Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013696 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một địa phương của việt nam
TÓM TẮT
Mục tiêu của bài báo là xác định những nhân tố chủ yếu giúp thu hút vốn đầu tư của
nước ngoài vào một địa phương của Việt Nam. Sau khi nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý
luận và thực hiện phỏng vấn các nhà đầu tư nước ngoài, tác giả đã xác định được tám nhân tố,
phân thành bốn nhóm, phục vụ cho việc nghiên cứu. 300 bản câu hỏi điều tra đã được gởi đến
các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại ba thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM để khảo
sát. Kết quả điều tra cho thấy một số nhân tố được đánh giá là quan trọng hơn các nhân tố
khác. Trong đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sự ưu đãi và hỗ trợ của chính quyền địa phương, chi
phí hoạt động thấp là những nhân tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng mang tính quyết định khi
nhà đầu tư nước ngoài xem xét lựa chọn địa điểm đầu tư tại Việt Nam.
ABSTRACT
This paper attempts to identify the main factors that Giúp with the attraction of foreign
direct investment capital in a locality in Vietnam. In this paper, with a study on literature review
and the conducting of interviews with potential foreign investors, eight selected factors classified
into four main groups have been mentioned. Three hundred questionnaires have been sent to
foreign companies in Hanoi, Danang and HCM city for observation. The survey results show
that there are some factors that have been evaluated as much more important; while, others are
considered to be relatively less important in the current context of Vietnam. Technical
infrastructure is regarded as the most important factor. Whereas, incentives and supports from
local and central authorities and low cost expenditures on operation are the decisive factors that
influence the selection of investment locations in Vietnam.
1. Đặt vấn đề
Đối với các nước đang phát triển, thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài
(FDI) là một trong những chính sách quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Thông qua
FDI, các nước Đông Nam Á đã nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu quan trọng và trở
thành một trong những vùng kinh tế năng động, đầy hứa hẹn trên bản đồ thế giới.
Tại Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua, FDI đã đóng một vai trò rất to lớn
trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Với những tác động tích cực,
FDI đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh
xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm, chuyển giao công nghệ và giúp khai thác một
cách hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement