Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dragonred56
#936191 Link tải luận văn miễn phí cho ae

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM THỰC HIỆN. 3
I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY BDO VIỆT NAM 3
1. Thực trạng tổ chức kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 3
1.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 3
1.2. Thu thập thông tin cơ sở, thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 7
1.3. Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ 8
1.4. Xác định trọng yếu khi lập kế hoạch kiểm toán các khoản phải thu khách hàng 8
1.5. Đánh giá hệ thống KSNB và rủi ro kiểm soát khi lập kế hoạch kiểm toán các khoản phải thu khách hàng 10
1.6. Thiết kế chương trình kiểm toán 12
2. Thực hiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại Công ty BDO Việt Nam 17
2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát và thủ tục phân tích 17
2.2. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư các khoản phải thu khách hàng 19

3. Thực trạng kết thúc kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH BDO Việt Nam 24
3.1. Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC 25
3.2. Đánh giá bằng chứng và tổng hợp kết quả kiểm toán 25
3.3. Phát hành Báo cáo kiểm toán và thư quản lý 26
II. THỰC TẾ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY ABC DO CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM THỰC HIỆN 26
1. Thực tế công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại khách hàng ABC. 26
1.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 27
1.2. Thu nhập thông tin cơ sở, thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng là Công ty ABC 28
1.3. Thực hiện thủ tục phân tính sơ bộ 31
1.4. Xác định mức độ trọng yếu và rủi ro kiểm toán 32
1.5. Đánh giá hệ thống KSNB và rủi ro kiểm soát 33
2. Thực tế thực hiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại khách hàng ABC 34
2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát và thực hiện thủ tục phân tích 34
2.2. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư 38
3. Thực tế kết thúc kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại khách hàng ABC. 44
CHƯƠNG II: NHẬN XÉT VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM 46
1. Nhận xét về thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH BDO Việt Nam thực hiện. 46
1.1 Những ưu điểm trong thực tế 46

1.2. Những tồn tại 47
2. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH BDO Việt Nam thực hiện. 48
2.1. Giải pháp về việc lập kế hoạch kiểm toán 50
2.2. Giải pháp về thực hiện kiểm toán các khoản phải thu khách hàng 52
2.3. Giải pháp về việc kết thúc kiểm toán 54
2.4. Một số kiến nghị với các cơ quan chức năng 54
KẾT LUẬN 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

LỜI MỞ ĐẦU
Sau hơn 20 năm của công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự chuyển mình của xã hội, nền kinh tế nước nhà đã và đang trên con đường phát triển và hoàn thiện mạnh mẽ. Nền kinh tế thị trường chứng tỏ được tính ưu việt của mình so với nền kinh tế tự cung tự cấp, năng động hơn, phù hợp với thời cuộc hơn.
Sự chuyển hướng nền kinh tế cùng với cơ chế quản lý mới đã có những ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ tới việc tổ chức hoạt động, kinh doanh cũng như hoạt động tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt mà nền kinh tế thị trường tạo ra, thông tin tài chính trở thành một trong những nhân tố quan trọng thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp, có ảnh hưởng lớn tới quyết định của nhà đầu tư. Những thông tin này cần được đảm bảo phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu. Do đó, hoạt động kiểm toán ra đời với mục đích kiểm tra và xác nhận tính trung thực, hợp lý và mức độ tin cậy của thông tin tài chính. Thông qua kết quả kiểm toán, các doanh nghiệp có thể thấy được những yếu kém của mình trong việc tổ chức hạch toán kế toán cũng như cách điều hành quản lý doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, hoạt động kiểm toán còn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, giúp lành mạnh hóa nền kinh tế quốc dân đồng thời giúp các cơ quan hữu quan xác định đúng đắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và đưa ra các quyết sách hợp lý.
BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong các thông tin tài chính trên BCTC, thông tin về các khoản phải thu cũng là mối quan tâm của những người đọc BCTC. Các khoản phải thu là một phần tài sản của doanh nghiệp do bên khác nắm giữ được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Do vậy nắm bắt được tình hình của các khoản phải thu sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư đưa ra được những quyết định đúng đắn.
Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH BDO Việt Nam, em đã có cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về kiểm toán khoản phải thu khách hàng trong kiểm soát BCTC ở Công ty; đồng thời với sự giúp đỡ tận tình của TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, em đã thu thập thêm kinh nghiệm thực tế bổ sung cho các lí luận được học trên ghế nhà trường.
Vì vậy, em xin chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH BDO Việt Nam” làm chuyên đề tốt nghiêp của em. Bài chuyên đề của em bao gồm những chương sau:
CHƯƠNG I: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH BDO Việt Nam thực hiện.
CHƯƠNG II: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH BDO Việt Nam.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hecquyn6
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement