Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Nana_InLove
#918027

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Xí nghiệp vật liệu chịu lửa công ty cổ phần Trúc Thôn

MỤC LỤC.

 

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ -KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU CHỊU LỬA.

1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP

1.2 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ.

1.2.2 Nghành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm về sản phẩm thị trường.

1.2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất- kinh doanh, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của xí nghiệp.

1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP

- Mô hình tổ chức bộ máy.

- Sơ đồ bộ máy.

- Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận và mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận trong xí nghiệp.

1.4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA XÍ NGHIỆP

 

PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU CHỊU LỬA.

2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP.

 - Mô hình tổ chức.

 - Sơ đồ tổ chức lao động kế toán và phần hành kế toán.

- Chức năng nhiệm vụ của từng người, từng phần hành và quan hệ tương tác.

2.2 TỔ CHỨC BỘ SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP.

2.2.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán.

2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán.

2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán.

2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán.

2.3 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ.

2.3.1 Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu

2.3.2 Tổ chức hạch toán tiền mặt.

 

PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU CHỊU LỬA.

3.1 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT.

3.2 ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ.

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ể phù hợp với đặc điểm sản xuất, quy mô và hoạt động của xí nghiệp. Bộ máy quản lý của xí nghiệp được tổ chức theo kiểu trực tuyến vì vậy mọi hoạt động của xí nghiệp đều chịu sự quản lý thống nhất của giám đốc xí nghiệp. Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra toàn bộ bộ máy quản lý đảm bảo xí nghiệp hoạt động có hiệu quả.
Là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Ngân hàng, không thông qua một khâu trung gian nào khác. Do đó xí nghiệp tự chủ sản xuất kinh doanh, không ngừng nghiên cứu đổi mới các biện pháp kỹ thuật để tăng số lượng, đảm bảo chất lượng sản lượng sản phẩm mở rộng thị trường.
*Đặc điểm quy trình công nghệ:
Lò điện hồ quang
Quặng đá vôi
Nguyên liệu than Kốc để hoàn nguyên
Lò nung vôi
Cân tỉ lệ phối liệu
Trộn đồng nhất
Sản phẩm
Kiểm tra chất lượng và nhập kho
Lưu trình công nghệ của phân xưởng phuc vụ sản xuất đất đèn
18000C-20000C
Sản phẩm đất đèn chủ yếu dùng để lấy khí axêtilen (C2H2), để hàn cắt kim loại.
Quặng sét chịu lửa
Quặng sét chịu lửa
Chế biến ép phối mộc
Nung Samốt
Gia công đập nghiền nguyên liệu sạn Samốt
Boongke chứa liệu
Sấy đất sét chịu lửa
Gia công nghiền bột sét chịu lửa
Boongke chứa
Trộn ẩm
Boongke chứa
Tạo hình sản phẩm mộc
Cân phối liệu
Nung
Sản phẩm
Lưu trình công nghệ sản xuất vât liệu chiu lửa
Sản phẩm vật liệu chịu lửa chịu được nhiệt độ cao, dùng để xây lót các lò công nghệ làm việc ở nhiệt độ cao như lò luyện kim, lò nung clanhke xi măng, lò nung gốm sứ, nung hoá chất......
Lưu tình sản xuất của phân xưởng vật liệu xây dựng.
Sạn samốt đã gia công
Bột sét chịu lửa
Cân phối liệu
Trộn ẩm
Tạo hình thủ công
Nung
Sản phẩm
Kiểm tra chất lượng, nhập kho
Sản phẩm được sản xuất ra giống như của phân xưởng vật liệu chịu lửa, nhưng sản phẩm của phân xưởng vật liệu xây dựng chủ yếu được làm bằng thủ công.
1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT-KINH DOANH CỦA XÍ NGHIÊP VẬT LIỆU CHỊU LỬA TRÚC THÔN.
* Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty cổ phần Trúc Thôn.
Công ty Cổ Phần Trúc Thôn có nhiều đơn vị thành viên cùng nằm trên một địa bàn, vì vậy đòi hỏi Công ty phải có cách tổ chức bộ máy quản lý sao cho phù hợp. Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình, công ty đã tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến. Đứng đầu là Tổng giám đốc, tiếp đó là Phó tổng giám đốc, và hệ thống các phòng ban, theo sơ đồ sau:
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phó Tổng giám đốc SXKD
Phó Tổng giám đốc
Văn phòng Cty
Mỏ đất chịu lửa
Mỏ đất Đôlômít Thanh hoá
Xí nghiệp vật liệu chịu lửa
Nhà máy gạch men
Văn phòng cơ quan
Phân xưởng
VLXD
Văn phòng VLCL
Cơ quan
Phân xưởng khai thác
Phân xưởng đất đèn
Văn phòng cơ quan
Phân xưởng khai thác 2
Phân xưởng khai thác 1
Văn phòng cơ quan
*Tổ chức bộ máy quản lý ở xí nghiệp Vật Liệu Chịu Lửa
Từ cách tổ chức quản lý của bộ máy sản xuất của những năm trước và dựa trên quy mô của mình đã rút ra kinh nghiệm khi mới thành lập thấy có nhiều phòng ban cồng kềnh trước kia, nay xí nghiệp chỉ có bốn phòng ban cơ bản, với cơ cấu bộ máy quản lý được tổ chức theo mô hình trực tuyến. Đứng đầu là giám đốc tiếp đó là phó giám đốc và hệ thống các phòng ban được bố trí như sau:
SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU CHỊU LỬA.
Giám đốc
Phó giám đốc
Phòng
tổ chức lao động
tiền lương
Phòng
Kế toán
thống kê
Phòng
Kinh
doanh
Phòng
Kỹ thuật công nghệ
Phân xưởng
đất đèn
Phân xưởng
vật liệu chịu lửa
Phân xưởng vật liệu xây dựng
Trong đó vai trò, nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban như sau:
-Giám đốc: Có nhiệm vụ lãnh đạo quản lý sản xuất chung toàn xí nghiệp, giám đốc có thể lãnh đạo thông qua phó giám đốc.
-Phó giám đốc: Có nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc, lãnh đạo thay giám đốc khi cần thiết.
-Phòng tổ chức lao động - tiền lương: Có nhiệm vụ giúp giám đốc xây dựng phương án tổ chức quản lý tuyển dụng lao động, thực hiện tốt các chính sách và tính toán lương, các khoản phụ cấp, trích BHXH, BHYT, KPCĐ và các chế độ khác cho người lao động trong xí nghiệp.
-Phòng Kỹ thuật sản xúât: Có nhiệm vụ đảm bảo các chỉ tiêu kĩ thuật về chất lượng sản phẩm và an toàn thiết bị sản xuất, an toàn trong lao động nhằm giúp cho quá trình sản xuất diễn ra an toàn, sản phẩm đạt đúng thông số, tiêu chuẩn kĩ thuật và đạt hiệu quả cao trong sản xuất.
-Phòng Kinh doanh: Có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường và tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra của Xí nghiệp sao cho sản phẩm tiêu thụ được nhiều và đạt mức lợi nhuận cao nhất.
-Phòng Kế toán tài chính thống kê: Có nhiệm vụ thực hiện công tác hạch toán nội bộ trong xí nghiệp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính - thống kê của xí nghiệp.
Ngoài ra còn chia thành các tổ chức để thực hiện cho việc kiểm soát, đứng đầu là tổ trưởng, quản đốc có nhiệm vụ điều hành các công việc chung của phân xưởng mình.
Mỗi phân xưởng có nhiệm vụ riêng vì vậy để đảm bảo cho quá trình sản xuất thường xuyên liên tục.
- Phân xưởng vật liệu chịu lửa: Có nhiệm vụ chuyên sản xuất các loại gạch sa mốt cục, gạch chịu lửa, các loại, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, các nguồn lực giám đốc xí nghiệp giao, chấp hành điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Phân xưởng vật liệu xây dựng: Có nhiệm vụ sản xuất gạch chịu lửa các loại, quản lý và sử dụng có hiêụ quả tài sản các nguồn nhân lực giám đốc giao chấp hành điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, xí nghiệp pháp luật của nhà nước.
- Phân xưởng đất đèn: Chuyên sản xuất đất đèn, sản xuất bột sét các loại.
Cách tổ chức bộ máy quản lý phù hợp sẽ giúp cho sự điều hành được sâu sát hơn, tạo nên sự nhịp nhàng giữa các phòng ban.
1.4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA XÍ NGHIỆP VẬY LIỆU CHỊU LỬA.
Tuy mới thành lập được một thời gian ngắn, nhưng đã có thành công bước đầu đáng khích lệ, điều đó được thể hiện qua các chỉ tiêu trên bảng tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm năm 2003 qua bảng sau:
Biểu 03:
BIỂU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2003
ĐVT: Nghìn đồng.
CHỈ TIÊU
THÁNG 10
THÁNG 11
THÁNG 12
Doanh thu
1.700. 000
1.900.000
2.200.000
Lãi
200.000
215.000
235.000
Số lao động b/q
218(người)
220(người)
222(ngưòi)
Thu nhập bình quân
1.200
1.300
1.400
PHẦN II:
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN.
2.1 TỔ CHỨC BỘ MAÝ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU CHỊU LỬA TRÚC THÔN.
Do kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế. Kế toán cung cấp các thông tin kinh tế tài chính có giá trị pháp lý và có độ tin cậy cao, giúp doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó ra các quyết định phù hợp. Muốn vậy đơn vị phải tổ chức bộ máy kế toán sao cho phù hợ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement