Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vnbinhminhvn
#1036571 Download miễn phí Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy

Phần I: Những vấn đề chung.
A, tìm hiểu những ván đề chung.
A.1 đặc điểm chung của công ty.
1. quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.
3. Công tác quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của công ty.
4. Tổ chức sản xuất.
A.2 Thuận lợi, khó khăn của công ty.
1. thuận lợi.
2. Khó khăn.
B Nghiệp vụ chuyên môn.
1. kế toán vốn bằng tiền.
2. Kế toán tiêng lương và các khoản trích theo lương.
3. Kế toán tài sản cố định.
4. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
5. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Phần II: Chuyên đề .
I. Lý do lựa chọn chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
II. Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến chuyên đề.
III. Nội dung công tác kế toán theo chuyên đề.
1. Nguyên tắc trả lương cho cán bộ công nhân viên.
2. Các hình thức trả lương cho cán bộ công nhân viên.
3. Tổ chức hạch toán lao động tiền lương phải trả trong công ty.
4. một số ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các kkhoản trích theo lương.
Phàn III: Kết luận.
Lời nói đầu

Với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường hiện nay, Nhà nước ta đang có nhữngbước chuyển mới để gia nhập tổ chức kinh tế nhằm phát triển một nền kinh tế vững mạnh. Trong đó sản xuất kinh doanh có vai trò quan trọng đến sự tồn tại và phát triển một doanh nghiệp, hơn nữa nó góp phần làm tăng cường tiềm lực cho đất nước.
Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất phải tạo ra cho mình những sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp được thị trường chấp nhận và thu lại lợi nhuận cho côny ty. Muốn làm được điều này thì doanh nghiệp phải có một bộ máy quản lý tốt trong đó hạch toán kinh tế đóng vai trò hết sức quan trọng vì nó điều hành công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy một cách cụ thể từ các chứng từ ban đầu đến các phương pháp kế toán công ty áp dụng .
Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy em nhận thấy công tác kế toán tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những phần hành rất quan trọng trong doanh nghiệp. Do đó em chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”, mục đích của chuyên đề là vận dụng lý thuyết về hạch toán kế toán đã học ở trường vào thực hiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy. Từ đó phân tích những vấn đề cong tồn tại nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Nội dung gồm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề chung.
Phần II: Chuyên đề.
Phần III: Kết luận.
Mặc dù trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tế để hoàn thành chuyên đề này em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú, anh chị trong phòng kế toán cũng như các phòng ban khác của công ty và đặc biệt là

A.Vài nét sơ lược về công ty TNHH xây dựng - vận tải Phương Duy
A.1. Đặc điểm chung của công ty TNHH vận tải và xây dựng Phương Duy.
1. Quá trình hình thành và phát triển.
- Sự hình thành và phát triển.
Công ty được xây dựng vào năm 2000, theo quyết định số 2523/QĐUB của thành phố Hà Nội (sở kế hoạch và đầu tư) hoạt động theo số đăng ký 0102005855.
Địa chỉ công ty: Xóm Tân Trại - Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội
Trong 4 năm qua với sự quản lý sản xuất của cán bộ lãnh đạo của công ty và sư nhiệt tình của cán bộ công nhân viên đã đưa công ty ngày một phát triển, đáp ứng được nhu cầu của con người. Công ty ngày càng mở rộng qui mô hoạt động, đời sống công nhân được nâng cao. Việc thực hiện các kế hoạch đề tài của công ty luôn đạt kết quả tốt nâng cao hiệu quả sản xuất đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và địa phương.
Từ năm thành lập tới nay công ty đã đi vào hoạt động khá hiệu quả.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã tích cực kiện toàn bộ máy quản lý, tìm kiếm đối tác… Nhờ vậy công ty đã có những khởi sắc tốt đẹp qua đó làm cho công ty có được lợi nhuận đáng kể thể hiện qua bảng sau:
Số TT Chi tiêu 2002 2003 2004 ĐVT
1
2
3
4
5 Số vốn kinh doanh
Doanh thu bán hàng
Thu nhập chịu thuế
Số lượng công nhân viên
Thu nhập bình quân của CBCNV 6.500
5.330
27.200
70
720.000 6560
7.683
22.670
110
767.000 6750
6.676
26.900
144
823.000 Trđ
Trđ
Trđ
Người
đ


2. Chức năng nhiệm vụ của công ty.
2.1. Chức năng.
Công ty là đơn vị trực tiếp tìm đối tác để thực hiện quá trình sản xuất do đó để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục thì việc nhập nguyên vật liệu (sắt, thép, xi măng…) mua các yếu tố đầu vào là rất quan trọng, các phần việc đó phải đảm bảo tốt thì sản xuất kinh doanh mới đạt hiệu quả.
- Nhận thầu xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, đường bộ.
Thi công các loại nền móng, trụ các loại công trình xây dựng dân dụng hạ tầng cơ sở kỹ thuật.
- Khai thác vận tải, chuyển đất đá.
2.2. Nhiệm vụ
- Làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của nhà nước.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh trên cơ sở tôn trọng pháp luật.
- Tạo lập sự quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh
3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán
3.1. Tổ chức bộ máy quản lý.
Sơ đồ về bộ máy tổ chức quản lý của công ty.
+ Giám đốc: Là người quyết định mục tiêu, định hướng phát triển của toàn bộ công ty, quyết định thành lập các bộ phận trực thuộc, bổ nhiệm các trưởng phó bộ phận, quản lý giám sát, điều hành các hoạt động thông qua các trợ lý, phòng ban.
+ Phó giám đốc sản xuất: Là người trực tiếp giúp đỡ giám đốc về mặt sản xuất thi công
+Phó giám đốc kinh doanh: Giúp giám đốc về mặt tìm kiếm đối tác, thực hiện các nhiệm vụ.
Phó giám đốc là ban trực tiếp giúp đỡ giám đốc, thực hiện các công việc hay được giám đốc trực tiếp phân công quản lý giám sát khi giám đốc uỷ quyền.
+Các phòng ban: chịu sự phân công và thực hiện nhiệm vụ do ban giám đốc chỉ đạo.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1039738 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement