Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Brys
#914967

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Mục lục

 

Chương I : Quá trình hình thành, phát triển và bộ máy quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 3

I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠ QUAN KẾ HOẠCH TỈNH LẠNG SƠN . 3

II- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỎ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN. 8

1. Chức năng : 8

2. Nhiệm vụ: 9

3. Cơ cấu tổ chức : 10

4. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ 13

5. Phòng tổng hợp của sở kế hoạch đầu tư 16

Chương II : Tình hình hoạt động của sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn giai đoạn 2006-2007 19

I.Hoạt động chuyên môn của sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2006-2007 19

1. Công tác tổng hợp: 19

2.Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: 19

3. Công tác quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh: 20

4. Công tác lao động văn xã: 20

5. Công tác đầu tư nước ngoài 21

6. Công tác Nông lâm nghiệp: 21

7. Công tác thanh tra: 21

8. Công tác văn phòng: 22

II. Đánh giá tình hình hoạt động của sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn giai đoạn 2006-2007 22

1. Những mặt đạt được 22

2. Những khó khăn và hạn chế 24

Chương III. Hoạt động đầu tư phát triển tại các khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 25

I. Hoạt động đầu tư phát triển kinh tê – xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2001 -2008 25

1/ Thực trạng vốn đầu tư xã hội và nhà nước giai đoạn 2001-2008 25

2. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của Lạng Sơn giai đoạn 2001-2008 28

II. Hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại các khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 30

1. Một số văn bản pháp luật về đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn 30

2.Vai trò của kinh tế cửa khẩu đối với sự phát triển kinh tê – xã hội tỉnh Lạng Sơn: 31

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


dẫn và kiểm tra về chuyờn mụn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nhiệm vụ:
Tổ chức nghiờn cứu, tổng hợp trỡnh UBND tỉnh cỏc kế hoạch trung hạn, ngắn hạn, lựa chọn cỏc chương trỡnh, dự ỏn ưu tiờn, cỏc danh mục cụng trỡnh về phỏt triển kinh tế- xó hội, cỏc cõn đối chủ yếu cề tài chớnh ngõn sỏch, vốn đầu tư xõy dựng cơ bản, cỏc nguồn vốn viện trợ và hợp tỏc đầu tư với nước ngoài. Lựa chọn cỏc đối tỏc đàm phỏn ký kết hợp đồng, kế hoạch xuất nhập khẩu của địa phương một cỏch thiết thực và hiệu quả.
Phối hợp với Sở Tài chớnh-Vật giỏ, xõy dựng dự toỏn ngõn sỏch tỉnh để trỡnh UBND tỉnh. Theo dừi nắm bắt tỡnh hỡmh hoạt động của cỏc đơn vị kinh tế trờn địa bàn tỉnh để gắn với kế hoạch phỏt triển kinh tế- xó hội của địa phương. Theo dừi cỏc chương trỡnh, dự ỏn quốc gia trờn địa bàn.
Hướng dẫn cơ quan cỏc cấp trong tỉnh xõy dựng qui hoạch, kế hoạch, cỏc chương trỡnh, dự ỏn cú liờn quan đến phỏt triển kinh tế- xó hội của tỉnh. Phổ biến và hướng dẫn thực hiện phỏp luật của Nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài trờn địa bàn tỉnh, là đầu mối trực tiếp nhận hồ sơ dự ỏn của chủ đầu tưtrong và ngoài nước muốn đầu tư trờn địa bàn tỉnh, những kiến nghị, khiếu nại của cỏc xớ nghiệp cú vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.
Theo dừi, kểm tra cỏc cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc thực hiện qui hoạch, kế hoạch, chương trỡnh dự ỏn phỏt triển, trỡnh UBND tỉnh cỏc chủ trương, biện phỏp nhằm bảo đảm thực hiện cỏc mục tiờu kế hoạch của địa phương. Trực tiếp điều hành một số việc theo sự điều hành của UBND tỉnh.
Tham gia nghiờn cứu xõy dựng cỏc cơ chế, chớnh sỏch về quản lý kinh tế của toàn quốc, kiến nghị với UBND tỉnh và vận dụng cỏc cơ chế, chớnh sỏch cho phự hợp với đặc điểm của địa phương và những nguyờn tắc chung đó qui định.
Theo sự phõn cụng của UBND tỉnh làm nhiệm vụ thường trực hay Chủ tịch hội đồng về: xột duyệt cỏc định mức kinh tế- kỹ thuật, thẩm định cỏc dự ỏn đầu tư trong nước và nước ngoài, thẩm định xột thầu và việc thành lập cỏc doanh nghiệp, làm đầu mối quản lý việc sử dụng cỏc nguồn ODA và cỏc nguồn viện trợ khỏc.
Quản lý và cấp đăng ký kinh doanh trờn địa bàn tỉnh theo qui định hiện hành, xem xột trỡnh UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đói đầu tư.
Hàng quớ, 6 thỏng, hàng năm soạn thảo bỏo cỏo cho UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch Đầu tư về tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch của địa phương và hoạt động của xớ nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài, cú kiến nghị việc bồi dưỡng nõng cao nghiệp vụ cho cỏn bộ làm cụng tỏc kế hoạch và đầu tư của tỉnh. Thực hiện cỏc nhiệm vụ khỏc do chủ tịch UBND tỉnh phõn cụng
Như vậy, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày càng được mở rộng hơn về phạm vi và cũng được đổi mới về nội dung và phương phỏp, phự hợp với cụng cuộc đổi mới của đất nước.
Cơ cấu tổ chức :
Tổng số cỏn bộ, cụng chức, lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư cú 34 người. Trong đú: nam 23 người, nữ 11 người.
Cơ cấu về lao động: Biờn chế chớnh thức 30 người, hợp đồng lao động 3 người, hợp đồng cụng việc 1 người.
Cơ cấu trỡnh độ chuyờn mụn kỹ thuật: trỡnh độ đại học cú 24 người (chiếm 72,73% ), trung cấp cú 4 người ( chiếm 12,12% ), số cũn lại cú 5 người gồm cú lỏi xe, nhõn viờn kỹ thuật, văn thư ( chiếm 15,15% ).
Cơ cấu tổ chức:
+ Lónh đạo cú 3 người: 1 Giỏm đốc, 2 Phú Giỏm đốc.
+ Phũng tổng hợp: 1 Trưởng phũng, 1 Phú phũng, 2 chuyờn viờn.
+ Phũng nụng lõm nghiệp: 1 Trưởng phũng, 3 chuyờn viờn.
+ Phũng xõy dựng cơ bản: 1 Phú Trưởng phũng, 3 chuyờn viờn.
+ Phũng hợp tỏc đầu tư: 1 Phú Trưởng phũng, 1 chuyờn viờn.
+ Phũng đăng ký kinh doanh: 1 Trưởng phũng, 1 Phú phũng, 2 chuyờn viờn.
+ Phũng văn xó: 1 Trưởng phũng, 2 chuyờn viờn.
+ Phũng cụng thương: 1 Trưởng phũng, 2 chuyờn viờn.
+ Phũng tổ chức hành chớnh: 1 Trưởng phũng, 1 Phú phũng kiờm kế toỏn, 1 thủ quỹ kiờm đỏnh mỏy, 1 văn thư, 3 lỏi xe (2 biến chế, 1 hợp đồng cụng việc)
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn như sau:
Giám đốc
Phó giám đốc
Phó giám đốc
Phó giám đốc
Phòng Tổng Hợp
Phòng Công Thưong
Phòng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
Phòng Xây Dựng Cơ Bản
Phòng lao Động Văn Xã
Phòng Hợp Tác Đầu Tư
Phòng Đăng Ký Kinh Doanh
Phòng Thanh Tra
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Phó Phòng
Phó Phòng
Phó Phòng
Phó Phòng
Phó Phòng
Phó Phòng
Phó Phòng
Phó Phòng
Phó Phòng
Các Chuyên Viên
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giỏm đốc và cỏc Phũng nghiệp vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giỏm đốc:
Ban Giỏm đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm Giỏm đốc và cỏc Phú Giỏm đốc thực hiện làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giỏm đốc là người lónh đạo và điều hành mọi hoạt động của cơ quan, chịu trỏch nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhõn dõn, Uỷ ban nhõn dõn tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mọi hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phõn cụng cho từng Phú Giỏm đốc phụ trỏch một số lĩnh vực và trực tiếp chỉ đạo mọi cụng việc của một số phũng trong cơ quan. Trong thời gian Giỏm đốc đi vắng, một Phú Giỏm đốc được uỷ quyền để giải quyết cỏc cụng việc thuộc thẩm quyền của Giỏm đốc.
Cỏc Phú Giỏm đốc cú trỏch nhiệm giỳp giỏm đốc chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực và một số cụng việc của Sở theo sự phõn cụng của giỏm đốc. Cú trỏch nhiệm đụn đốc cỏc phũng triển khai thực hiện cú hiệu quả cỏc nhiệm vụ của cơ quan. trực tiếp theo dừi, chỉ đạo và giải quyết cỏc cụng việc thường xuyờn thuộc lĩnh vực được phõn cụng phụ trỏch; xin ý kiến giỏm đốc để xử lý cỏc vấn đề khỏc xột thấy cần thiết; cỏc Phú Giỏm đốc khi trực tiếp xử lý cỏc cụng việc khụng thuộc lĩnh vực được phõn cụng phải bỏo cỏo với giỏm đốc và thụng tin kịp thời cho Phú Giỏm đốc phụ trỏch lĩnh vực đú biết. Ký thay Giỏm đốc cỏc văn bản thuộc lĩnh vực mỡnh phụ trỏch hay được Giỏm đốc uỷ quyền khi Giỏm đốc đi vắng và chịu trỏch nhiệm trước giỏm đốc về nội dung những văn bản đú.
Chức năng, nhiệm vụ của cỏc Phũng nghiệp vụ :
Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc theo chế độ phũng; trong phũng cú Trưởng phũng là người chịu trỏch nhiệm trước Ban Giỏm đốc, điều hành thực hiện mọi cụng việc trong phũng theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Trưởng phũng xõy dựng chương trỡnh cụng tỏc của phũng ( thỏng, quớ, năm ) và phõn cụng cho cỏc cỏn bộ, cụng chức trong phũng thực hiện. Phú Trưởng phũng là người giỳp việc cho Trưởng phũng điều hành mọi cụng việc được phõn cụng và trực tiếp thực hiện một số cụng việc cụ thể.
Phũng Tổng hợp: Nghiờn cứu, xõy dựng chiến lược phỏt triển kinh tế- xó hội của tỉnh, kế hoạch trung hạn (5 năm ), và kế hoạch hàng năm. Tổng hợp, tham mưu, đề xuất cỏc giải phỏp điều hành, biện phỏp tổ chức thực hiện kế hoạch. trực tiếp quản l
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement