kiểm toán
Khi AFC chấp nhận thư mời kiểm toán của khách hàng thì hai bên sẽ thoả thuận ký kết hợp đồng kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán là minh chứng pháp lý cho sự hiện hữu của cuộc kiểm toán.
Khi hợp đồng kiểm toán được ký kết xong có nghĩa việc thực hiện một cuộc kiểm toán đã được bắt đầu và công việc tiếp theo đó là cử kiểm toán viên phụ trách.
1.2. Cử kiểm toán viên phụ trách
Việc cử kiểm toán viên phụ trách là một bước công việc quan trong trong quá trình kiểm toán. công việc này phụ thuộc vào quy mô từng cuộc kiểm toán, từng phần hành kiểm toán và đặc biệt còn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của kiểm toán viên.
1.3. Tìm hiểu khách hàng
Việc tìm hiểu khách hàng giúp cho kiểm toán viên có những hiểu biết về khách hàng và từ đó có những định hướng và thiết kế phương pháp kiểm toán cho phù hợp. Việc tìm hiều về khách hàng bao gồm các mặt sau:
Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng.
AFC tìm hiểu hoạt động kinh doanh cả dưới góc độ khách quan và dưới góc độ của khách hàng.
+ Những hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của khách hàng.
+ Chiến lược kinh doanh của khách hàng.
+ Cơ cấu sản phẩm và công tác tiêu thụ sản phẩm.
+ Môi trường kinh doanh mà khách hàng đang hoạt động.
+ Vị trí cạnh tranh của khách hàng. Những rủi ro mà khách hàng đang gặp phải xét xem liệu các rủi ro này có khả năng ảnh hưởng tới báo cáo tài chính và vì thế có ảnh hưởng tới quá trình kiểm toán hày không.
Việc am hiểu công việc kinh doanh và nghành kinh doanh của khách hàng và kiến thức về các mặt hoạt động của họ là cần thiết cho việc thực hiện kiểm toán đầy đủ. Với đa số khách hàng thường niên thì những thông tin về hoạt động kinh doanh cập nhật cho cuộc kiểm toán năm nay đưọc lấy từ hồ sơ kiểm toán năm trước. Những thay đổi được cập nhật trong quá trình thu thập những thông tin chung ở bước trên và được ban quản lý của khách hàng cung cấp tạin buổi thảo luận với thay mặt của AFC, còn đối với những công ty lần đầu tiên là khách hàng (khách hàng mới) thì AFC có được thông tin bằng cách thu thập các tài liệu như giấy phép thành lập, điều lệ công ty, các biên bản họp hội đồng quản trị, các văn bản luật, chế độ chính trị của Nhà nước có liên quan… kiểm toán viên ghi các thông tin này vào giấy làm việc và lưu vào hồ sơ kiểm toán bằng cách trích đoạn các văn bản hay sao chụp và gạch dưới các phân quan trọng. hay cũng có thể thu thập thông tin về tình hình kinh doanh của khách hàng bằng phương pháp phỏng vấn. Làm việc tại trụ sở của công ty là tốt nhất vì nó tạo điều kiện cho kiểm toán viên tiếp cận dễ dàng với khách hàng, quan sát hoạt dộng sản xuất kinh doanh, phỏng vấn ban quản lý khách hàng để thấy được những mong muốn, thắc mắc của họ từ đó cải thiện chất lượng phục vụ cung cấp. Ngoài ra đối với những khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực mới mẻ có rủi ro kinh doanh cao thì nhóm kiểm toán còn tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có được những hiểu biết cặn kẽ hơn
Đối với công ty A
Loại hình sở hữu. Là một doanh nghiệp nhà nước.
Quá trình hình thành và phát triển. Công ty A được thành lập theo quyết định 7360 ngày 28/2/1991, là một doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, có tài khoản ở ngân hàng, có con dấu riêng và hach toán độc lập, hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 873/GP ngày 30/3/1991.
Về nghành nghề kinh doanh. Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm đồ hộp như Patê, thịt hộp, cá xay.
Về tình hình tài sản và nguồn vốn thể hiện trên hai báo cáo của công ty là bảng cân đối kế toán và băng báo cáo kết quả kinh doanh.
Về đơn giá bán các sản phẩm.
Biểu giá bán các sản phẩm
Loại sản phẩm
Đơn giá
Patê
6000
Cá xay
5000
Thịt hộp
5500
Về nguồn vốn kinh doanh và tình hình thực hiện nghĩa vụ pháp lý với Nhà nước.
Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty A
Báo cáo lãi lỗ
Niên độ 2000
Chỉ tiêu
Số tiền
Tổng doanh thu
Trong đó doanh thu xuất khẩu
51.358.315.000
83.615.000
Các khoản giảm trừ doanh thu
103.354.000
Doanh thu thuần
51.254.961.000
Giá vốn hàng bán
46.935.670.000
Lãi (lỗ) gộp.
4.319.291.000
Chi phí hoạt động
2.247.856.000
Lãi (lỗ) ròng từ hoạt động sản xuất kinh doanh
2.071.435.000
Bảng cân đối kế toán.
Niên độ 2000
Tài sản
Đầu năm
Cuối năm
A. Tái sản lưu động và đầu tư ngẵn hạn.
39489723125
43336230326
I. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
2992568000
3895675000
II. Các khoản phải thu
11364126000
16186553000
1. Phải thu khách hàng
564865454
4564545645
2. Phải thu nội bộ
56465465
545123455
3. Phải thu khác
12254564
15456454
III. Hàng tồn kho
15454564564
4454454568
IV. Tài sản lưu động khác
1512312156
4151156486
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
212447848
15478781
I. Tài sản cố định hữu hình
39489723125
43336230326
1. Nguyên giá
2992568000
3895675000
2. Hao mòn luỹ kế
11364126000
16186553000
II. Tài sản cố định vô hình
564865454
4564545645
1. Nguyên giá
56465465
545123455
2. Hao mòn luỹ kế
12254564
15456454
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
15454564564
4454454568
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
1512312156
4151156486
V. Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn
212447848
15478781
Tổng tài sản
1548484894444
744541545454
Nguồn vốn
Đầu năm
Cuối năm
A. Nợ phải trả
39489723125
43336230326
I. Nợ ngắn hạn
2992568000
3895675000
II. Nợ dài hạn
11364126000
16186553000
III. Nợ khác.
564865454
4564545645
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
56465465
545123455
Tổng nguồn vốn
121456445645
214574897834
Trên đây là những tìm hiểu bước đầu về tinh hình sản xuất kinh doanh của công ty A, tuy chưa thật đầy đủ nhưng nó là căn cứ quan trọng để kiểm toán viên lập kế hoạch kiểm toán.
Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ
Với bất cứ một khách hàng nào thuộc mọi thành phần kinh tế thì việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đó là một việc làm quan trọng đối với mọi cuộc kiểm toán. tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đó là một việc làm quan trọng đối với mọi cuộc kiểm toán. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement