Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By secret_spy2710
#916642 Download miễn phí Luận văn Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty TNHH Vận TảI Và Sửa Chữa Ôtô Trường Thành

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VLĐ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ. 1

I. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ. 1

1. Khái niệm vốn lưu động và đặc điểm của VLĐ. 1

2. Kết cấu của vốn lưu động 2

3. Vai trò của vốn lưu động . 3

II CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3

1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 3

2. Các chỉ tiêu cơ bản thể hiện hiệu quả vốn lưu động 4

III. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ. 6

1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp thương mại. 6

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 7

3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp thương mại. 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ, VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ SỬA CHỮA ÔTÔ TRƯỜNG THÀNH. 10

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY. 10

1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 10

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán của Công ty. 11

3. Vài nét về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thời gian qua. 12

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VLĐ Ở CÔNG TY NĂM 2004 - 2005. 13

1. Nguồn tài trợ VLĐ của Công ty. 13

2. Tình hình quản lý và sử dụng VLĐ của Công ty năm 2004 – 2005 16

3. Đánh giá tình hình tổ chức sử dụng VLĐ của Công ty. 18

III. ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VLĐ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 22

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CTY TNHH VẬN TẢI VÀ SỬA CHỮA ÔTÔ TRƯỜNG THÀNH 25

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TRONG VIỆC SỬ DỤNG VLĐ 25

1. Những thuận lợi. 25

2. Những khó khăn 25

II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 26

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG. 26

1. Khai thác nguồn tài trợ ngắn hạn cho VLĐ với chi phí thấp. 26

2. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng. 27

3. Sử dụng có hiệu quả các biện pháp giảm chi phí tồn kho và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 28

4. Biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh. 28

5. Chú trọng phát huy nhân tố con người. 29

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần có một lượng vốn nhất định và nguồn tài trợ tương ứng; vốn chính là tiền đề của sản xuất kinh doanh, song việc sử dụng vốn như thế nào để có hiệu quả cao mới là nhân tố quyết định cho sự tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy với bất cứ một doanh nghiệp nào khi sử dụng vốn sản xuất nói chung và vốn lưu động nói riêng đều phải quan tâm đến hiệu quả của nó mang lại. Trong các doanh nghiệp Vốn lưu động là một bộ phận quan trọng của vốn đầu tư nói riêng và vốn sản xuất nói chung, quy mô của Vốn lưu động trình độ quản lý, sử dụng Vốn lưu động là một nhân tố ảnh hưởng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do ở một vị trí then chốt như vậy nên việc quản lý sử dụng Vốn lưu động được coi là một trọng điểm của công tác tài chính doanh nghiệp
Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế cùng song song tồn tại và cạnh tranh gay gắt lẫn nhau. Mặt khác trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý hiện nay, các doanh nghiệp thực sự là một đơn vị kinh tế tự chủ, tự tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh, tự chủ trong việc tìm đầu vào và đầu ra của sản xuất, tự chủ về vốn. Ngoài số vốn điều lệ ban đầu thì doanh nghiệp phải tự huy động thêm vốn để phát triển kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về việc huy động vốn, do vậy để tồn tại phát triển, đứng vững trong cạnh tranh thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng vốn sản xuất nói chung và Vốn lưu động sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho doanh nghiệp.Việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của nền sản xuất nói chung và của mỗi doanh nghiệp nói riêng.
Từ việc nhận thức về tầm quan trọng của vốn sản xuất nói chung và Vốn lưu động nói riêng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cũng như thấy được vai trò quan trọng của việc cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Vốn lưu động đối với Công ty TNHH Vận TảI Và Sửa Chữa Ôtô Trường Thành cũng như bất kỳ một công ty nào khác. Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Vận TảI Và Sửa Chữa Ôtô Trường Thành được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, các chị trong phòng ban của Công ty và thầy giáo hướng dẫn thực tập em đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài " Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty TNHH Vận TảI Và Sửa Chữa Ôtô Trường Thành ".
Luận văn gồm 3 phần chính:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về VLĐ và sư cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.
Chương II: Thực trạng tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty TNHH Vận TảI Và Sửa Chữa Ôtô Trường Thành.
Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty TNHH Vận TảI Và Sửa Chữa Ôtô Trường Thành.
Trong thời gian thực tập ở công ty, em đã nắm bắt và xâm nhập thực tế, củng cố kiến thức lý luận đã tiếp thu được trong nhà trường. Với tư cách là một sinh viên thực tập em đã mạnh dạn nêu những nhận xét chung và một vài ý kiến đánh giá về công tác quản lý sử dụng Vốn lưu động của Công ty TNHH Vận TảI Và Sửa Chữa Ôtô Trường Thành, từ đó đưa ra những phương hướng biện pháp có tính khả thi, phù hợp với tình hình cụ thể của công ty.
Do thời gian thực tập có hạn trình độ chuyên môn còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu xót nhất định, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cô chú để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
Em xin cám chân thành Thank thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Sỹ Văn và các cô chú, các chị phòng tài vụ của công ty đã giúp em hoàn thành luận văn này.

CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VLĐ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ.

VỐN LƯU ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ.
1. Khái niệm vốn lưu động và đặc điểm của VLĐ.
a. Khái niệm.
Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục. Vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị của chúng vào lưu thông và từ trong lưu thông toàn bộ giá trị của chúng được hoàn lại một lần sau một chu kỳ kinh doanh.
b. Đặc điểm.
Vốn lưu động thường xuyên vận động và chuyển hoá qua nhiều hình thái khác nhau.
Đối với doanh nghiệp sản xuất, vốn lưu động từ hình thái ban đầu là tiền được chuyển hoá sang hình thái vật tư dự trữ và tiếp tục chuyển hoá lần lượt sang hình thái sản phẩm dở dang, thành phẩm hành hoá và khi kết thúc quá trình tiêu thụ lại trở về hình thái ban đầu là tiền.
Đối với doanh nghiệp thương mại thì sự vận động của vốn lưu động nhanh hơn từ hình thái tiền chuyển hoá sang hình thái hành hoá và lại chuyển hoá về hình thái tiền. Sự vận động của vốn lưu động như vậy được gọi là sự tuần hoàn của vốn. Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục không ngừng, vì thế,sự tuần hoàn của vốn lưu động cũng diễn ra liên tục lặp đi lặp lại có tính chất chu kỳ tạo thành sự chu chuyển của của vốn lưu động.
Trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh, vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần và được hoàn lại toàn bộ sau khi doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thu được tiền bán hàng. Như vậy, vốn lưu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ kinh doanh.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By hoangtam6193
#935069 chào bạn, bạn cho mình xin tài liệu bài này nhé
Blog Tâm sự:
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#935076 Link mới update, nhớ thank cho tác giả nhé
Hình đại diện của thành viên
By hoangtam6193
#935202 Mình Thank tài liệu của bạn Thắng, Thank người gửi secret_spy2710 và Thank bạn daigai đã gửi link cho mình nhé :D
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online