Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#935960

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam

Mục lục

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam 3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam 3

1.2 Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam 6

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam 12

Chương II: Đặc điểm tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam 15

2.1 Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam 15

2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam 16

2.3 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán PKF 19

2.4 Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam 21

2.4.1 Các cấp độ kiểm soát chất lượng kiểm toán 21

2.4.2 Hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán 22

Chương III: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện hoạt động của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam 26

3.1 Nhận xét về hoạt động của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam 26

3.1.1 Ưu điểm 26

3.1.2 Tồn tại 29

3.2 Giải pháp đề xuất để hoàn thiện hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam 31

Kết luận 35

Danh sách tài liệu tham khảo 36

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ượng cao, áp dụng công nghệ và chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế, không ngừng cải tiến phương pháp làm việc để áp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng
Tăng cường đạo tạo nhân viên, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc năng động sáng tạo
Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.
Để thực hiện được mục tiêu, chiến lược này toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên Công ty không ngừng cố gắng cải tiến phương pháp làm việc, tăng cường đào tạo kiểm toán viên ngang tầm quốc tế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam
Xuất phát từ qui mô và đặc điểm của Công ty, Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thiết lập bộ máy quản lý theo mô hình khối chức năng, minh họa cụ thể theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam
Ban Giám đốc
Nhóm các chuyên gia hỗ trợ
Khối kiểm toán
Khối tư vấn và đầu tư nước ngoài
Khối quản trị nội bộ
Chi nhánh TP.HCM
Kiểm toán các doanh nghiệp
Kiểm toán ngân hàng, Bảo hiểm, Công ty tài chính
Kiểm toán đầu tư XDCB và các dự án
Đầu tư nước ngoài
Tư vấn tài chính và thuế
Tài chính, kế toán
Quản lý nhân sự
Hành chính quản trị
Các dịch vụ kiểm toán
Các tiểu ban chuyên ngành: Kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, đào tạo, kiểm soát chất lượng dịch vụ, kiểm soát nội bộ
Chi nhánh Đà Nẵng
Các dịch vụ kiểm toán
Hội đồng thành viên
*/ Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
Hội đồng thành viên: Đây là cơ quan quyết định cao nhất trong Công ty mà đứng đầu Hội đồng thành viên là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên có đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ như đã được quy định trong Luật doanh nghiệp Việt Nam.
Ban Giám đốc: Ban Giám đốc chịu sự giám sát trực tiếp của Hội đồng thành viên. Các thành viên Ban Giám đốc bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.
Giám đốc là người có kinh nghiệm lâu năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn và là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với hoạt động của Công ty, như nhiệm vụ hoạch định chính sách và dẫn dắt vấn đề về tổ chức, vấn đề nhân lực, hành chính, duy trì mối quan hệ với khách hàng, đánh giá các công việc kiểm toán đã được thực hiện
Phó Giám đốc Công ty là người trợ giúp cho Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành, làm việc theo sự phân công ủy quyền của Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền
Khối Kiểm toán: Có chức năng chủ yếu là thực hiện các hợp đồng kiểm toán các doanh nghiệp trong nước, các tổ chức tín dụng, các chương trình và dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tham gia tư vấn, định giá cổ phần hóa cho các doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH.
Khối Tư vấn: Có chức năng chủ yếu là thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cung cấp các dịch vụ về tư vấn như tư vấn tài chính và quản lý, tư vấn thuế, tư vấn kế toán, tư vấn nguồn nhân lực.
Nhóm các chuyên gia hỗ trợ: Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ đều được sự hỗ trợ từ bộ phận các chuyên gia trong doanh nghiệp.
Khối quản trị nội bộ: Chịu sự giám sát từ phía Ban Giám đốc. Hoạt động của Khối quản trị nội bộ có thể ví như những mạch máu lưu thông trong Công ty, điều này được thể hiện qua chức năng của Khối đó là: Quản lý nhân sự, quản lý hành chính và quản lý về tài chính kế toán.
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng: Cung cấp các dịch vụ kiểm toán của PKF Việt Nam trong khu vực miền Nam và miền Trung.
Chương II: Đặc điểm tổ chức kiểm toán
của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam
2.1 Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam
Một nhóm kiểm toán sẽ bao gồm: Giám đốc kiểm toán, chủ nhiệm kiểm toán, kiểm toán viên chính, và các trợ lý kiểm toán. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, mức độ phức tạp và đánh giá ban đầu của mình mà Công ty sẽ bố trí nhân sự trong nhóm kiểm toán cho phù hợp. Tại công ty PKF nhóm kiểm toán thường bao gồm từ 4 đền 6 người. Chủ nhiệm kiểm toán sẽ chịu trách nhiệm phân công công việc một cách hợp lý nhằm đảm bảo tính thống nhất cao về công việc của các thành viên trong nhóm, nắm bắt kết quả công việc tại từng thời điểm, hoàn thành công việc đúng thời gian hẹn trước với khách hàng nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng công việc thực hiện. Việc phân chia thành cấp bậc và phân công đúng nội dung công việc phù hợp với mỗi cấp bậc đã giúp cho việc quản lý một cách khoa học và đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện công việc
Việc bố trí nhân sự cho cuộc kiểm toán được thực hiện như sau:
Giám đốc kiểm toán: Là người chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng cuộc kiểm toán, xem xét các vấn đề tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, các vấn đề về tính độc lập của nhóm kiểm toán và các qui định khác… đảm bảo cuộc kiểm toán đã tuân thủ theo đúng phương pháp tiếp cận kiểm toán chung theo qui định của tập đoàn PKF
Chủ nhiệm kiểm toán: Là người trực tiếp hướng dẫn nhóm kiểm toán soát xét và thảo luận các vấn đề phát sinh trong cuộc kiểm toán, chịu trách nhiệm trong việc xử lý các vấn đề phức tạp và trọng yếu về kĩ thuật kiểm toán
Kiểm toán viên chính : Là người thực hiện các công việc chính của cuộc kiểm toán từ giai đoạn lập kế hoạch đến giai đoạn lập báo cáo. Kiểm toán viên chính sẽ tiến hành phân công công việc cho các trợ lý kiểm toán viên, giám sát toàn bộ cuộc kiểm toán, đảm bảo cuộc kiểm toán hoàn thành đúng theo tiến độ kế hoạch
Trợ lý kiểm toán viên: Trợ lý kiểm toán viên là các kiểm toán viên có từ một đến ba năm kinh nghiệm theo sự phân công của kiểm toán viên chính thực hiện công việc của mình. Trợ lý kiểm toán viên có thể thực hiện một hay một vài phần hành phù hợp với khả năng cũng như tính chất phức tạp của các phần hành cụ thể
2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam
PKF Việt Nam thực hiện đầy đủ ba giai đoạn trong quy trình chung của một cuộc kiểm toán và các công việc trong từng giai đoạn. Kiểm toán viên của PKF
Việt Nam tuân thủ và không ngừng hoàn thiện qui trình kiểm toán để có thể nắm bắt đầy đủ những đặc điểm của khách hàng.
Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
Đây là giai đoạn đầu tiên của cuộc kiểm toán, có vai trò quan trọng, chi phối toàn bộ cuộc kiểm toán. Trên cơ sở những hiểu biết của mình về tầm quan trọng của kế hoạch kiểm toán, đồng thời tiếp thu những tư tưởng của tập đoàn PKF, PKF Việt Nam sử dụng mẫu chuẩn hướng dẫn cho các nhân viên của mình xây dựng kế hoạch kiểm toán. Đây là một danh sách các bước chi tiết cần được thực hiện để lập kế hoạch kiểm toán, về cơ bản bao gồm các công việc cụ thể sau:
Chuẩn bị kiểm toán: PKF thực hiện việc đánh giá chấp nhận khách hàng theo biểu mẫu hướng dẫn của PKF international cho cả khách hàng cũ và mới, nhận diện các lý do kiểm toán của khách hàng và đánh giá quy mô của cuộc kiểm toán cùng khả năng của KTV để bố trí nh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement