Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kitten_Chubby
#1031087

Download miễn phí Quá trình hình thành và phát triển của công ty lắp máy và xây dựng số 5

 

PHẦN I. TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH HOẠT Trang

 ĐỘNG CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP VỀ CÁC MẶT 1

I. Qúa trình hình thành và phát triển, hệ thống tổ chức

 bộ máy, chức năng, nhiềm vụ của cơ sở thực tập . 1

1. Quá trình hình thành và phát triển . 1

2. Hệ thống tổ chức bộ máy . 2

2.1 Công tác phòng tổ chức – hành chính 3

2.2 Công tác phòng kinh tế- kĩ thuật –tiếp thị . . 3

2.3 Phòng kế hoạch- vật tư- quản lý máy . 5

2.4 Phòng tài chính kế toán . . 8

2.5 Ban y tế . . . 9

2.6 Trình độ cán bộ công nhân viên chức . . 9

3. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở thực tập . . 10

II. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ . 11

III. Hệ thống các vấn đề hiện nay ở cơ sở đang

 nghiên cứu và giải quyết . 12

1. Tổ chức sắp xếp lại các phòng ban 1 cách hợp lý để

 nâng cao hiệu quả công việc . 12

2.Bố trí lao động trên các công trường phù hợp để giảm chi

phí nhân công, tăng năng suất lao động để tăng tiền lương . . . 12

3. Tăng cường công tác quản lý vật tư nâng cao hiệu quả xử dụng

xe cẩu trên công trường để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận . . 13

PHẦN 2: TÌM HIỂU NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI VÀ

 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI. . 13

I. Vấn đề đổi mới . .13

II. Hướng phát triển trong thời gian tới . . 14

PHẦN 3: NGHIÊN CỨU SÂU CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG CHỨC NĂNG CHUYÊN MÔN (PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG) 15

I. Công tác tổ chức lao động . .15

1. Tiếp nhận và tuyển dụng lao động . .15

2. Chuyển công tác .15

II. Công tác nâng bậc . .16

III. Công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể . 17

1.Công tác tiền lương . .17

2. Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) . .18

3. Bảo hiểm thân thể .18

IV. Công tác đề bạt cán bộ và thông qua cơ cấu tổ chức ở các đơn vị sản xuất . 19

V. Công tác hành chính . .19

VI. Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật . . .20

1. Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật . 20

2. Công tác Kỹ luật lao động 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


chức Công ty để hội đồng nâng bậc lương xét duyệt. Đối với công nhân nghề các loại việc tổ chức thi nâng bậc tuỳ từng trường hợp vào tình hình thực tế của Công ty Hội đồng thi nâng bậc sẽ có quyết định cụ thể thời gian thi.
- Hàng năm Giám đốc Công ty tổ chức xét thưởng trước bậc lương cho các cán bộ công nhân vien chức có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và lao động sản xuất (Hội đồng xét thưởng trước bậc lương chỉ xét thưởng lên trước một năm theo thời hạn của ngạch bậc lương CBCNV hưởng).
1.3. Công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể
*Công tác tiền lương.
- Tất cả các bảng chấm công thanh toán lương hàng tháng cho CBCNV trong Công ty phải gửi về phòng Tổ chức để cán bộ theo dõi chế độ tiền lương trình Giám đốc ký.
- Các đơn vị nhận khoán gọn các bản khoán phải có chữ ký của Giám đốc và phòng kỹ thuật. Đơn vị sản xuất phô tô làm 2 bản gửi về phòng Tổ chức vào ngày mùng 10 đến 20 tháng liền kề để duyệt và theo dõi. Bảng lương phải ghi đầy đủ, chính xác họ và tên, danh điểm, nghề nghiệp, bậc lương để các phòng ban chức năng tiện theo dõi và trả lương, thưởng, bảo hiểm xã hội được chính xác. Đơn vị nào chấm công sai đơn vị dó chịu trách nhiệm trước Giám đốc.
- Cán bộ tiền phải víêt vào sổ cấp lương, thẻ lương cho CBCNV trong Công ty đủ đúng họ, tên. bậc lương và các khoản phụ cấp được hưởng.
- Cán bộ công nhân viên phòng ban trong Công ty phải hoàn thành nhịêm vụ được giao và các đơn vị phải bình hệ số A, B, C khi chấm công.
- Căn cứ vào lợi nhuận hàng quý Công ty sẽ điều chĩnh hệ số lương khối cơ quan cho phù hợp.
- Việc chia lương ở các đội công trình thực hiện chia theo hệ số A, B, C.
- Đối với các đội công trình hưởng lương khoán: Tất cả Đội trưởng kỹ thuật đội sản xuất và đội công trình đều hưởng lương khoán theo đội. Nếu thời gian đôị không có việc làm thì Đội trưởng và Kỹ thuật tuỳ từng trường hợp vào Công tác bàn giao và hoàn chĩnh hồ sơ thanh quyết toán Công trình Giám đốc sẽ hỗ trợ thêm một phần tiền lương nào đó.
- Tất cả các công nhân có tay nghề giỏi khi không có việc nếu gia đình gặp nhiều khó khăn Công ty sẽ ưu tiên với mức lương tối thiểu nào đó để hỗ trợ gia đình.
- Tiền lương phép, tiền lương ngày nghỉ lễ, nghĩ tết đều được khoán trong lương sản phẩm vì vậy Công ty không trả lương phép, lương nghỉ lễ, tết cho các đơn vị nhận khoán sản phẩm.
* Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).
- BHXH: Căn cứ vào bảng lương mà các đơn vị sản xuất chấm công để chia lương. Người lao động có thời gian làm việc đủ 20 công/ tháng trở lên (Nhưng tiền lương thu nhập ít nhất phải đảm bảo bằng lương cơ bản) thì trích nộp BHXH 5% và BHYT 1% tiền lương cơ bản. Nừu người lao động có thời gian làm việc dưới 20 công/ tháng thì phải tự đóng BHXH và BHYT bằng 23% tiền lương cơ bản (Trong đó BHXH là 20% và BHYT là 3%). Những tháng dưới 20 công sẽ được cộng dồn để tính trừ BHXH, BHYT.
- CBCNV bị ốm đau thì BHXH và BHYT đã chi trả, do đó cá nhân phải nộp BHXH và BHYT bằng 23% tiền lương cơ bản trong tháng nghỉ ốm.
- ở các phòng ban, đơn vị sản xuất nếu có CBCNV nào nghỉ với lý do ốm đau, tai nạn lao động từ 03 ngày trở lên thì đơn vị phải có trách nhiệm báo về phòng Tổ chức hành chính để tiện việc theo dõi (Chứng từ thanh toán chế độ ốm đau, tai nạn lao động phải thông qua bệnh xá Công ty).
- Đối với CBCNV nghỉ không có việc làm muốn tham gia BHXH thì hàng quý phải về phòng Tài vụ nộp tiền BHXH để Công ty nộp cho cơ quan BHXH. Nếu không Công sẽ chịu trách nhiệm về quyền lợi BHXH của cá nhân, trước khi CBCNV đi làm phải thanh toán tiền BHXH trong thời gian nghỉ không có việc làm với Công ty, lúc đó phòng Tổ chức mới giao quyết định điều động.
* Bảo hiểm thân thể.
- Kể từ năm 2002 tiền Bảo hiểm thân thể CBCNV tự nguyện đăng ký tham gia Công ty căn cứ vào danh sách đăng ký để trừ vào lương của từng cá nhân, mọi quyền lợi về Bảo hiểm thân thể cá nhân được hưởng 100%.
1.4.Công tác đề bạt cán bộ và thông qua cơ cấu tổ chức ở các đơn vị sản xuất.
- Căn cứ vào tiêu chuẩn, khả năng, năng lực và trình độ của cán bộ. Giám đốc, thương vụ đảng uỷ và Chủ tịch công đoàn Công ty họp bàn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định giao nhiệm vụ cho cá nhân được bổ nhiệm.
- Các đơn vị: Đội sản suất, Đội công trình, Nhà máy, Xí nghiệp mới được thành lập trước khi điều hành hoạt động, đồng chí thủ trưởng đơn vị phải trình sơ đồ tổ chức, phân công nhiệm vụ chủ chốt cho các cá nhân ở đơn vị với ban lãnh đạo Công ty đồng ý mới đi vào hoạt động. Đơn vị nào sai nguyên tắc phải chịu kỹ luật trước Giám đốc Công ty.
1.5 Công tác hành chính.
- Việc soạn thảo văn bản phải đúng quy định. Các văn bản sau khi được Giám đốc duyệt mới được đánh máy, hay đánh vi tính. Mọi văn bản khi đóng dấu cán bộ văn thư phải vào sổ công văn.
- Việc sử dụng con dấu của Công ty phải làm đúng nội quy, quy định của Giám đốc Công ty đề ra.
- Công văn đến, công văn đi, công văn nội bộ phải được lưu và ghi vào sổ, công văn phải được giữ bí mật.- Việc sử dụng phòng họp, hội trường, nhà khách và các công trình công cộng khác. Đơn vị nào có nhu cầu sử dụng viết yêu cầu gửi về phòng Tổ chức hành chính (có kèm theo thời gian, số người và ngày sử dụng). Phòng trình Giám đốc, Giám đốc đồng ý mới được cho sử dụng.
- Về nhà ở, điện nước sinh hoạt, cá nhân có nhu cầu sử dụng phải làm hợp đồng với Công ty và nộp tiền đầy đủ.
- Mọi trang bị Hành chính trong Công ty phải được Giám đốc đồng ý ký duyệt mới được mua. Các đơn vị trong Công ty có nhu cầu thì lập dự trù gửi về phòng Tổ chức hành chính. Phòng trình Giám đốc, Giám đốc duyệt phong mới triển khai đi mua cấp phát cho đơn vị và ghi vào sổ theo dõi. Văn phòng phẩm của Công ty, phòng Tổ chức Hành chính lập dự trù hàng tháng, quý và năm trình Giám đốc duyệt, trên cơ sở đó cán bộ hành chính đi mua cho từng tháng, trường hợp mua ngoài dự trù phải được Giám đốc đồng ý mới được mua.
1.6. Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.
* Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.
- Trong quá trình lao động sản xuất nếu Tập thể, cá nhân nào có thành tích xuất sắc, đột suất trong việc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đưa vào áp dụng trong sản xuất có hiệu quả thì đơn vị hay cá nhân lập danh sách kèm theo bản thuyết minh sáng kiến, sáng chế và văn bản đề nghị khen thưởng gửi về thường trực thi đua Công ty để báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) Công ty xét khen thưởng.
- Các đơn vị Phòng ban, đơn vị trong Công ty tham gia ký giao ước thi đua hay sau khi Công ty phát động thi đua. Sau mỗi đợt ký giao ước thi đua đó các Phòng ban, đơn vị căn cứ vào hiệu quả công việc và mức độ hoàn thành công việc để làm văn bản đề nghị khen thưởng, gửi về thường trực thi đua Công ty để tổng hợp báo cáo Hội đồng TĐKT Công ty xét khen thưởng.
* Công tác Kỹ luật lao động.
- Khi trong Công ty có các cá nhân hay tập thể vi phạm kỷ luật Lao động, an toàn lao đ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement