Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ittamar
#909116 link tải miễn phí luận văn
việc làm và vấn đề giải quyết việc làm cho lao động
nông nghiệp nông thôn nước ta hiện nay


Đề tài được trình bày theo 3 phần :


Phần mở đầu


*giới thiệu về sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tàI

* Mục đích của việc nghiên cứu đề tài

*Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

*Phương pháp nghiên cứu

*Bố cục của đề tài: ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận , danh mục tài liệu tham khảo. Đề tài được trình bày theo 3 chương :


Chương 1 : Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn

Chương 2 : Thực trạng việc làm của lao động nông nghiệp,nông thôn nước ta

Chương 3: Những quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay


Phần nội dung

CH ƯƠNG 1 : Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn


*Khái niệm về việc làm

*ý nghĩa của vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông nghiêp, nông thôn

*Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong vấn đề giải quyết việc cho lao động nông nghiệp, nông thôn

*Những nhân tố, điêu kiện ảnh hưởng tới việc làm và giải quyết việc làm

*một số chỉ tiêu phản ánh việc làm

*Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn ở Trung Quốc, ĐàI Loan và ASEAN


CHƯƠNG 2: thực trạng việc làm trong nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay

*Vài nét về lực lực lựơng lao động nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay

-Số lượng lao động

-trình độ học vấn ,chuyên môn kỹ thuật của lao động nông thôn
-Cơ cấu lực lượng lao động nông thôn

*thực trạng về việc làm lao động nông nghiệp nông thôn nước ta hiện nay

-thực trạng việc làm


-Thực trạng đời sống lao động nông nghiệp, nông thôn

-Những biện pháp giảI quyết việc làm đ• và đang được triển khai trong thời gian qua

*Đánh giá chung về vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn

CHƯƠNG 3 Nhữngquan điểm và các giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông, nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay

*Quan điểm giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn

-Dựa vào các biện pháp tạo việc làm ngay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
+Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp
+Phát triển công nghiệp chế biến
+Khai thác tiềm năng của đất đai ,rừng

-Phát huy sức mạnh tổng hợp các thành phần kinh tế

-Trên phương diện tổng thể và dài hạn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn phải gắn liền vơí chiến lược dân số và phát triển toàn diện nguồn nhân lực

-vai trò của Nhà nước trong vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn

-Cần thực hiện các biện pháp toàn diện và đồng bộ ,phảI có một số biện pháp mang tính đột phá

*Phương hướng

-Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn phảI là nhiệm vụ của toàn x• hội

-Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tại chỗvà lợi thế của mỗi địa phương

-Giải quyết việc làm phải hướng tới mục tiêu toàn dụng nguồn nhân lực, giảm lao động dư thừa và thời gian nhàn rỗi đồng thời phảI đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động

*Những giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay và trong những năm tới

- Giải quyết nhu cầu về vốn

- Đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật

- Đẩy mạnh việc cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nghiep1989
#976243 Download miễn phí Đề tài Việc làm và vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn nước ta hiện nay
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976272 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976310 link ở trên mà, bạn không thấy à
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976456
nghiep1989 đã viết:minh down k dc b ak


bạn đùa à? mình down ngon lành mà, bấm vào nút download là được

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

hay Nó báo lỗi gì thì phải nói chứ, chứ bảo tải không được sao biết được
Hình đại diện của thành viên
By nghiep1989
#976489 minh bam vao nut download, nhung trong file tai xuong no lai ghi la khong thanh cong, minh k mo duoc file ra ban ak. hay ban gui cho m vao mail duoc k,
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement