Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#907528 Tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY 4
1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và chức năng của kế toán ngân hàng 4
1.1.1. Khái niệm về kế toán ngân hàng 4
1.1.2. Đặc điểm của kế toán ngân hàng 4
1.1.3. Vai trò của kế toán ngân hàng 6
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 7
1.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay tại ngân hàng thương mại 8
1.2.1. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ cho vay 8
1.2.2. Tài khoản sử dụng và chứng từ kế toán nghiệp vụ cho vay 11
1.2.3. Quy trình hạch toán của một số cách cho vay cơ bản 17
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ kế toán cho vay của ngân hàng thương mại 26
1.3.1. Yếu tố bên trong 26
1.3.2. Yếu tố bên ngoài 28
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 30
2.1. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của VIB Vĩnh Phúc 30
2.1.1. Vài nét về sự hình thành và phát triển của VIB Vĩnh Phúc 30
2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy của VIB Vĩnh phúc. 31
2.1.3. Khái quát về bối cảnh hoạt động kinh doanh 34
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của VIB Vĩnh Phúc trong những năm gần đây 36
2.2 Thực trạng kế toán nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc 44
2.2.1. Thủ tục và hồ sơ cho vay 44
2.2.2. Chính sách cho vay 46
2.2.3. Quy trình kế toán nghiệp vụ cho vay 49
2.2.4. Lưu giữ và quản lý hồ sơ cho vay 55
2.3. Đánh giá chung về nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc 55
2.3.1. Những kết quả đạt được 55
2.3.2. Những hạn chế và tồn tại 58
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 61
3.1. Phương hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc 61
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc 62
3.2.1. Giải pháp về chứng từ vay vốn 62
3.2.2. Giải pháp về tình hình thu nợ 62
3.2.3. Giải pháp về vấn đề chuyển nợ quá hạn 63
3.2.4. Giải pháp xử lý nợ quá hạn và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 63
3.2.5. Giải pháp về hệ thống thông tin và nguồn nhân lực 64
3.3. Kiến nghị 67
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 67
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Trung ương 67
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Quốc tế Việt Nam 68
KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70


DANH MỤC BẢNG BIỂU


Bảng 1: Cơ cấu huy động vốn theo khách hàng 37
Bảng 2: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền gửi 38
Bảng 3: Tình hình dư nợ qua các năm 2009, 2010 40
Bảng 5: Tình hình hoạt động thanh toán quốc tế 42
Bảng 6: Tình hình cho vay các năm 2008, 2009 và 2010 50
Bảng 7: Tình hình thu nợ các năm 2008, 2009 và 2010 51
Bảng 8: Tình hình nợ quá hạn các năm 2008, 2009 và 2010 53

LỜI MỞ ĐẦU

Theo kế hoạch đào tạo của khoa Ngân hàng – Tài Chính_trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, tất cả các sinh viên năm cuối được tạo điều kiện đến các cơ quan thực tập trong thời gian 9 tuần nhằm củng cố kiến thức chuyên ngành cho sinh viên và giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc trong thực tế trước khi ra trường. Đây là một cơ hội rất tốt để sinh viên có thể làm quen với môi trường làm việc trong thực tế và có cơ hội ứng dụng những kiến thức, kỹ năng được đã học vào thực tế làm việc nhờ đó các sinh viên sẽ không bị lúng túng trong công việc, trong giao tiếp công sở sau khi ra trường và chính thức đi làm.
Là một sinh viên của lớp TCDN 20.16-hệ Văn bằng II - khoa Ngân hàng Tài chính - trường ĐH Kinh tế Quốc dân, em đã tham gia đợt thực tập trong vòng 9 tuần từ tháng 9/2011 đến tháng 11/2011 theo sự tổ chức của khoa. Trong thời gian 9 tuần đó, em đã có cơ hội thực tập tại Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB bank) – Chi nhánh Vĩnh Phúc (VIB Vĩnh Phúc). Với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị đồng nghiệp ở Chi nhánh, em đã thu được rất nhiều kiến thức cũng như những bài học kinh nghiệm quý báu trong đó ngoài những kiến thức chung về nghiệp vụ ngân hàng, em nhận thấy nghiệp vụ kế toán Ngân hàng trong đó có kế toán nghiệp vụ cho vay là một lĩnh vực tuy có nhiều khó khăn thách thức nhưng lại vô cùng quan trọng quyết định sự sống còn của mỗi ngân hàng. Đây cũng là một lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của em.
Trong các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng, kế toán ngân hàng đang trở nên ngày một cần thiết và hữu ích, tổ chức tốt công tác kế toán ngân hàng là đòn bẩy nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng. Trong đó, kế toán nghiệp vụ cho vay là một mảng vô cùng quan trọng đối với ngân hàng, bởi nghiệp vụ này phục vụ cho việc hạch toán quá trình hoạt động cho vay, theo dõi thu nợ và thu lãi, mang lại nguồn thu nhập chủ yếu và đảm bảo tài sản cho Ngân hàng.
Cùng với sự đổi mới của toàn bộ hệ thống ngân hàng, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong những năm qua đó rất chú trọng tới kế toán ngân hàng, đặc biệt là kế toán nghiệp vụ cho vay và đang từng bước hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Là một đơn vị mới thành lập được ba năm, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc (VIB Vĩnh Phúc) đã tập trung vốn cho vay theo những mục tiêu kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và đất nước nói chung, đóng góp vai trò không nhỏ vào thành quả chung của toàn hệ thống.
Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của nghiệp vụ tín dụng và kế toán nghiệp vụ cho vay tại VIB Vĩnh Phúc cũng như một số bất cập ít nhiều có ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ tín dụng. Từ đó đòi hỏi phải có giải pháp trong kế toán nghiệp vụ cho vay thì mới có thể hoàn thiện và nâng cao chất lượng kế toán và tín dụng.
Nhận thức được tầm quan trọng và mức độ phức tạp của kế toán nghiệp vụ cho vay, trong thời gian thực tập tại VIB Vĩnh Phúc, qua quá trình học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về hoạt động tín dụng của chi nhánh, em mạnh dạn lựa chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc”.
Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài được kết cấu thành ba chương như sau:
Chương I: Lý luận chung về kế toán ngân hàng và kế toán nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại
Chương II: Thực trạng kế toán nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc
Chương III: Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc
Kế toán nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ tín dụng khá phức tạp, nguồn tài liệu tham khảo không nhiều và sự hiểu biết còn hạn chế, nên bài viết không thể tránh khỏi những thiết sót nhất định. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý, quan tâm của các thầy cô giáo, các anh chị đồng nghiệp để bài viết được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Lê Đức Lữ, cùng các thầy cô Khoa Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cũng như các anh chị đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc đã giúp đỡ em rất nhiều để em có thể hoàn thành đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình!


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement